Uutiset 2011
 

Uusi julkaisu saamelaispedagogiikasta

8.12.2011

Pigga Keskitalo ja Kaarina Määttä ovat julkaisseet uuden kirja saamelaispedagogiikasta viidellä eri kielellä. Kirja julkaistiin saamelaispedagogiikan seminaarissa Inarissa.

Saamelaispedagogiikan perusteet oppikirja on pohjoissaamen-, suomen-, englannin-, ruotsin-, ja venäjänkielinen teos, joka käsittelee saamelaiskoulutuksen ja -kasvatuksen historiaa, nykyisiä erityispiirteitä ja haasteita sekä pohtii kehittämisen mahdollisuuksia ja käytännön ratkaisuja. Teoksen tarkoituksena on tukea saamelaisopettajia ja edistää saamelaisopetuksen toteutumista sen omista kulttuurisista lähtökohdista.

Saamelaiset ovat alkuperäiskansa, jota säätelevät useat kansainväliset ja kansalliset normit. Saamelaisia asuu neljän valtion alueella Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä yhteensä noin 100 000. Saamelaispedagogiikan perusteet -teos on suunnattu kaikille saamelaisuudesta kiinnostuneille. Erityisesti kohderyhmänä ovat monikulttuurisuuden ja monikielisyyden sekä saamelaiskulttuurin ja saamen kielten opettajat ja opiskelijat. Saamelaispedagogiikan innovatiivisuus tekee teoksesta kiinnostavan myös maailmanlaajuisesti.

Kirja julkistetaan Inarissa 8.–9.12.2011 pidettävässä saamelaispedagogiikan seminaarissa.

Kirjoittajat

Kasvatustieteen tohtori Pigga Keskitalo
on Saamelaisen korkeakoulun (Sámi allaskuvla) apulaisprofessori Kautokeinossa Norjassa. Hän on kirjoittanut ensimmäisen suomenkielisen saamelaiskasvatusta käsittelevän väitöskirjan Saamelaiskoulun kulttuurisensitiivisyyttä etsimässä kasvatusantropologian keinoin (2010) Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa. Pigga Keskitalo on itse saamelainen ja asuu Enontekiöllä. Hän on toiminut opettajankouluttajana saamelaisalueella useita vuosia sekä julkaissut useita artikkeleita niin saameksi kuin englanniksi saamelaiskasvatuksesta, monet yhteistyössä Kaarina Määtän kanssa.

Kasvatustieteen tohtori Kaarina Määttä on kasvatuspsykologian professori Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa sekä Lapin yliopiston vararehtori. Hän on toiminut Pigga Keskitalon väitöskirjan ohjaajana ja kirjoittanut useita kansainvälisiä artikkeleita saamelaiskasvatuksesta yhdessä Pigga Keskitalon kanssa. Hän myös ohjaa useita tulevia saamelaiskasvatukseen liittyviä väitöskirjoja. Hän on ohjannut uransa aikana 40 väitöskirjaa, kirjoittanut satoja artikkeleita ja kymmeniä oppikirjoja, erityisesti rakkaudesta, inhimillisistä voimavaroista, varhaiskasvatuksesta sekä opiskelijoiden ohjauksesta. Hänen seuraava kirjansa julkaistaan englanniksi, ja se käsittelee väitöskirjojen ohjauksen pedagogiikkaa (Obsessed with Doctoral Theses. What kind of Supervision and Support Doctoral Students tell to need in the Various Phases of Dissertation Process? Rotterdam: Sense Publishers).

Teosta voi tilata Lapin yliopistokustannukselta: p. +358 40 821 4242, faksi +358 16 362 932, julkaisu(at)ulapland.fi

Lapin yliopistokustannus
PL 8123
96101 Rovaniemi