Yleinen tohtoriohjelma
 
Auður_Photo_James Einar Becker_web.jpg

Väitös: Feministinen näkökulma arktisen alueen ilmastonmuutokseen ja turvallisuuteen

9.12.2016

Vaikka ilmastonmuutos uhkaa sekä ympäristöä että turvallisuutta, maailma on reagoinut siihen hitaasti. Mitkä poliittiset ja taloudelliset näkökohdat sekä kulttuuriarvot estävät kansainvälistä yhteisöä toimimasta tehokkaasti tilanteen ratkaisemiseksi? Auður H Ingólfsdóttir pohtii tätä kysymystä tapaustutkimukseen perustuvassa väitöskirjassaan, joka käsittelee Islannin tilannetta ja keskittyy ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, poliittiseen vuoropuheluun ja vuoropuhelun taustalla oleviin arvoihin.

Tekijä lähestyy aihetta feministisen sosiaalisen konstruktivismin näkökulmasta käyttäen feminismin sekä sukupuolitutkimuksen käsitteitä ja menetelmiä. Tapaustutkimus osoittaa, että vaikka Islantilaiset tiedostavat ilmastonmuutoksen olevan uhka, sitä pidetään abstraktina ja etäisenä eikä sen sosioekonomisia vaikutuksia ole juurikaan tutkittu. Islannin ilmastopolitiikan ja julkisen keskustelun arvioinnin perusteella politiikkaa pohjustavat arvot eivät ole erityisen maskuliinisia eivätkä feminiinisiä.

Sen sijaan on huomionarvoista, että kokonaiskuvan muodostamiseksi ilmastokeskustelua tulee tarkastella laajemmin turvallisuutta ja taloudellista kasvua koskevan yleisen diskurssin näkökulmasta. Tutkittaessa Islannin nouseviin öljy- ja kaasusektoreihin liittyviä keskusteluja voidaan havaita, että maskuliiniset arvot dominoivat yhä yleistä talouspolitiikkaa ja että oikeus hyödyntää luontoa on juurtunut syvälle kulttuuriin. Vahvan kansalaisyhteiskunnan, ilmastokriisin tunnistamisen ja vallitsevien näkemysten aktiivisen vastustamisen avulla on silti mahdollista nostaa esiin vaihtoehtoisia arvoja ja tukea feminiinisempää tapaa käsitellä ihmisen ja luonnon välistä suhdetta.

Näyttää siltä, että valtioiden kyvyttömyys ryhtyä toimiin ilmastokriisin ratkaisemiseksi ei johdu niinkään ilmastosopimusten vastustamisesta tai siitä, että ilmastonmuutosta ei pidettäisi huomionarvoisena asiana. Pikemminkin kyse on siitä, että ilmastoasiat työnnetään taka-alalle ja toimia viivästytetään, koska aika ja resurssit kuluvat kiireellisemmiksi koettujen asioiden hoitoon. Välitön taloudellinen hyöty menee yhä pitkäaikaisen ekologisen hyödyn ja turvallisuuden edelle.

Tietoa väitöstilaisuudesta:

Auður H Ingólfsdóttirin väitöskirja Climate Change and Security in the Arctic. Analysis of Norms and Values Shaping Climate Policy in Iceland tarkastetaan Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa luentosalissa 3 joulukuun 16. päivänä 2016 klo 12. Vastaväittäjinä toimivat professori Annica Kronsell Lundin yliopistosta Ruotsista ja tutkijatohtori, VTT Teemu Palosaari Tampereen yliopistosta. Kustoksena toimii professori Lassi Heininen Lapin yliopistosta.

Ingólfsdóttir on tehnyt väitöskirjan Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ja Islannin yliopiston politiikkatieteiden tiedekunnan yhteisessä tutkinto-ohjelmassa. Hänen ohjaajinaan ovat toimineet professori Lassi Heininen Lapin yliopistosta ja professori Thorgerður Einarsdóttir Islannin yliopistosta.


Tietoa väittelijästä:


Auður H Ingólfsdóttir (s. Islannissa 1970) on opiskellut kansainvälisiä suhteita (BA) Washingtonin yliopistossa Seattlessa, ammattijournalismia (jatko-opintotutkinto) Islannin yliopistossa sekä kansainvälisiä suhteita (MA) Tuftsin yliopistossa Bostonissa. Vuodesta 2010 lähtien hän on toiminut apulaisprofessorina ja PPE-ohjelman opettajana (filosofia, politiikka ja talous) Bifröstin yliopistossa Islannissa. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat kansainväliset suhteet, ympäristö ja kestävä kehitys, sukupuolet, turvallisuus, konfliktinratkaisu ja rauhanrakentaminen.

Ennen akateemista uraansa väittelijä on työskennellyt journalistina (1995–1997), Ympäristöministeriön erityisavustajana (2002–2003), ja itsenäisenä ympäristöasiain konsulttina (2003–2005 & 2007). Hän on myös toiminut Sri Lankassa tulitauon tarkkailijana (2006) ja vuoden ajan UNIFEM-rahaston (nykyään UN Women) naisnäkökulmaan perehtyneenä neuvonantajana Balkanilla (2007–2008).


Lisätietoa:

Auður H Ingólfsdóttir
Puhelin: +354 892 0678
audurhi@bifrost.is

Tietoa julkaisusta:

Auður H Ingólfsdóttir: Climate Change in the Arctic. Analysis of Norms and Values Shaping Climate Policy in Iceland. Acta Universitatis Lapponiensis 338. Lapin yliopistokustannus. Rovaniemi. 2016. ISBN 978-952-484-934-0. ISSN 0788-7604. Verkkoversio (pdf): Acta electronica Universitatis Lapponiensis 206. ISBN 978-952-484-935-7. ISSN 1796-6310.

LaY/Viestintä & Kielikeskus/ J-EK & AT