Väitökset 2006
 

Väitös: Emoyhtiön osakkeenomistajan oikeussuoja on Suomessa heikko

22.8.2006

Oikeustieteen lisensiaatti Jukka Nikkilän väitöskirjassa Konsernirakenne ja osakkeenomistajan oikeussuoja tarkastellaan emoyhtiön osakkeenomistajien oikeussuojaa konsernimuodostuksessa, konsernirakenteen muuttamisessa ja yhteisyrityksen perustamisessa.

 

Konsernimuodostus siirtää emoyhtiön osakkeenomistajien päätösvaltaa hallitukselle. Johdon ja osakkeenomistajien intressit voivat olla ristiriidassa keskenään. Siirtämällä osakeyhtiön kaiken liiketoiminnan tai suurimman osan siitä tytäryhtiöihin, joissa emoyhtiöillä on riittävä osuus tytäryhtiön osakkeiden tuottamasta äänivallasta, emoyhtiön hallitus voi yksinään päättää suunnatuista osakeanneista ja yrityksen toiminnan rakenteen muutoksista konsernissa.  
Osakkeenomistajan kantaman riskin muuttuminen onkin yritysrakenteen muutoksille tyypillinen piirre.

– Liiketoimintojen siirtäminen tytäryhtiöihin lisää osakkeen omistamiseen liittyvää riskiä, koska emoyhtiön osakkeenomistajat voivat vain välillisesti valvoa tytäryhtiöön siirretyn liiketoiminnan johtamista, Nikkilä sanoo.

Liike-elämässä toteutetaan yritysrakenteeseen vaikuttavia järjestelyjä, joita ei ole osakeyhtiölaissa erikseen niitä koskevilla erityissäännöksillä säädetty yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluviksi, mutta joilla voi osakkeenomistajan kannalta olla taloudellisessa suhteessa samoja vaikutuksia kuin osakeyhtiölaissa erikseen säännellyillä yritysrakenteen muutoksilla.

– Tämä merkitsee sitä, että yhtiökokouksen osakeyhtiölakiin kirjoitettuun toimivaltaan jää osakkeenomistajien näkökulmasta katsottuna aukkoja, Nikkilä sanoo.   

Tutkimuksessa käsitellään myös emoyhtiön osakkeenomistajan oikeutta ja mahdollisuuksia saada tietoa konsernia koskevista asioista sekä oikeutta nostaa kanne emoyhtiön hallituksen toimien johdosta. Lisäksi tutkimuksessa pohditaan mahdollisuuksia järjestää emoyhtiön osakkeenomistajien oikeussuoja konsernia koskevissa asioissa sopimusperäisesti, emoyhtiön yhtiöjärjestykseen otettavilla määräyksillä.

– Sopimusperusteisen sääntelyn käyttömahdollisuuksia rajoittavat kuitenkin yhtiösuhteiden pitkäaikainen luonne ja mahdollisuudet ennakoida kauempana tulevaisuudessa olevia tapahtumia, Nikkilä sanoo.

Lopuksi työssä esitetään arvio siitä, miten emoyhtiön osakkeenomistaja voi Suomen osakeyhtiölain puitteissa valvoa emoyhtiön johdon toimintaa ja osakesijoitukseensa liittyviä taloudellisia etujaan konsernissa sekä tulkintasuosituksia yhtiökokouksen toimivallasta konsernimuodostuksessa, konsernirakenteen muuttamisessa ja osakkuusyhtiön perustamisessa.        

Tutkimuksessa verrataan Suomen oikeutta Ruotsin, Tanskan ja Saksan liittotasavallan oikeuteen. Aineisto perustuu paljolti oikeuskäytäntöön näissä maissa.

Tietoja väitöstilaisuudesta:
Oikeustieteen lisensiaatti Jukka Nikkilän väitös Konsernirakenne ja osakkeenomistajan oikeussuoja tarkastetaan Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa perjantaina 25.8.2006 klo 12.00, luentosali 2, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Juha Tolonen Vaasan yliopistosta ja kustoksena professori Risto Nuolimaa.

Taustatietoja väittelijästä:
Varatuomari Jukka Nikkilä on suorittanut oikeustieteen lisensiaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa 1975. Työurallaan hän on toiminut yliassistenttina Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa 1991–1992. Lisäksi hän on toiminut tutkijana Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa ja yhtiölakimiehenä eri yhtiössä.

Lisätietoja:
Jukka O. Nikkilä
Puhelin 040 727 0160

LaY/Viestintä/Olli Tiuraniemi 

 

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK