Uutiset 2012

Uusi julkaisu esi- ja perusopetuksen tukitoimien kehittämisestä

14.12.2012

Hippuja ja oivalluksia -julkaisussa pohditaan esi- ja perusopetuksen tukitoimien kehittämistä.

Esi- ja perusopetuksen tukitoimien kehittämistyötä on tehty Rovaniemellä, Kemissä ja Ranualla verkostomaisesti jo vuodesta 2010 lähtien. Yhteistyön tavoitteena on ollut kehittää osallistavaa koulua sekä rakentaa korkealaatuista tukea esi- ja perusopetuksen oppilaille. Lapin yliopisto on osallistunut kehittämistyöhön tieteellisellä osaamisellaan.

Lapin yliopistosta tutkimushankkeeseen ovat osallistuneet PhD, erityispedagogiikan yliopistonlehtori Sai Väyrynen kasvatustiedeiden tiedekunnasta ja kasvatustieteen tohtori, vararehtori Suvi Lakkala Lapin yliopiston harjoittelukoululta.

Hankkeen kokemuksista on julkaistu kirja, johon on koottu hankkeessa toteutettujen tutkimusten tuloksia, koulujen kehittämistyön toimintamalleja, seminaariesitelmiä sekä opinnäytetöitä.

Lisätietoja:
Sai Väyrynen
Sähköposti: sai.vayrynen@ulapland.fi

LaY/Viestintä/OT