Uutiset 2010

Uudet varadekaanit

3.2.2010

Lapin yliopiston tiedekuntien varadekaaneiksi on valittu Anneli Lauriala, Päivi Naskali, Minna Kimpimäki, Ilkka Kettunen ja Susan Meriläinen.

Kasvatustieteiden tiedekuntaan valittiin kaksi varadekaania: kasvatustieteen, erityisesti opettajankoulutuksen professori Anneli Lauriala ja naistutkimuksen professori Päivi Naskali. Oikeustieteiden tiedekunnan varadekaaniksi valittiin yliassistentti Minna Kimpimäki, taiteiden tiedekunnan varadekaaniksi teollisen muotoilun professori Ilkka Kettunen ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnan varadekaaniksi liiketaloustieteen, erityisesti johtamisen professori Susan Meriläinen.

Varadekaanit nimeää tiedekuntaneuvosto dekaanin esityksestä. Varadekaanien toimikausi on kaksi vuotta: 1.1.2010–31.12.2011.

Dekaaneina Lapin yliopiston tiedekunnissa toimivat kasvatustieteen professori Kyösti Kurtakko (kasvatustieteiden tiedekunta), julkisoikeuden professori Matti Niemivuo (oikeustieteiden tiedekunta), kuvataidekasvatuksen professori Timo Jokela (taiteiden tiedekunta) ja psykologian professori Juha Perttula (yhteiskuntatieteiden tiedekunta).

LaY/Viestintä/SV