Väitökset 2004
 

Väitös: Esimiehet avainasemassa koulutukseen ohjaamisessa

5.5.2004

Kasvatustieteiden maisteri Martti Lampelan tutkimuksessa tarkastellaan Rovaniemen kaupungin työntekijöiden koulutusta tietoteknisten valmiuksien kehittämiseksi. Tutkimuksen keskiössä on vuorovaikutusprosessi, jossa koulutukseen pääsystä neuvotellaan.

KM Martti Lampelan väitöskirjassa pureudutaan aikuiskoulutuksen arjen kannalta erittäin ajankohtaiseen kysymykseen tarkastelemalla työntekijöiden koulutustarvetta aikana, jolloin tieto ja tiedonhallinta koskettavat lähes jokaista työntekijää. Tutkimuksen käytännön lähtökohtana ovat Rovaniemen kaupungin työntekijöiden omat kokemukset kehittymistarpeistaan. Koulutustarpeet eivät kuitenkaan aina nouse yksilön kokemista tarpeista, vaan esimies joutuu usein ohjaamaan alaisiaan koulutukseen.

- Esimiesten kanssa käytävät kehityskeskustelut, koulutusyhdyshenkilöiden merkitys sekä epävirallisten keskustelujen asema näyttävät selvästi olevan koulutukseen pääsyn keskeisiä tekijöitä, Lampela tiivistää.

 
Työntekijöiden koulutustarpeen kannalta tutkimuksessa nostetaan esille kaksi asiaa. Ensinnäkin tietotekniikan tulo yrityksiin ja organisaatioihin on omalta osaltaan tuonut uusia piirteitä työhön, minkä seurauksena yksilö käy jatkuvaa keskustelua oman työnsä ja sen sisällön kanssa. Toinen merkittävä asia koulutustarpeen kannalta on suhde esimieheen ja hänen kanssaan käytävät neuvottelut. Vertaiset työtoverit eivät tutkimuksen mukaan ole kovinkaan merkittävässä asemassa koulutustarpeen määrittymisen prosessissa.

Kenen lähtökohdista työntekijöitä koulutetaan

Tutkimuksessa tarkastellaan myös kenen lähtökohdista työntekijöitä koulutetaan. Onko koulutuksen lähtökohtana työntekijän yksilölliset kehittymistarpeet vai työnantajan tarve kehittää työvoimaansa entistä osaavammaksi? Tutkimuskohteena oleva organisaatio antaa asiasta varsin harmonisen kuvan.

- Henkilöstön koulutustarpeessa kohtaavat työnantajan ja työntekijän koulutusintressit. Esimies edustaa koulutustarvetta koskevissa neuvotteluissa työnantajan intressiä kehittää työvoimaansa entistä osaavammaksi. Työntekijällä on puolestaan omat yksilölliset kehittymistarpeensa. Sekä työntekijöillä että työnantajalla näyttävät olevan varsin samansuuntaiset koulutusintressit, Lampela toteaa.

Henkilöstön koulutukseen liittyvä vallankäyttö

Tutkimuksen mukaan myös valta ja vallankäyttö liittyvät olennaisesti henkilöstön koulutustarvemäärittelyihin. Valta ilmenee päätöksentekoina koulutuksiin osallistumisesta. Valtaa on sekä työntekijällä että työnantajaa edustavalla esimiehellä, joka joutuu usein käyttämään suostuttelevaa valtaa ohjatessaan työntekijöitä koulutukseen.

- Kunkin työntekijän oma esimies on tärkein neuvottelukumppani keskusteltaessa koulutustarpeista. Lisäksi koulutustarvetta koskevia neuvotteluita käydään myös työtovereiden ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Tutkimuksen mukaan heillä ei ole kuitenkaan sellaista asemaa neuvotteluissa kuin esimiehellä, Lampela pohtii.

Väitöstutkimuksensa lopputuloksena tutkija esittää koulutustarvetta koskevan kokonaisvaltaisen mallin, jossa koulutustarve nähdään monivivahteisena neuvotteluprosessina. Malli yhdistää globaalit muutostrendit työpaikoilla tapahtuviin vuorovaikutustilanteisiin. Lyhyesti sanottuna mallin avulla voidaan muodostaa käsitys henkilöstön koulutustarpeesta.

Väitöstilaisuus:

KM Martti Lampelan väitöskirja " Tarve tulee sieltä työstä, mutta … se lähtee kuitenki ittestä se halu osata." Koulutustarve neuvoteltuna järjestyksenä tarkastetaan Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa perjantaina 7.5. klo 12.00, Castrén-sali, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii emeritusprofessori Tapio Vaherva Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena professori Raimo Rajala Lapin yliopistosta.

Taustatietoja väittelijästä:

Martti Lampela valmistui ylioppilaaksi Kemin lukiosta vuonna 1974. Metsäteknikoksi hän valmistui Rovaniemen metsäopistosta vuonna 1978 ja metsätalousinsinööriksi vuonna 1988. Kasvatustieteiden maisteriksi hän valmistui Lapin yliopistosta vuonna 1997.

Työurallaan Martti Lampela on toiminut mm. metsänhoidonneuvoja Kemin Seudun metsänhoitoyhdistyksessä, metsäsuunnittelijana Lapin piirimetsälautakunnassa, metsätalousesimiehenä Lapin metsälautakunnassa, koulutusesimiehenä Lapin metsäkeskuksessa, atk-kouluttajana Rovaniemen kaupungissa ja asiakaspalvelupäällikkönä Lapin informaatioteknologia LapIT Oy:ssä vuodesta 2001 lähtien.

Lisätietoja:

Martti Lampela
Puhelin 040 - 522 1348
Sähköposti Etunimi.Sukunimi@Lapit.fi

LaY/Viestintä/Olli Tiuraniemi
Valokuva: Niina Huuskonen

 

 

 

 

 

 

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK