Uutiset 2013

Väitös: CP-vammaiset nuoret unelmoivat rakkaudesta ja arjen sujuvuudesta

10.12.2013

Vaikeasti CP-vammaiset nuoret haaveilevat itsenäisyydestä ja toisaalta toisesta ihmisestä, elämänkumppanista. Itsenäistä elämää ja kumppanin etsimistä helpottaisivat nuorten mielestä kommunikointia ja ympäristöhallintaa tukevat laitteet. Koulu voisi puolestaan tukea unelmien toteutumista painottamalla erityisesti luku- ja kirjoitustaitojen opetusta, sanoo väitöstutkija Susanna Lähteenmäki.

Filosofian lisensiaatti, erityisluokanopettaja Susanna Lähteenmäki selvitti tutkimuksessaan, miten vaikeasti puhevammaiset CP-nuoret kokevat erityiskouluajan sekä mahdollisuutensa vaikuttaa elämän suunnitteluun ja arkeen.

Tutkimuksen mukaan CP-vammainen nuori kokee erityiskoulussa olemisen turvalliseksi ja mielekkääksi. Muun muassa erityiskoulun oppilaiden keskinäinen samankaltaisuus ja sama kieli koettiin rikkautena. Nuoret pohtivat samankaltaisuutta myönteisellä tavalla muistellessaan esimerkiksi yhdessä leikittyjä leikkejä ja pelattuja pelejä.


Oman näköinen elämä

Susanna Lähteenmäen mukaan jokaisen ihmisen tulisi voida elää itsensä näköistä elämää. CP-nuorten kohdalla tätä tavoitetta voidaan edistää tukemalla erityisesti kommunikoinnin mahdollisuuksia.

– Ala- ja yläkoulussa tulisi painottaa erityisesti luku- ja kirjoitustaitoja. Oman mielipiteen kertominen laajemmin on ollut mahdollista usein vasta silloin, kun kommunikointikansion rinnalle voidaan ottaa lukemisen ja kirjoittamisen mahdollisuus. Luku- ja kirjoitustaidot mahdollistavat myöhemmin yhteisöllisyyden ja osallisuuden toteutumisen, Lähteenmäki sanoo.

Käytännön keinoksi Susanna Lähteenmäki ehdottaa säännöllistä sadutusta, jota käytetään esimerkiksi taidekasvatuksessa ja lapsi- ja vanhustyön eri sektoreilla. Sadutuksessa nuori kertoo omin sanoin tarinan, jonka saduttaja kirjaa sellaisenaan ylös ja sitten lukee nuorelle.

– Säännöllinen ja strukturoitu saduttaminen antaa mahdollisuuden kertoa omista tuntemuksista ja unelmista. Samalla se kartuttaa sanavarastoa sekä tukee LUKI-valmiuksia, Lähteenmäki kuvailee.

Susanna Lähteenmäen väitöstyö on toteutettu narratiivisella tutkimusotteella. Tutkimuksen pääasiallista aineistoa ovat kolmen puhevammaisen CP-nuoren haastattelut (vuodelta 2010) ja heidän koululaisena kirjoittamansa sadut (yhteensä 170, vuosilta 1997–1998). Lisäksi tutkija analysoi nuorten Facebookiin kirjoittamia kommentteja sekä sähköpostikirjeitä.

Nuorten arjen tutkimisen teoreettisena perustana Lähteenmäki hyödynsi Susanne Scheiben elämänkaipuuteoriaa (Life Longing), jossa unelmat esittäytyvät elämän kantavana voimana.


Tietoja väitöstilaisuudesta

Väitöskirja Miten elämä kantaa – Narratiivinen tutkimus puhevammaisten CP-nuorten elämäntarinoista tarkastetaan Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa perjantaina 13. joulukuuta 2013 klo 12 alkaen. Vastaväittäjänä toimii professori Eija Kärnä Itä-Suomen yliopistosta ja kustoksena professori Kaarina Määttä Lapin yliopistosta. Tilaisuus järjestetään luentosalissa 10 (Lapin yliopiston päärakennus, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi). Tervetuloa!


Taustatietoja väittelijästä

Susanna Lähteenmäki on valmistunut filosofian maisteriksi Oulun yliopistosta vuonna 1990 ja erityisluokanopettajaksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 1995. Filosofian lisensiaatiksi hän valmistui Oulun yliopistosta vuonna 2002.

Lähteenmäki on työskennellyt vuodesta 1993 lähtien erityisluokanopettajana Tervaväylän oppimis- ja ohjauskeskuksessa Lohipadon yksikössä (entinen Lohipadon erityiskoulu). Vuodesta 1999 lähtien hän on ollut vaihtoehtoisen kommunikointimenetelmän, Bliss-kielen ohjaaja. Selkokielen kouluttajana Lähteenmäki on toiminut vuodesta 2004.


Lisätietoja:

Susanna Lähteenmäki, susanna.lahteenmaki (at) tervavayla.fi, p. 040 373 3823
Väitöskirjan lehdistökappaleet ovat saatavissa Lapin yliopistokustannuksesta, p. 040 821 4242, julkaisu (at) ulapland.fi


Julkaisun tiedot:

Susanna Lähteenmäki: Miten elämä kantaa – Narratiivinen tutkimus puhevammaisten CP-nuorten elämäntarinoista. Acta Universitatis Lapponiensis 265. Lapin yliopistokustannus: Rovaniemi 2013. ISBN 978-952-484-674-5. ISSN 0788-7604.


LaY/Viestintä/TN