Ympäristö
 
BarentsStudies_1-2018.jpg

Uusi Barents Studies nostaa esiin marginaaliin jääviä aiheita

10.10.2018

Tuoreimmassa Barents Studies: Peoples, Economies and Politics -julkaisussa nostetaan esiin taloudellisia, sosiaalisia ja poliittisia aiheita, jotka jäävät valtavirran keskustelussa usein marginaaliin. Barents Studies sisältää kolme vertaisarvioitua artikkelia, kaksi tutkimuspuheenvuoroa, Encyclopedia of the Barents Region -kirjan arvostelun ja nuorten tutkijoiden esittelyjä.

Ensimmäisessä vertaisarvioidussa artikkelissa Hanna Lempinen tarkastelee energian yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. Toisessa artikkelissa Frode Bjorgo tarkastelee, miten kahdessa pohjoismaisessa kunnassa, jossa on käynnissä suuria kaivoshankkeita, koordinoidaan politiikan eri alueita. Kolmannen artikkelin ovat kirjoittaneet Heidi Rapp Nilsen ja Trond Nilsen, jotka paneutuvat Barentsinmeren öljynporauksessa syntyvään porausjätteeseen ja esittävät, kuinka Norjassa voitaisiin kiinnittää huomiota öljynporauksen ympäristövaikutuksiin.

Ensimmäinen tutkimuspuheenvuoro on Pekka Iivarin kirjoittama, ja siinä esitetään, millä tavalla maahanmuutto on esillä venäläisissä tiedotusvälineissä ja minkälaisia alueellisia käytäntöjä EU:n arktisilla raja-alueilla on käytössä. Marit Sundetin artikkeli nostaa esiin haasteita, joita kohdataan, kun tutkitaan vasta muotoutumassa olevan rajat ylittävän koulutusyhteistyön käytäntöjä osallistuvan havainnoinnin menetelmällä.

Julkaisussa esitellään neljä tutkijaa Barentsin alueelta: Anna Nikupeteri, Anna Näppä, Bodil Hansen Blix ja Anastasia Emelyanova.

Barents Studies -verkkojulkaisu on vapaasti luettavissa: http://www.barentsinfo.org/barentsstudies/English/Issues/2018-vol5-1

Lisätietoja:

www.barentsinfo.org/barentsstudies

Yliopistonlehtori Tarja Orjasniemi
YTK, Lapin yliopiston
+358 40 742 2022, tarja.orjasniemi(at)ulapland.fi

 

LaY/AK/JW