Uutiset 2008

Uusi julkaisu kaivoslainsäädännöstä

2.12.2008

Arktisen keskuksen pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutilta on ilmestynyt englanninkielinen julkaisu, jossa keskitytään kaivoslainsäädäntöön muuttuvassa maailmassa. Erityisesti tarkastellaan Suomen kaivoslainsäädäntöä.

Kaivosyhtiöt ja alan markkinat toimivat yhä maailmanlaajuisemmin. Näin ollen kaikkien kansallisten kaivoslainsäädännön uudistusten on otettava huomioon sekä kansainväliset standardit että kaivosliiketoiminnassa tapahtuneet nopeat muutokset.

Tutkimusprofessori Timo Koivurovan ja tutkija Adam Stepienin toimittamassa Reforming Mining Law in a Changing World, with Special Reference to Finland -julkaisussa tarkastellaan sekä maailmanlaajuista että paikallista kehitystä kaivoslainsäädännössä. Erityisesti pohditaan Suomen kaivoslainsäädäntöä, jota ollaan parhaillaan uudistamassa. Lisäksi julkaisussa käsitellään kehitystä pohjoisilla ja arktisilla alueilla: mm. kaivoslain vaikutuksia alkuperäiskansoihin ja lain kehityssuuntia Kanadan arktisilla alueilla.

Julkaisu kokoaa yhteen syyskuussa 2008 Arktisessa keskuksessa järjestetyn kaivosoikeutta pohtineen seminaarin tuloksia. Seminaari oli osa Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutin kaivosoikeustyöryhmän Kaivoslain uudistaminen Lapin näkökulmasta -tutkimusprojektia, jota rahoittaa Suomen Kulttuurirahaston Lapin maakuntarahasto.

Julkaisu on ilmestynyt Arktisen keskuksen julkaisusarjassa (numero 34), ja julkaisua voi tilata Marja Collinsilta, marja.collins(at)ulapland.fi.

Lisätietoja:
Tutkimusprofessori Timo Koivurova, p. (016) 341 2594, 040 551 9522,
etunimi.sukunimi@ulapland.fi

LaY/Viestintä/SV