Väitökset 2008
 

Väitös: Aitoa arviointia etsimässä

20.2.2008

Filosofian maisteri Ilpo Laitisen väitöstutkimuksessa tarkastellaan arviointia ja arviointitutkimusta. Tutkimuksessaan Laitinen kyseenalaistaa arvioinnin normeja ja koodeja.

FM Ilpo Laitisen mukaan evaluaatio eli arviointi on prosessi, jossa määritetään jonkin asian hyöty, merkitys tai arvo. Arviointi on kehittynyt voimakkaasti viimeisten vuosikymmenten aikana. Siitä on tullut osa hyvää hallintoa ja päätöksentekoa.

– Arviointia hyödynnetään nykyisin useilla eri aloilla. Sen keskiöön on katsottu kuuluvan organisaation rakenne, toimintatavat, resurssit, tulokset, sosiaaliset normit, toimeenpano sekä asiakkaiden huomioon ottaminen, Ilpo Laitinen sanoo.

Nykyisin arvioinnin on katsottu liittyvän osaksi julkisen sektorin normaalia toimintaa ja jatkuvaa kehittämistä.

– On esitetty jopa näkemyksiä, että olemme siirtyneet vaikuttavuuden ja arvioinnin yhteiskuntaan. Arvioinnista on tullut kiinteä osa resurssien ohjailua ja johtamista. Toisaalta on esitetty myös kriittisiä näkemyksiä arvioinnin hyödynnettävyydestä, roolista ja laadusta.

Arvioinnista on tullut entistä ammattimaisempaa toimintaa ja sillä haetaan tietoa tai ymmärrystä arvioitavan kohteen merkityksestä, tuloksista ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta.

– Eri osapuolten intressipyrkimykset sekä arvioinnin tavoite selvittää toimintojen arvoa ja merkitystä tekevät prosessista vahvasti eettisen kysymyksen.

Arviointi liittyy arvottamiseen, vaikuttavuuden hakemiseen, hyötyyn, päätöksentekoon ja johtamiseen, joten sitä tulee tutkia Laitisen mukaan myös etiikan ja ammattietiikan näkökulmista. Kansalliset arviointiyhdistykset ovat tehneet erilaisia arviointistandardeja ja koodeja arvioinnin ohjeiksi tai säännöiksi. 

– Standardit ovat muodostuneet tavaksi ja vallitsevaksi trendiksi. Pääosin niiden taustalla ovat yhdysvaltalaiset standardit. 

Laitinen arvostelee ammattieettisiä koodeja, jotka ovat rajallinen vastaus siihen, kuinka objektiivista tietoa arviointi tuottaa, millaista on sen hyöty ja miten evaluaattori arvottaa tutkimuksessaan asioita.

– Arvioinnin etiikka on elänyt modernin projektissa; siirtymä postmoderniin muuttaa tulkintaa arvioinnista ja arviointietiikasta. Postmoderni arviointietiikka on minästä lähtevää. Siinä on alkanut korostua dialogisuus ja kunkin tilanteen erityispiirteiden huomioon ottaminen. Kärjistäen voisi ajatella, että absoluuttisen totuuden paljastamisen sijaan arviointi tuottaa tietoon perustuvaa ymmärrystä eri osapuolille. Prosessi ei kuitenkaan toteudu ilman yhteiskunnallista horisonttia, jolta toiminnot saavat valtuutuksensa ja jota vasten merkityksiäkin tulee arvottaa, Laitinen sanoo.

Tutkimuksen hyötyalueita ovat hallintotiede, johtaminen ja organisaatioiden kehittäminen.  

Taustatietoja väitöstilaisuudesta:
Filosofian maisteri Ilpo Laitisen väitöskirja Autenttinen evaluaatioetiikka tarkastetaan Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 22. helmikuuta 2008  klo 12.00, Castrén-sali, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Markku Temmes Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Antti Syväjärvi Lapin yliopistosta.

Väitöstilaisuuteen on vapaa pääsy. Tervetuloa!

Taustatietoja väittelijästä:
Filosofian maisterin tutkinnon lisäksi Laitinen on suorittanut MBA-tutkinnon Jyväskylän yliopistosta. Tutkimuskohteena hänellä oli tuolloin organisaatiomuutos, NPM ja uusi julkinen johtaminen.

Työurallaan Laitinen on toiminut Helsingin kaupungin palveluksessa aluepäällikkönä, toimistopäällikkönä ja osastopäällikkönä. Lisäksi hän on ollut Suomen arviointiyhdistyksen hallituksessa. Tällä hetkellä hän toimii strategiapäällikkönä Helsingin kaupungin sosiaalivirastossa.

Lisätietoja:
Ilpo Laitinen
Puhelin 040 3345445

LaY/Viestintä/Olli Tiuraniemi

 

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK