Taide ja muotoilu
Taiteen ja taidon taitajiksi. Perusopetuksen arviointiosaamista kehittämässä. Mirja Hiltunen, Leena Knif ja Annamari Manninen (toim.). Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja. Ainedidaktisia tutkimuksia 24.

Uusi julkaisu taide- ja taitoaineiden arvioinnista perusopetuksessa

25.1.2024

Taiteen ja taidon taitajiksi -julkaisu tarkastelee taide- ja taitoaineiden arvioinnin käsitteitä ja teorioita sekä oppimisen arvioinnin toteuttamista perusopetuksen arjessa. Teos tarjoaa tietoa myös arvioinnin yhdenvertaisuuteen liittyvistä seikoista. Julkaisun toimitus- ja kirjoittajakunnassa on mukana Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen tutkijoita.

Taiteen ja taidon taitajiksi -julkaisun tutkimusperustaisissa artikkeleissa tarkastellaan taide- ja taitoaineiden arvioinnin käsitteitä ja teorioita esimerkkien ja tutkimustiedon kautta. Lisäksi julkaisu antaa tietoa arvioinnin yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoisuuteen liittyvistä seikoista sekä tukee kriteeriperustaisen oppimisen arvioinnin toteuttamista perusopetuksen arjessa.

Julkaisun kirjoittajakunta edustaa kuutta opettajankoulutusta antavaa yksikköä Suomessa sekä vahvaa koulukentän asiantuntijuutta kaikista taide- ja taitoaineista. Julkaisu on laadittu vastaamaan erityisesti opettajankouluttajien ja kouluissa työskentelevien opettajien tiedontarpeisiin.

– Arvioinnista Suomessa on olemassa viimeaikaista tutkimusta, mutta taide- ja taitoaineiden osalta arviointiin liittyvää tutkimusta on melko vähän eikä aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ole juurikaan saatavilla. Julkaisu on siten erittäin ajankohtainen, sillä perusopetuksen päättöarvioinnin uusien kriteereiden hallintaan tarvitaan tukea niin kentän opetustyössä kuin opettajankoulutuksessa, toteaa kuvataidekasvatuksen professori Mirja Hiltunen Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnasta.

Teos on julkaistu Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran sarjassa Ainedidaktisia tutkimuksia (nro 24). Kirjan ovat toimittaneet professori Mirja Hiltunen Lapin yliopistosta, yliopistonlehtori Leena Knif Helsingin yliopistosta ja yliopistonlehtori Annamari Manninen Lapin yliopistosta.

Kirja on luettavissa kaikille avoimena verkkojulkaisuna osoitteessa https://doi.org/10.23988/sats.895.

Lisätietoja:

Kuvataidekasvatuksen professori Mirja Hiltunen, Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta, etunimi.sukunimi (at) ulapland.fi
Yliopistonlehtori Leena Knif, Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta, etunimi.sukunimi (at) helsinki.fi
Kuvataidekasvatuksen yliopistonlehtori Annamari Manninen, Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta, etunimi.sukunimi (at) ulapland.fi