Uutiset 2012

Uusia perheasioiden sovittelun osaajia Lappiin

13.12.2012

Lappiin on valmistunut kuusi uutta perheasioiden sovittelun erityisosaajaa Lapin, Oulun ja Itä-Suomen yliopistojen järjestämästä koulutuksesta. Koulutuksen tavoitteena on ollut kehittää osallistujien ammatillista pätevyyttä ja erityisosaamista.

Perheasioiden sovittelun erityisosaaja -koulutuksesta valmistuneet opiskelijat työskentelevät eri puolilla Lappia sosiaali- ja terveysalalla tai seurakunnissa. Koulutuksessa on perehdytty muun muassa perheasioiden sovitteluun ja siihen liittyvään lainsäädäntöön.

Perheillä on oikeus saada perheasioiden sovittelua avioerouhkaan tai eron jälkeisiin haasteisiin. Sovittelun tavoitteena on turvata lapsen etu ja asema perheessä, sillä vaikka parisuhde päättyy niin vanhemmuus jatkuu.

Perheasioiden sovittelussa voidaan sopia esimerkiksi lasten tapaamiseen liittyviä käytännön asioita. Lisäksi sovittelijan tehtävänä on auttaa vanhempia keskinäisen vuorovaikutuksen rakentamisessa sekä saada vanhemmat sopimaan asioista lasten edun mukaisesti.

Perheasioiden sovittelijat ovat yleensä sosiaalitoimistojen tai kasvatus- ja perheneuvoloiden työntekijöitä. Lisäksi sovittelua voi saada kirkon perheasioiden neuvottelukeskuksista ja muista perheneuvontaan perehtyneistä toimistoista ja henkilöiltä, jotka ovat saaneet luvan harjoittaa sovittelua.

Perheasioiden sovittelu on perheille vapaaehtoista, mutta kunnille sen järjestäminen on velvollisuus. Kunnan järjestämä perheasioiden sovittelu on maksutonta.

Lisätietoja:
Katri Kuusela
koulutuspäällikkö
Koulutus- ja kehittämispalvelut
Lapin yliopisto
katri.kuusela@ulapland.fi
p. 040 5161054

LaY/Viestintä/OT