Uutiset 2021
 
indigenous_research_methodologies.jpg

Uutuuskirja alkuperäiskansatutkimuksen metodologiasta

3.5.2021

Englanninkielinen antologia avaa saamentutkimuksen historiaa, käsitteitä ja hyviä käytäntöjä.

Indigenous Research Methodologies in Sámi and Global Contexts -kirjassa käsitellään saamentutkimuksen historiaa, käsitteitä ja sijoittumista alkuperäiskansametodologioihin. Lisäksi teoksessa tarkastellaan alkuperäiskansatutkimuksen käytäntöjä, minkä toivotaan auttavan tutkijoita ja opiskelijoita omien tutkimushankkeidensa toteuttamisessa.

Teos tarjoaa tutkijoiden kokemuksiin perustuvia pohdintoja siitä, kuinka saamentutkimuksen tekemiseen liittyviä ratkaisuja voidaan tarkastella erilaisin lähestymistavoin ja menetelmin tieteenalat ylittävissä keskusteluissa ja tutkimushankkeissa. Lisäksi teos sisältää perustietoja saamentutkimuksesta, saamentutkimuksen tekemisestä ja siitä, mitä tulisi ottaa huomioon tutkimusta tehtäessä.

Antologian ovat toimittaneet apulaisprofessori Pirjo Virtanen Helsingin yliopistosta, yliopistotutkija Pigga Keskitalo Lapin yliopistosta ja professori Torjer Olsen Norjan arktisesta yliopistosta UiT:stä. Teoksessa on artikkeleita 20 tutkijalta Suomesta, Norjasta, Ruotsista ja Venäjältä. Lapin yliopiston henkilökunnasta teoksessa kirjoittavat Pigga Keskitalo ja yliopistonlehtori Erika Sarivaara.

Pigga Keskitalo
Yliopistotutkija Pigga Keskitalo on yksi kirjan toimittajista.

Teos on syntynyt Indigenous Research Methods in Academia -verkoston pitämissä työpajoissa, joita rahoitti Suomen Kulttuurirahasto. Kirjan on kustantanut Brill, ja sitä voi kirjakaupoista tai suoraan kustantajan sivuilta.

Teoksen julkistamistilaisuus järjestetään torstaina 20. toukokuuta 2021 kello 17.00–18.30 Helsingin yliopiston Tiedekulmassa. Tilaisuuden suoraa lähetystä voi seurata täältä.

Lisätietoja:
Yliopistotutkija Pigga Keskitalo, Lapin yliopisto
pigga.keskitalo (at) ulapland.fi
P. 040 484 4153