Uutiset 2019
Uutinen, kuvituskuva 1

VTT ja Lapin yliopisto kehittävät tulevaisuuden liikkumisen alustaa

24.10.2019

Business Finlandin rahoittamassa FIT ME! - Foreign Individual Travelers’ hospitability and Mobility Ecosystem -hankkeessa rakennetaan kansallista liikkumisen palveluiden ekosysteemiä, joka ulottuu ruohonjuuritasolta alueellisille ja kansainvälisille tasoille. Tavoitteena on rakentaa liiketoimintavetoinen kokonaisuus yhteistyössä julkisten toimijoiden kanssa. Osana ekosysteemiä luodaan avoimen datan palvelualusta, joka pohjautuu liikenne- ja matkailutoimijoiden yhteistyöhön ja konseptien yhdistelyyn. Konkreettisena ensimmäisenä toimenpiteenä jatketaan harvaan asuttujen alueiden karttapohjaisen reittioppaan (reitti- ja aikataulupalvelun) kehittämistä.

Suomen matkailuvienti kasvaa nopeasti, ja kasvua vauhdittavat erityisesti kansainväliset yksilömatkailijat. Perifeeriset kohteet, luonto ja luontokokemukset ovat Suomen matkailuvaltteja. Harvaan asuttujen alueiden ja luontokohteiden saavuttaminen on haastavaa ilman autoa. Erityisesti ulkomaiselle matkailijalle vaihtoehtoisten kulkutapojen löytäminen ja matkaketjujen muodostaminen on vaikeaa.

Suomen rajojen sisällä saavutettavuuden ydinongelma on paikallisten ja matkailijoiden liikkumisen palveluiden tarkastelu toisistaan irrallisina kokonaisuuksina. llmiön kansallinen sidosryhmä on poikkeuksellisen laaja, yli 10 000 toimijaa, mutta selkeä vastuutaho puuttuu; hallinta on jakautunut hallinnollisesti ja liiketoiminnallisesti liikenteen ja matkailun toimialan sisällä sekä niiden välillä. Kehitystyötä tehdään pääosin erillisinä hankkeina ilman kokonaisuuden koordinointia ja yhteistä näkymää.

 

Nyt käynnistyvässä FIT ME! -hankkeessa korostuu poikkialainen ja -hallinnollinen sidosryhmäyhteistyö viranomaisten kanssa, matkailualueiden monialainen osallistaminen sekä kansallinen ja pohjoismainen yhteistyö liikenteen, liikkumispalveluiden ja matkailun aloilla. Projektissa on mukana sekä matkailun että liikenteen ja liikkumisen palveluiden toimialatuntemus ja -osaaminen.

Ratkaisuilla on vientipotentiaalia

Uusien ratkaisujen välittömät hyödyt jakautuvat lukemattomille toimijoille, ja niillä on myös merkittäviä välillisiä hyötyjä matkailutoimialan ulkopuolella, kuten säästöpotentiaalina yhteiskunnan korvaamissa henkilökuljetuksissa. Samanlaisia niukkojen resurssien ja hajautuneen toimintaympäristön aiheuttamia haasteita on Suomen lisäksi muuallakin. Esimerkiksi Euroopan pinta-alasta 50 % on haja-asutusaluetta. Kestävillä ratkaisuilla näihin haasteisiin onkin merkittävä vientipotentiaali, toteaa hankkeen VTT:n projektipäällikkö Toni Lusikka. Tarvitaan ratkaisuja, joilla kestävät liikkumisen tavat yhdistyvät palveluna läpi matkaketjun solmukohtien. Uudet ratkaisut edistävät helppoa saavutettavuutta sekä aidosti resurssiviisasta ja vähähiilisempää liikkumista.

FIT ME! -hanke (Business Finland, Co-Creation) jatkaa Lapin yliopiston (Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, MTI) ja VTT:n toteuttaman Open Arctic MaaS -hankekokonaisuudessa tehtyä työtä liikkumisen palveluiden ja saavutettavuuden parantamiseksi.

 

Hankkeen etenemistä voi seurata Open Arctic MaaS -hankkeen www.acticmaas.fi -sivustolla ja Twitterissä @OpenArcticMaaS -tilillä.


Lisätietoja:

 

Lapin yliopisto: Maria Hakkarainen, projektipäällikkö, p. 0404844213, maria.hakkarainen(at)ulapland.fi

VTT: Toni Lusikka, projektipäällikkö, p. 0406361098, toni.lusikka(at)vtt.fi