Yleinen tohtoriohjelma
 
vaitos_paukku_web.jpg

Väitös: Euroopan unionin politiikan ja tukikilpailun vaikutus valtiontukisääntelyyn

14.1.2020

Väitöskirjassaan ”Euroopan unionin politiikan ja tukikilpailun vaikutus valtiontukisääntelyyn” OTM, KTM, TkK Eelis Paukku toteaa, että politiikka ja erityisesti Euroopan unionin tavoitteet ovat vaikuttaneet huomattavasti valtiontukisääntelyn sisältöön sekä siihen, miten jäsenvaltiot voivat käyttää varojaan. Valtiontukisääntelyn sisältö on pysynyt vuosikymmeniä ennallaan, mutta sen tulkinta on muuttunut voimakkaasti. Unionin vaihtuvat poliittiset tavoitteet ja vallankäytön määrä sääntelyn toimeenpanemiseksi selittävät tapahtuneen muutoksen.

Valtiontukisääntely on EU-sääntelyä, joka rajoittaa jäsenvaltioiden mahdollisuuksia käyttää varojaan. Valtiontukisääntely on hyvin perustavanlaatuista sääntelyä, sillä se sisältyy EU:n perussopimuksiin. Tämän vuoksi sääntelyn sisältö muuttuu hyvin harvoin, ja valtiontukisääntely onkin pysynyt samana Euroopan yhteisön perustamisesta alkaen. Sääntelyn tulkinta on kuitenkin vuosikymmenten varrella muuttunut. Nykyään yhä useampia toimia katsotaan kielletyksi valtiontueksi, ja samalla uusia tukia sallitaan Unionin tavoitteiden edistämiseksi.

Unionin valtiontukipolitiikka on alusta asti pyrkinyt tukien vähentämiseen, sillä kaikkien jäsenvaltioiden nähdään hyötyvän siitä. Näin pyritään estämään sisämarkkinoilla tapahtuvaa tukikilpailua, joka vahingoittaisi kaikkia jäsenvaltioita. Tukien vähentämistavoitteeseen on kuitenkin tehty poikkeuksia, jos tukimäärän lisääminen on hyödyttänyt muita Unionin tavoitteita, kuten esimerkiksi ilmastonmuutoksen vastaisia toimia.

Paukun tutkimustulokset ovat erityisen ajankohtaiset, sillä tämänhetkiset valtiontuet ovat Unionissa suurempia kuin vuosikymmeniin. Tämä johtuu siitä, että jäsenvaltiot käyttävät valtavasti varoja uusiutuvan energian määrän lisäämiseen. Komissio on tulkinnut, että uusiutuvan energian tukeminen edistää yhteistä etua enemmän kuin häiritsee kilpailua, jolloin tuki on sallittua SEUT 107(3)(c) -artiklan nojalla. Komissio itse määrittää yhteisen edun ja kilpailun vääristymisen määrän.

- Tulokset osoittavat, millaiselle pohjalle ja olettamille nykyinen valtiontukipolitiikka Unionin tasolla rakentuu. Tietoja voidaan hyödyntää tulevan kehityksen ennustamisessa, kertoo Paukku.

Tutkimuksessaan Paukku tarkastelee valtiontukisääntelyn sisältöä Euroopan unionin/yhteisön alusta nykyhetkeen asti. Aineistona toimivat sääntelyn ja oikeuskirjallisuuden lisäksi komission kertomukset kilpailupolitiikasta, oikeustapaukset sekä taloustieteellinen kirjallisuus.

Tietoa väitöstilaisuudesta

OTM, KTM, TkK Eelis Paukun väitöskirja ”Euroopan unionin politiikan ja tukikilpailun vaikutus valtiontukisääntelyyn” esitetään Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi 24.1.2020 klo 12 luentosalissa 3. Vastaväittäjänä toimii OTT, dosentti Kristian Siikavirta Vaasan yliopistosta ja kustoksena OTT, dosentti Kalle Määttä Lapin yliopistosta.

Tietoa väittelijästä

Eelis Paukku on valmistunut Lapin yliopistosta oikeustieteen maisteriksi 2017. Väitöspäivänä Paukku on historian nuorin oikeustieteellistä väitöskirjaa puolustava henkilö. Lisäksi Paukku on tekniikan kandidaatti ja kauppatieteen maisteri. Tutkijantyön jälkeen hän on työskennellyt yrittäjänä omassa laki- ja konsultointitoimistossaan.

Lisätietoja

Eelis Paukku, 044 9755 196, eelis.paukku(at)kpflaki.com

Julkaisun tiedot

Eelis Paukku: Euroopan unionin politiikan ja tukikilpailun vaikutus valtiontukisääntelyyn. Acta electronica Universitatis Lapponiensis 274, ISSN 1796-6310, ISBN 978-952-337-190-3.

Julkaisun pysyvä osoite http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-190-3