Uutiset 2010

Uudenlaista tutkimusta kunnallisesta tietohallinnosta

22.12.2010

Lapin yliopiston koordinoimassa uraauurtavassa tutkimushankkeessa keskiöön nostetaan kuntien tietohallintoympäristö hallinnon näkökulmasta. Hankkeen vastuullisena johtajana toimii tietohallinnon professori Antti Syväjärvi ja tutkimuspäällikkönä Jukka Rinne.

Tietohallinto käsittää tiedon, toimintaprosessien, tietotoimijoiden, tietovarantojen sekä tietoteknologian hallinnan. Kuntien näkökulmasta tietohallinnossa korostuvat tietohallinnon strateginen merkitys organisaation kokonaistoiminnan kannalta sekä johtamiskysymykset.

– Strategisessa tietohallinnossa ei niinkään ole kyse it-infrastruktuurin toteuttamisesta, vaan kunnan toimintojen kokonaisvaltaisesta organisoinnista, palvelujen muotoilusta ja johtamisesta nykyajan vaatimukset huomioiden, professori Antti Syväjärvi sanoo.

Syväjärven ja hankkeen tutkimuspäällikkönä toimivan Jukka Rinteen mukaan tietohallinnon osaamiselle on selkeä ja konkreettinen tarve, koska julkinen sektori on merkittävien tietohallintoa koskevien muutosten kourissa.

– Tutkimuksemme on ensimmäinen merkittävä suomalaiseen kunnalliseen tietohallintoympäristöön kohdentuva ja samalla hallinnon näkökulmasta aihetta tarkasteleva tutkimus- ja kehityshanke. Aikaisemmissa tutkimuksissa ovat korostuneet teknologiakeskeiset kysymykset, Syväjärvi ja Rinne toteavat.

Hankkeen päätoteuttaja on Lapin yliopisto ja siihen rekrytoidaan Syväjärven ja Rinteen lisäksi myös muita tutkijoita. Hanke on yksi Lapin korkeakoulukonsernin hyvinvoinnin teema-alueen kärkihankkeista. Konsernin lisäksi mukana hankkeessa on TIEKE eli Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry (Helsinki).

Tutkimus on suunniteltu kaksivuotiseksi ja sen kokonaiskustannukset ovat noin 500 000 euroa. Hankkeelle nyt myönnetty rahoitus kattaa hankkeen ensimmäisen vuoden. Eurooppa-rahoituksen lisäksi rahoitukseen osallistuvat Rovaniemen, Kemin, Tornion ja Kemijärven kaupungit sekä Ranuan ja Tervolan kunnat.

Lisätietoja:
Vastuullinen johtaja, professori Antti Syväjärvi, 0400 606 244
Tutkimuspäällikkö Jukka Rinne, 040 486 7688

LaY/Viestintä/OT