Uutiset 2011

Vaalikokoukset tänään ja huomenna

15.11.2011

Lapin yliopiston hallituksen vaalin osalta muun henkilökunnan ryhmän vaalikokous järjestetään tänään tiistaina 15.11.2011 klo 13–16 Fellman-salissa. Tiedekuntaneuvostojen vaalikokoukset pidetään huomenna keskiviikkona 16.11.2011.

Hallituksen vaalissa ei järjestetä äänestystä professoreille, koska ehdolle asetettiin vain kaksi ehdokasta, jotka molemmat tulevat valituksi ilman äänestystä.

Tiedekuntaneuvostojen vaalikokoukset 16.11.2011:
– Taiteiden tiedekunnan vaalikokous klo 9–12, Castrén-sali
– Oikeustieteiden tiedekunnan vaalikokous klo 9–12, luentosali 19
– Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan vaalikokous klo 13–16, Esko ja Asko -sali
– Kasvatustieteiden tiedekunnan vaalikokous klo 13–16, luentosalit 20 ja 21

Vaaliasiakirjat
Vaaliasiakirjat (mukaan lukien ehdokaslistojen yhdistelmät) ovat nähtävillä Lapin yliopiston kirjaamossa, tiedekuntien ilmoitustauluilla ja pääaulan informaatiopisteessä. Lisäksi asiakirjat löytyvät osoitteesta www.ulapland.fi/vaalit.

Hallituksen vaali
Yliopistoyhteisöön kuuluvat hallituksen jäsenet valitaan vaaleilla lukuun ottamatta opiskelijajäseniä, jotka ylioppilaskunta nimeää. Hallituksen jäsenistä kaksi edustaa professoreita, kaksi opettajia, tutkijoita ja muuta henkilöstöä sekä kaksi opiskelijoita. Hallituksen jäsenistä viisi on yliopiston ulkopuolisia jäseniä. Hallitus valitaan kolmeksi vuodeksi, opiskelijajäsenet vuodeksi kerrallaan. Uuden hallituksen toimikausi on 1.1.2012–31.12.2014.

Tiedekuntaneuvostojen vaali
Tiedekuntaneuvostoihin valitaan 9 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Opiskelijoita edustavat jäsenet ja varajäsenet nimeää ylioppilaskunta. Uusien tiedekuntaneuvostojen toimikausi on 1.1.2012–31.12.2013.

Lisätietoja:
www.ulapland.fi/vaalit
Hallinto- ja lakiasiainjohtaja Markus Aarto, p. 040 484 4000, sisäinen numero: 2537, markus.aarto(at)ulapland.fi