Uutiset 2011

Uusi julkaisu taiteen mahdollisuudesta edistää hyvinvointia työssä

16.2.2011

Valtakunnallinen Taika-hanke on julkaissut artikkelikokoelman ja multimedian, jotka kertovat työpaikan taide-elämyksistä esimiesten, taiteilijoiden, työpajaohjaajien ja tutkijoiden äänellä.

Taide käy työssä – taidelähtöisiä menetelmiä työyhteisöissä -artikkelikokoelman kirjoitukset ottavat osaa ajankohtaiseen keskusteluun, jossa kulttuuria ja taidetta tarkastellaan uudesta näkökulmasta. Tarkastelun kohteena on taiteen mahdollisuus edistää hyvinvointia työssä ja elämässä yleensä.

Julkaisussa kerrotaan esimerkkejä työpaikoilla järjestettyjen taidetyöpajojen menetelmistä ja vaikutuksista. Esimerkiksi sanataideohjaaja Leena Nietosvuori kertoo kokemuksistaan Lahden kaupungin vanhusten palveluyksiköissä, jossa tavoitteena oli työntekijöiden vuorovaikutuksen vahvistaminen ja yhteisöllisyyden luominen: kaksi tärkeää tekijää, jotka vaikuttavat työntekijöiden jaksamiseen ja kohtaamisiin asiakkaiden kanssa.

Lapin yliopiston tohtoritutkija Pälvi Rantalan artikkeli esittelee puolestaan prosessianalyysin, joka tuo näkyviin taidelähtöisten menetelmien käyttöön liittyviä eritasoisia ongelmia ja hyviä käytäntöjä.

Ensimmäisen tason muodostavat rakenteet. Rakenteiden tasolla haasteet näkyvät esimerkiksi kulttuuripoliittisten ohjelmien painotuksissa, rahoitusmuodoissa, koulutuksen resursseissa ja yleisesti toiminnan ehdoissa. Toisella tasolla taas vaikuttavat asenteet ja vakiintuneet toimintatavat, arvostukset ja erilaiset käytänteet, jotka vaikuttavat esimerkiksi työyhteisön arjessa mutta joista ei välttämättä keskustella. Asenteet ovat niin henkilökohtaisella kuin yleisellä yhteiskunnallisellakin tasolla. Kolmannen tason muodostavat arkipäivän toiminta, työyhteisöjen erilaiset käytännöt ja taidelähtöinen toiminta.

Valtakunnallisessa hankkeessa TAIKA – Taide kohtaamisalustana sektorirajat ylittäville kulttuurisille innovaatioille ovat mukana Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden ammatti­korkeakoulu, Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Teatterikorkeakoulun koulutus- ja kehittämispalvelut sekä Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia.

Lapin yliopistossa toteutettiin vuosina 2009–2010 TAIKA-hankkeen osahanke TaikaLappi, jossa tutkittiin lappilaisen hyvinvoinnin kytkeytymistä taiteeseen ja kulttuuriin sekä sitä, miten työyhteisöjen hyvinvointia voisi lisätä taidelähtöisillä menetelmillä. Tutkimusta varten haastateltiin lappilaisia kulttuuri- ja taidealojen toimijoita.

TAIKA-hanke kuuluu opetusministeriön valtakunnalliseen ESR-kehittämisohjelmaan Innovaatio- ja osaamisjärjestelmien kehittäminen. Kehittämisohjelman rahoittava viranomainen on Pohjois-Poh­janmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Vuosina 2008–2011 toteutetun hankkeen kokonaisbudjetti on 1,4 miljoonaa euroa.

Lisätietoja Lapin yliopiston osalta:
Pälvi Rantala, p. 040 484 4170, palvi.rantala (at) ulapland.fi
www.taikahanke.fi