Uutiset 2021
uutiskuva_2.jpg

Uusi kirja arktisen alueen nuorten tulevaisuuden odotuksista

12.10.2021

Arktisten kaupunkien ja yhteisöjen tulevaisuuden kannalta paikallisten nuorten kokemilla tulevaisuudennäkymillä on valtava merkitys. Vastaavaa monitieteistä alkuperäistutkimukseen perustuvaa teosta arktisen alueen nuorista ei ole ennen kirjoitettu.

Young People, Wellbeing and Placemaking in the Arctic teoksen ovat toimittaneet Florian Stammler (Arktinen keskus, Lapin yliopisto) ja Reetta Toivanen (Helsingin yliopisto). Kirja perustuu kahden tutkimushankkeen tuloksiin nuorten hyvinvoinnista ja paikan tunnusta arktisella alueella ja siinä on mukana useita kirjoittajia.

Kirjoittajien näkemyksen mukaan arktisella alueella sijaitsevien kaupunkien ja yhteisöjen kestävyys riippuu paljon siitä, kokevatko nuoret niiden tarjoavan mahdollisuuksia hyvään elämään. Teoksessa useat kirjoittajat käsittelevät sitä, millaisena hyvä tulevaisuus alueen nuorille näyttäytyy.  

Kirja keskittyy erityisesti erilaisiin keinoihin, joilla nuoret tavoittelevat hyvää elämää arktisella alueella. Teoksen artikkelit tuovat myös lisätietoa siitä, millaiset sosiaaliset, poliittiset ja oikeudelliset olosuhteet tarjoavat parhaat kehykset nuorten äänen kuulumiselle arktisissa yhteisöissä.

Kirja soveltuu luettavaksi muun muassa kaikille antropologiasta, valtio-opista, arktisesta kaupunkitutkimuksesta, nuorisotutkimuksesta, arktisista yhteiskuntatieteistä ja ylipäätään humanistisista tieteistä kiinnostuneille.

Kirja luettavissa verkossa: YoungPeople, Wellbeing and Placemaking in the Arctic edited, Ed. Florian Stammlerand Reetta Toivanen, Routledge, 2021


Lisätietoja:

Florian Stammler
Tutkimusprofessori
Arktinen keskus, Lapin yliopisto
etunimi.sukunimi@ulapland.fi
0400 138 807