Väitökset 2004
 

Väitös: Hoitotyön ammattikorkeakoulutus antaa hyvät valmiudet työelämään

20.4.2004

Kasvatustieteiden lisensiaatti Airi Palosteen väitöstutkimuksen mukaan ammattikorkeakoulujen hoitotyön koulutuksessa tulee tehostaa opintojen ohjausta, ammatillisen kasvun tukemista sekä käytännön opetuksen kehittämistä.

Kasvatustieteiden lisensiaatti Airi Paloste on tutkinut kasvatustieteen alaan liittyvässä väitöskirjassaan Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun terveysalalta vuonna 1995 valmistuneiden käsityksiä koulutuksesta, ammatillisesta pätevyydestä ja sijoittumisesta työelämään.  
Tutkimuksen mukaan hoitotyön koulutuksen yhteistyö työelämän kanssa ja opetuksen kehittäminen opiskelijan yksilöllisistä tarpeista lähtien ovat edelleen tärkeitä hoitotyön koulutuksen ja opetuksen kehittämistavoitteita.

- Hoitotyön koulutuksen kehittämisessä tulee huomioida riittävästi myös tulevaisuus niin teoriassa kuin harjoittelussakin. Mikäli opiskelijoita koulutetaan vain tämän hetken tilanteisiin, he ovat ammattiin valmistuessaan jo valmiiksi ajastaan jäljessä, Paloste huomauttaa.

Hoitotyön koulutuksen jyvät ja akanat

Tutkimuksessa esiin nousseet opiskelijoiden ja työelämässä toimivien hoitajien myönteiset kokemukset ammattikorkeakoulutuksesta liittyivät oppimisympäristöön ja oman suuntautumisvaihtoehdon opiskeluun. Tutkitut kokivat, että koulutuksella oli vaikutusta ammatillisten perusvalmiuksien kehittymiseen ja myöhemmin pätevyyteen työelämässä.

- Hoitotyön koulutus näyttää vahvistavan opiskelijan ammatillisen pätevyyden sisäisiä ja ulkoisia toiminnallisia valmiuksia, Paloste toteaa.

Tutkimuksessa esiin nousseet epäkohdat liittyivät opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Varsinkin ensimmäisen vuoden opintoja opiskelijat pitivät liian teoreettisina. Tämä näkyi mm. opiskelijoiden arkuutena ja suoranaisena pelkona ensimmäisessä käytännön harjoittelussa.

- Hoitotyön koulutuksen alkuvaiheessa toteutuva teoreettinen painotus ei välttämättä motivoi opiskelijaa, ja se voi jopa hämärtää koulutuksen todellisen tavoitteen ymmärtämistä, Paloste korostaa.

Opintojen ohjaukseen oltiin tyytymättömiä sen vähäisyyden vuoksi. Tutkimuksen mukaan opintojen ohjausta tulisikin lisätä ja suunnata opintojen alku- ja päättövaiheeseen.

- Opettajien ja työelämässä toimivien ohjaajien kannustusta ja tukea opiskelijan ammatti-identiteetin vahvistajana tarvitaan koko opiskelun ajan. Opintojen alussa tarvitaan opiskeluteknistä ja henkilökohtaista ohjausta. Opintojen päättövaiheessa korostuu työllistymistä ja jatko-opintoja edistävä opintojen ohjaus, Paloste tiivistää.

Suurin osa valmistuneista sai töitä Lapista

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulusta vuonna 1995 terveysalalta valmistuneet sijoittuivat tutkimuksen mukaan hyvin (74 %) työelämään. Opiskelijoista 80 % oli kotoisin Lapin läänistä. Suurin osa heistä jäi valmistumisensa jälkeen kotilääniin.

Airi Paloste keräsi tutkimusaineiston väitöskirjaansa varten neljässä eri vaiheessa vuosina 1995-2003. Tiedonkeruumuotoina hän käytti kyselyjä ja teemahaastatteluja. Palosteen mukaan hänen väitöskirjaansa voidaan soveltaa ammattikorkeakoulujen opetuksen kehittämiseen, opetussuunnitelmatyöhön, opiskelijan ohjauksen ja käytännön harjoittelun kehittämiseen sekä opiskelijan ammatillisen pätevyyden tason arviointiin.

Väitöstilaisuus:

Kasvatustieteen lisensiaatti Airi Palosteen väitöskirja Valmistumisesta – Työelämään tarkastetaan Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa lauantaina 24.4.2004 klo 12.00 lähtien. Vastaväittäjinä tilaisuudessa toimivat professori Juhani Honka Tampereen yliopistosta ja dosentti Pirkko Remes Oulun Yliopistosta. Kustoksena toimii professori Kyösti Kurtakko Lapin yliopistosta.

Taustatietoja väittelijästä:

Airi Paloste valmistui ylioppilaaksi Kemin Lukiosta vuonna 1975. Sairaanhoitajaksi hän valmistui vuonna 1978, terveydenhoitajaksi 1980 ja sairaanhoidonopettajaksi 1987. Paloste suoritti kasvatustieteiden maisterin tutkinnon Lapin yliopistossa vuonna 1995 ja kasvatustieteiden lisensiaatin tutkinnon vuonna 2000. Työurallaan hän on toiminut sairaanhoitajana, terveydenhoitajana ja sairaanhoidon opettajana. Tällä hetkellä hän toimii Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa Terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn yliopettajana sekä jatkotutkinnon koulutusohjelman vastaavana opettajana.

Lisätietoja:

Airi Paloste
Puhelin, 040-741 2905
Sähköposti, Etunimi.Sukunimi@tokem.fi

LaY/Viestintä/Olli Tiuraniemi

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK