Uutiset 2010

Väitös: Kansainvälisen oikeuden filosofiset rakenteet

4.11.2010

Master of Laws, Master of Philosophy S.G. Sreejith arvioi oikeusfilosofisessa väitöstutkimuksessaan oikeustieteen perinteisiä analyyttisia malleja ja kansainvälisen oikeuden rakenteita.

S.G. Sreejithin väitöstutkimus hyödyntää harvinaista analyyttista näkökulmaa, jossa vastakkain asettuvat inhimillinen todellisuus ja oikeuden käsite. Samalla tutkimus kyseenalaistaa niitä analyyttisia malleja, joita perinteisessä tieteessä on käytetty totuuden etsimiseen. Tutkimuksessa hyödynnetään hindulaisessa filosofiassa tärkeiden muinaisten Veda-kirjojen ajatuksia, jotka syntyivät ennen nykyisiä ideologioita sekä valta-, tieto- ja uskontojärjestelmiä.

Tutkimuksen mukaan valistusajan jälkeisessä tieteellis-filosofisessa ajattelussa ihminen ja oleminen on liian yksioikoisesti liitetty osaksi havaittavaa maailmaa ja yhteiskuntaa. Filosofisessa ajattelussa ihmisen olemisen taustalta on löydettävissä syvempi tietoisuus (engl. super-consciousness), jota S. G. Sreejith kuvaa käsitteellä transsendentti singulariteetti (engl. transcendental singularity). Se tarkoittaa korkeampaa ajattelun tilaa – ylintä tietoisuutta – jonka ympärille rakentuu ihmiselle tyypillinen hengen ja materian erotteleva kaksijakoinen tietoisuus.

Tutkimuksessa pohditaan, miten tällainen syvin tietoisuus – esimerkiksi oikeudenmukaisuudesta ja yhteisöllisyydestä – voitaisiin saada ohjaamaan ihmisen oikeudellista toimintaa erityisesti kansojen välisessä kansainvälisessä oikeudessa, jonka tutkija näkee tietyllä tavoin oikeuden ylimpänä ilmentymänä. Tavoitetta käsitellään kansainvälisen oikeuden kehityksen ja voimassaolevien normirakenteiden valossa.

S. G. Sreejith näkee, ettei tällainen ajattelun syvin taso tavoita nykyistä valta- ja intressikeskeistä tapaa luoda ja soveltaa kansainvälistä oikeutta. Sen sijaan nykyinen pinnallisempi näkemys kansainvälisen oikeuden toiminnasta ja tavoitteista ennemminkin johtaa inhimilliseen kärsimykseen ja yhteisölliseen pahoinvointiin. Rakenteellisista vioistaan huolimatta kansainvälisellä oikeudella on kuitenkin olemisen syvintä tietoisuutta ilmentäviä ominaisuuksia. Oikeuden toteutumista voidaan parantaa ja edistää oikeudelliselle ajattelulle tyypillisen loogisen ja oikeusperusteita etsivän päättelyn tietä. Tutkimusta voidaankin hyödyntää teoreettisena lähtökohtana oikeuden rakenteiden muuttamisessa.

Tietoja väitöstilaisuudesta:
Master of Laws, Master of Philosophy S.G. Sreejithin väitöskirja Transcending Jurisprudence: A Critique of the Architectonics of International Law tarkastetaan Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa perjantaina 5. marraskuuta 2010 klo 12.00 luentosalissa 2 (Yliopistonkatu 8, Rovaniemi). Vastaväittäjänä tilaisuudessa on dosentti Veijo Heiskanen Helsingin yliopistosta ja kustoksena emeritusprofessori Kari Hakapää Lapin yliopistosta. Tervetuloa!

Taustatietoja väittelijästä:
Santhakumari Gokuleswaranthampy Sreejith (s.1975 Thiruvananthapuram, Kerala, Intia) on suorittanut Bachelor of Laws -tutkinnon vuonna 1997, Master of Laws -tutkinnon vuonna 2000 ja Master of Philosophy -tutkinnon vuonna 2003. Tällä hetkellä hän toimii tutkijana Lapin yliopiston Arktisessa keskuksessa Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutissa.

Lisätietoja:
S.G. Sreejith, sreejitth(at)gmail.com
Väitöskirjan lehdistökappaleet ovat saatavissa Lapin yliopiston viestinnästä, tiedotus(at)ulapland.fi tai p. 040 571 1960.

Julkaisun tiedot:
S.G. Sreejith: Transcending Jurisprudence: A Critique of the Architectonics of International Law. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus 2010, Acta Universitatis Lapponiensis 192. ISBN 978-952-484-388-1. ISSN 0788-7604.

Julkaisun myynti:
Tiede- ja taidekirjakauppa Tila (Lapin yliopiston pääkirjasto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi), p. 040 821 4242, julkaisu(at)ulapland.fi, verkkotilaukset: www.ulapland.fi/julkaisut

LaY/Viestintä/SV