Uutiset 2010

Vain joka kymmenes kokee yliopistouudistuksen onnistuneeksi

8.12.2010

Tieteentekijöiden liitto ja Professoriliitto ovat kartoittaneet opetus-, tutkimus- ja kirjastohenkilöstön kokemuksia yliopistouudistuksen ensimmäisestä vuodesta.

Vain kymmenesosa mielipidekyselyn vastaajista kokee, että yliopistouudistus onnistui erittäin tai melko hyvin. Kolmasosa kokee, ettei uudistuminen ollut hyvää eikä huonoa. Yli puolet vastaajista (55 %) on sitä mieltä, että uudistus onnistui melko tai erittäin huonosti.

Tyytyväisyys yliopistouudistukseen vaihtelee jonkin verran yliopistoittain. Tyytymättömimmät vastaajat työskentelevät Itä-Suomen (erityisesti Joensuun kampus) sekä Turun yliopistoissa. Myös Helsingin yliopistossa erittäin tyytymättömien osuus on korkea, lähes neljännes. Sen sijaan yli puolet Aalto-yliopistoa (Teknillinen korkeakoulu) edustavista vastaajista kokee, että uudistus ei ole onnistunut hyvin eikä huonosti.

Suurimmista tieteenaloista kriittisimmin yliopistouudistukseen suhtautuivat kasvatustieteilijät ja humanistit. Mitä kauemmin vastaaja on ollut yliopistosektorilla töissä, sitä negatiivisempaa asennoituminen on. Nimikkeittäin tarkasteltuna lehtorit ovat professoreita penseämpiä.

Vastaajat saivat myös arvioida, miten uudistus on vaikuttanut työtyytyväisyyteen yliopistolla. Kokemukset yliopistosta työpaikkana ovat melko jakautuneita, sillä yhteensä 44 prosenttia on erittäin tai melko tyytyväisiä kun taas yhteensä 37 prosenttia on melko tai erittäin tyytymättömiä. Vaasan yliopistosta löytyi vastausten perusteella tyytyväisintä väkeä. Itä-Suomen yliopistosta tuli jälleen negatiivisin palaute.

Avovastauksia kertyi kaikkiaan 1002. Niissä vaadittiin hallinnon ja byrokratian vähentämisestä, johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämistä sekä määräaikaisten aseman parantamista. Erityisen purnauksen kohteena olivat yliopistojen toimimattomat tietojärjestelmät.

Kyselyn toteutti Innolink Research Oy. Vastauksia kertyi Internet-kyselyyn kaikkiaan 2386, kaikista yliopistoista ja kaikilta tieteenaloilta. Tutkimuksen kokonaisvirhemarginaali on 1,9 % suuntaansa.

Raportti kyselyn keskeisistä tuloksista löytyy kummankin liiton nettisivuilta:
www.professoriliitto.fi
 www.tieteentekijoidenliitto.fi   

Lisätietoja:
puheenjohtaja Risto Laitinen (Professoriliitto), 045 657 5757;
puheenjohtaja Ragna Rönnholm (Tieteentekijöiden liitto), 050 535 5431;
toiminnanjohtaja Eeva Rantala (Tieteentekijöiden liitto), 040 7508 284;
toiminnanjohtaja Jorma Virkkala (Professoriliitto), 040 595 3773;
tutkimuskonsultti Jani Listenmaa (Innolink Research Oy), 050 911 3866