Uutiset 2006

Uusia työvälineitä eroperheiden kanssa työskenteleville sosiaalityöntekijöille ja psykologeille

17.1.2006

”Lapsilähtöinen sosiaalityö erotilanteissa” -koulutus- ja kehittämishanke päättyy 18.1.2006 Lapin yliopistolla järjestettävään seminaariin. Hankkeessa kehitettiin uusia työskentelymalleja perhetyötä tekeville sosiaalityöntekijöille ja psykologeille.

Vuonna 2003 alkaneessa koulutus- ja kehittämishankeessa oli mukana yhteensä 18 sosiaalityöntekijää ja psykologia.   Hanke sisälsi mm. koulutusosuuden, jossa käytiin läpi sovittelun ja lapsen kuulemisen perusteet sekä kehitettiin oman alueen ominaispiirteet huomioiva käytännönläheinen työskentelytapa. Lapin yliopistolla 18. tammikuuta järjestettävässä päätösseminaarissa esitellään seutukunnalliset työskentelymallit, joita alan työntekijät voivat hyödyntää myös valtakunnallisesti.

Koulutus- ja kehittämishankkeella haettiin uusia työvälineitä ja työskentelymalleja sosiaalityöntekijöille ja psykologeille, jotka joutuvat työssään kohtaamaan entistä   haastavampia asiakasperheitä yhä vaikeutuvien avioerotilanteiden vuoksi. Hankkeessa kehitettiin lapsilähtöinen erotyöskentelyn malli sekä selkiytettiin eroperheiden kanssa työskentelevien työnjakoa. Kehittämishankkeessa luotiin kokonaan uutta työskentelykulttuuria ja yhdessä seutukunnassa otettiin myös asiakkaat mukaan kehittämistyöhön. Hankkeessa oli mukana alan työntekijöitä Torniosta, Rovaniemeltä, Sodankylästä ja Inarista.

Hankkeessa yhdistyivät koulutus, tutkimus ja käytännön työ. Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet suunniteltiin asiantuntijaryhmässä. Mukana hankkeessa olivat Lapin yliopiston sosiaalityön laitos, koulutus- ja kehittämispalvelut sekä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ja alan työntekijöitä.

Kehitetyt työskentelymallit ovat nähtävillä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen www-sivuilla osoitteessa: http://www.sosiaalikollega.fi/oppimisymparisto

Päätösseminaari järjestetään Lapin yliopistolla 18.1.2006 klo 10.00 alkaen, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi, ls 17 ja 18.  Päätösseminaarin ohjelma: http://www.ulapland.fi/?deptid=18689

Lisätietoja:
Suunnittelija Piia Johansson
Puhelin 040-5161054,
Kehittämispäällikkö Asta Niskala
Puhelin 040-5952388
Lehtori Ulla-Maija Rantalaiho
Sähköposti,
etunimi.sukunimi@ulapland.fi

LaY/Viestintä/OT