Yleinen tohtoriohjelma
 

Väitös: Jäsenmaiden ministerit haluavat sitoutua EU:n opettajankoulutusstrategiaan

9.9.2016

Kasvatustieteen maisteri Hannu Takkula tarkastelee väitöstutkimuksessaan Euroopan unionin komission opettajankoulutusstrategian sekä eurooppalaisen opettajankoulutuksen nykytilaa ja tulevaisuutta Euroopan unionin keskeisten päätöksentekijöiden näkemysten valossa.

Hannu Takkulan väitöstutkimus osoittaa, että Euroopan unionin jäsenmaiden opetusministerit sekä keskeiset koulutuspolitiikan päätöksentekijät haluavat tehdä entistä vahvempaa yhteistyötä opettajankoulutuksen kehittämiseksi. He pitävät EU:n yhteistä opettajankoulutusstrategiaa tärkeänä ja haluavat uudistaa opettajankoulutustaan Euroopan unionin komission opettajankoulutusta koskevan suosituksen pohjalta.

Sitoutumisen taso yllätti tutkijan

Tutkimuksen tulos on Takkulan mukaan yllättävä, koska EU:n päätöksentekoa on voimakkaasti arvosteltu siitä, että yhdessä laadittujen tavoitteiden ja tehtyjen päätösten täytäntöönpano jää usein jäsenmaissa toteuttamatta. Takkula viittaa puhetapaan, jonka mukaan päätökset ja paperit hukkuvat byrokraattien ja hallintovirkamiesten hyllyihin, eikä niillä ole vaikusta käytännön toimiin jäsenmaissa.

– Erityisesti kritiikki on kohdistunut pehmeän toimivallan alueille, kuten koulutuspolitiikkaan, jossa lopullinen toimeenpaneva päätösvalta on jäsenmailla itsellään ja EU:n yhteisiä toimia ohjataan avoimella koordinaatiolla, Takkula sanoo.

– Tutkimukseni osoitti selvästi, että EU:n tekemät päätökset ja komission suositukset, jopa niin sanotun pehmeän toimivallan alueella, tulevat yllättävänkin hyvin luetuiksi ja aikaansaavat toimia jäsenmaissa. Olen todella vaikuttunut siitä kehityksen määrästä, mitä opetusministereiden kautta kuulin tapahtuneen jäsenmaissa EU:n yhteisten opettajankoulutustavoitteiden osalta, Takkula toteaa.

Takkula hakee tutkimuksessaan vastauksia myös siihen, millaisia haasteita poliittisten voimasuhteiden muutokset sekä EU:n kohtaamat kriisit nostavat tulevaisuudessa esille EU:n koulutuspolitiikassa.

– Löytyykö EU:ssa halua ja keinoja harmonisoida opettajankoulutusta yhteisenä eurooppalaisena ponnistuksena vai jatkavatko jäsenmaat lupauksistaan huolimatta omaa koulutuksellista traditiotaan ilman yhteistyön syventämistä, Takkula pohtii.

Keskeiset päätöksentekijät haluavat lisätä yhteistyötä

EU:n jäsenmaiden opetusministereiden haastatteluista nousi esille vahva halu kehittää opettajankoulutuksen laatua, parantaa opettajien ammattipätevyyttä ja ammatin houkuttelevuutta sekä turvata opettajien täydennys- ja jatkokoulutus.

– Opetusministereiden mukaan opettajankoulutus on komission vuoden 2007 tiedonannon vaikutuksesta kehittynyt muun muassa parhaiden käytäntöjen jakamisena jäsenmaiden kesken, liikkuvuuden lisääntymisenä sekä koulutuksen pätevyysvaatimusten parantumisena, Takkula sanoo.

Ministereiden vastausten perusteella eräänlaiseksi pääteemaksi tutkimuksessa nousee yhteistyön linkittäminen laadukkaan opettajankoulutuksen kehittämistyöhön.

– Jäsenmaiden opetusministerit ovat sitoutuneet tekemään opettajankoulutuksestaan komission suositusten mukaisesti maisteri-tason eli ylemmän korkeakoulutason tutkinnon, mikä kertoo konkreettisesti vahvasta satsauksesta opettajankoulutuksen tasoon ja laatuun, Takkula sanoo.

Takkula haastatteli tutkimustaan varten kaikkien EU:n jäsenmaiden opetusministerit sekä Euroopan parlamentin koulutus- ja kulttuurivaliokunnan jäsenet. Opetusministereiltä kysyttiin, miten opettajankoulutusta koskevat EU:n komission toimet ilmenevät jäsenmaiden opettajankoulutuksessa sekä miten unionin opettajankoulutusstrategiaa tulisi kehittää. Parlamentin koulutusvaliokunnan jäseniltä kysyttiin EU:n opettajankoulutusstrategiasta ja sen tärkeydestä.

Hannu Takkula on Euroopan parlamentin jäsen. Hän on toiminut lähes koko tutkimusprosessin ajan EU:n koulutus- ja kulttuurivaliokunnan jäsenenä. Tästä asemasta käsin hänelle on tarjoutunut erityinen mahdollisuus perehtyä EU:n koulutuspoliittiseen ulottuvuuteen sekä tilaisuus hankkia ainutlaatuinen kysely- ja haastatteluaineisto.

 

Tietoja väitöstilaisuudesta

KM Hannu Takkulan väitös Euroopan unionin opettajankoulutus – Millaisena sen näkevät EU-maiden opetusministerit ja Euroopan parlamentin koulutusvaliokunnan jäsenet? tarkastetaan Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa perjantaina 16.9.2016 12.00–15.00 klo 12 alkaen. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Jouni Välijärvi Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena professori Kaarina Määttä Lapin yliopistosta.

Tietoja väittelijästä

Hannu Takkula

Hannu Tapani Takkula on syntynyt 20.11.1963 Ristijärvellä. Hän kirjoitti ylioppilaaksi Tammerkosken lukion iltalinjalta vuonna 1986. Kasvatustieteiden maisteriksi ja luokanopettajaksi hän valmistui Lapin yliopistosta vuonna 1993.

Työurallaan Hannu Takkula on toiminut muiden muassa lähettinä Oulun rakennus Oy:ssä 1979–1981, erilaisissa musiikkiin liittyvissä tehtävissä muiden muassa Tampereen oopperassa 1983–1987, toimittajana Rovaniemen paikallisradiossa 1990–1992, luokanopettaja Posion Anetjärven ala-asteella 1992–1995, kansanedustajana (Lapin vaalipiiri) 1995–2004 ja Euroopan parlamentin jäsenenä 2004–2014 ja 2015–.

Lisätietoja:
Hannu Takkula
hannu.takkula (at) ep.europa.eu
Puhelin 0400 203 300

 

LaY/Viestintä/OT