• Weboodi
  • Owa
  • Outlook
  • Finna
  • Tenttis
  • Optima
  • Moodle
Väitökset 2014
 

Väitös: Hallinnolliset päätökset eivät saa estää auttamista

9.6.2014

Autetuksi tulemiseen ei aina riitä, että ihmisellä on halu auttaa toista. Sen sijaan auttaminen on ihmisryhmien, yhteisöjen ja yhteiskunnan keskinäistä tekemistä. Lapin yliopistossa väittelevä Liisa Hokkanen muotoilee auttamisen teoriaa, joka hahmottelee auttamisen yhteiskunnallisia edellytyksiä.

Liisa Hokkanen esittää väitöstutkimuksessaan, että auttamista ei voi jättää yksilöiden harteille. Yhteiskunnan tulee luoda edellytykset, jotka ohjaavat tunnistamaan avun tarpeen ja tekevät auttamisesta helppoa.

– Autetuksi tuleminen on ammattilaisten, vapaaehtoisten ja vertaistoimijoiden yhteistä tekemistä. Koska avun tarvitsijoiden tilanteet ovat monenkirjavat, tulee tarjotun avunkin olla monipuolista.

Hokkasen tutkimuksessa autetuksi tulemisen arvopohja rakentuu prososiaalisuudelle ja yleistyneelle luottamukselle. Prososiaalisuus tarkoittaa ihmisten omaehtoista kiinnostusta ottaa toiset ihmiset huomioon. Yleistynyt luottamus kuvaa sitä, että ihmiset luottavat saavansa vastinetta yhteisen hyvän eteen tekemilleen teoille. Molempia tulisi Hokkasen mukaan tukea yhteiskunnallisin päätöksin.


Yhteiskunnalliseen tuloksellisuuteen

Hokkanen korostaa, että yhteiskunnan virallisten turvaverkkojen apu ei voi olla vain yksilöiden sopeuttamista. Auttamisen ammattilaisille tulee luoda mahdollisuuksia kuunnella ihmisten elämäntodellisuuksia ja suunnata toimintaansa niiden mukaan.

– Vaikuttava auttaminen lähtee autettavien kunnioittamisesta, heidän elämäntilanteidensa kattavasta tarkastelusta ja auttamista määrittävien hallinnollisten käytäntöjen muokkaamisesta. Jos auttamiselle ja palveluiden pariin pääsemiselle asetetaan joustamattomia raja-aitoja, kuten vaatimus 500 päivän työttömyydestä, lääkityksen käyttö ennen terapiaan hakeutumista tai lääkärintodistus erikoisruokavaliota varten, auttamistekoja suuntaavat todellisten elämäntilanteiden sijaan hallinnolliset toimintakäytännöt.

Liisa Hokkanen nimeää käyttämänsä auttamisteoreettisen mallin valtaistavaksi sosiaaliseksi asianajoksi. Se merkitsee auttajien ja autettavien yhteisen vastuun ja tekemisen korostumista sekä sitä, että auttaminen ei ole ainoastaan muutosprosesseja ja -puheita vaan myös muutostekoja. Jokainen meistä on potentiaalinen auttaja ja avun tarvitsija; kansalaistoiminnan kautta roolit sekoittuvat.

Hokkasen väitöstutkimus muodostuu viidestä aiemmin julkaistusta artikkelista sekä yhteenvedosta, jossa rakennetaan valtaistavan sosiaalisen asianajon auttamisteoreettinen orientaatio. Hokkasen teoria yhdistää vertaisen, vapaaehtoisen ja ammatillisen auttamisen mallit. Lopputuloksena on muutoshakuinen sekä valtaa ja vastuuta korostava yhteiskunnallinen auttamisnäkemys.


Tietoja väitöstilaisuudesta:

Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Liisa Hokkasen väitöskirja Autetuksi tuleminen. Valtaistavan sosiaalisen asianajon edellyttämät toimijuudet tarkastetaan Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 13.6.2014 klo 12 luentosalissa 2 (Yliopistonkatu 8, Rovaniemi). Vastaväittelijänä toimii professori Mikko Mäntysaari Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena professori Petri Kinnunen Lapin yliopistosta. Tervetuloa!


Taustatietoja väittelijästä:

Liisa Marjatta Hokkanen (s. 1962) kirjoitti ylioppilaaksi Joensuun yhteiskoulusta vuonna 1981. Yhteiskuntatieteiden maisteriksi hän valmistui Lapin yliopistosta pääaineenaan sosiaalipolitiikka vuonna 1996. Yhteiskuntatieteiden lisensiaatiksi Hokkanen valmistui Lapin yliopistosta vuonna 1997. Lisensiaatintyön aihe oli Hyvinvointipalvelujärjestelmän ja kansalaisen kohtaanto.

Hokkanen työskenteli uransa alkuvaiheessa atk-amanuenssina, tutkimussihteerinä, tutkijana ja tuntiopettajana Lapin yliopistossa vuosina 1987–1997. Tämän jälkeen hän siirtyi erikoistutkijaksi Oulun kaupunkiin ja Sosiaali- ja terveysturvan keskusliittoon. Vuosina 2000–2008 hän hoiti osa-aikaisesti sosiaaliturvan ja sosiaalihuollon sekä kuntouttavan sosiaalityön professuureja Lapin yliopistossa. Hokkanen on nimitetty vuonna 2005 sosiaalityön lehtorin tehtävään, josta hän oli toimivapaalla vuosina 2011–2013 ollessaan osa-aikainen tutkija Suomen Akatemian hankkeessa Valtaistuminen ja jaettu toimijuus kuntoutuksessa.


Lisätietoja:

Liisa Hokkanen
liisa.hokkanen (at) ulapland.fi
P. 040 484 4242

Väitöskirjan lehdistökappaleet ovat saatavissa Lapin yliopistokustannuksesta, 040 821 4242, julkaisu (at) ulapland.fi.


Julkaisun tiedot:

Hokkanen Liisa: Autetuksi tuleminen. Valtaistavan sosiaalisen asianajon edellyttämät toimijuudet. Acta Universitatis Lapponiensis 278. Lapin yliopisto: Rovaniemi 2014. ISBN 978-952-484-729-2. ISSN 0788-7604 sekä Acta Electronica Universitatis Lapponiensis 145. ISBN 978-952-484-730-8. ISSN 1796-6310.


Julkaisun myynti:

Tiede- ja taidekirjakauppa Tila (Lapin yliopiston pääkirjasto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi), p. 040 821 4242, julkaisu (at) ulapland.fi, verkkotilaukset: www.ulapland.fi/lup


LaY/Viestintä/TN
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK