Uutiset 2007
 

Väitös: Asiakkuus Liettuan vanhustyössä

13.12.2007

Sosiaalityön maisteri Rasa Naujanienėn väitöskirjassa tarkastellaan asiakkuutta Liettuan vanhustyössä. Liettuassa ikääntyneiden pääsy sosiaalipalveluiden piiriin ei ole itsestään selvää.

Rasa Naujanienėn sosiaalityön alaan kuuluvassa väitöskirjassa tarkastellaan asiakkaaksi tulemisen prosessia Liettuan gerontologisessa sosiaalityössä.

– Asiakkaaksi tuleminen perustuu virallisiin asiakirjoihin, joissa hoidon tarve määritellään hyvin tarkasti. Yleensä prosessi ei ole pelkkää sääntöjen ja lakien soveltamista, Rasa Naujanienė sanoo. 

Tutkimuksen mukaan Liettuassa vallitsee ristiriita ikääntyneitä hoitavien laitosten ja ikääntyneiden henkilökohtaisen riippumattomuuden välillä. Ikääntyvien kotipalveluissa ja päivätoiminnassa suurin ristiriita vallitsee resurssien ja asiakkaiden tarpeiden välillä.

– Asiakkaan asema perustuu kaikissa organisaatiossa malliin, jota voidaan nimittää harmaa massa -asiakkuudeksi, jossa vanhusten yksilöllisiä tarpeita ei juurikaan huomioida.  

Liettuan sosiaalihuollossa ihminen määritellään asiakkaaksi, kun hän on tekemisissä sosiaalityöntekijöiden tai sosiaalityötä tekevän laitoksen kanssa. Keskeistä monitahoisessa asiakkuudessa on, miten sosiaalityöntekijät ja laitokset nimeävät, selittävät ja ennustavat asiakkuuden eri osa-alueita. 

– Siksi maan sosiaalityön rakenne selviää tarkastelemalla asiakkuuteen liittyvää keskustelua. Vanhustyön todellinen luonne paljastuu analysoimalla asiakkuutta käytännön näkökulmista, kuten jatkuvan hoidon, kotiavustuksen tai päiväkäyntien avulla. Sääntöjä, joiden perusteella henkilöt jaotellaan asiakkaiksi, kutsutaan virallisiksi ja epävirallisiksi. Tutkimuksessa korostuvat virallisten ja epävirallisten asiakkuuksien väliset erot ja ristiriitaisuudet, Naujanienė sanoo. 

Tutkimusmateriaali koostui kahdestakymmenestä tutkimushaastattelusta, jotka käytiin viiden gerontologian sosiaalityöntekijän kanssa. Asiakkuuteen siirtymisen rakenteiden analyysissa sovellettiin Carla Willigin kehittämiä kuutta Foucault’n diskurssianalyysivaihetta.

Rasa Naujanienė on ollut mukana Lapin yliopiston sosiaalityön laitoksen Liettuassa järjestämässä tutkijakoulutusohjelmassa, johon osallistuu viisitoista liettualaista jatko-opiskelijaa eri yliopistoista. Lapin yliopistossa opiskelijoita ohjaavat Simo Koskinen, Kyösti Urponen ja Juha Perttula. Lisäksi Rasa Naujanienė on ollut mukana Jyväskylän yliopiston koordinoimassa Ikääntyminen, hyvinvointi ja teknologia -tutkijakoulussa.     

Tietoja väitöstilaisuudesta:
Sosiaalityön maisteri Rasa Naujanienėn sosiaalityön alaan kuuluva väitöskirja Social construction of entrering clienthood in gerontological social work tarkastetaan Lapin yliopistossa perjantaina 14. joulukuuta 2007 klo 12.00, Castrén-sali, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii dosentti Pirjo Nikander Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori (emeritus) Simo Koskinen Lapin yliopistosta.

Taustatietoja väittelijästä:
Rasa Naujanienė on suorittanut sosiaalityön maisterin tutkinnon Vytautas Magnusin yliopistossa Liettuassa 1999. Lapin yliopiston sosiaalityön laitoksen jatko-opiskelijaksi hän tuli 2002.

Rasa Naujanienė on toiminut assistenttina, lehtorina ja vuodesta 2006 lähtien sosiaalityön laitoksen johtajana Vytautas Magnusin yliopistossa Liettuassa. 

LaY/Viestintä/Olli Tiuraniemi