Uutiset 2006

Väitös: Kävely mahdollistaa toisinnäkemisen

29.11.2006

Taiteen maisteri Anne Keskitalon väitöskirjassa analysoidaan, miten matkanteon kokemuksista rakennetaan taideteos. Tutkimuksessa matkanteko tapahtuu kävellen, liftaamalla tai retkeilemällä.

 

Anne Keskitalon väitöskirjan lähtökohtana on tutkijan kiinnostuminen kävelemiseen ja retkeilemiseen liittyvästä taiteesta. Tutkimuksessa tarkastellaan kuvataiteilija Timo Vartiaisen ja kuvataiteilija Jussi Kiven taideteoksia. Painopisteinä ovat olleet taideteoksista ja kulttuurihistoriallisista teksteistä löydetyt matkanteon perusteemat: käveleminen ja leiriytyminen.   
Timo Vartiaisen pitkiin kävelyihin ja peukalokyyteihin sekä Jussi Kiven metsäretkiin perustuvia teoksia verrataan kulttuurihistoriallisten matkaajatyyppien käyttämiin matkakerronnan kuvaustapoihin. Toisena vertauskohteena on ollut tutkimuksessa kehitetty kokeellinen kävelymetodi.

Timo Vartiaisen matkakerronnasta välittyy hitaan matkanteon mahdollistama erityinen näkemisentapa, jossa ympäristöä havainnoidaan moniaistisesti ja ruumiillisesti eri etäisyyksiltä pienetkin luonnonelementit huomioiden. Teoksista välittyy vastuullinen ja osallistuva suhde ympäristöön.

Jussi Kiven teoksissa retkimaisema koostetaan kerronnaksi valokuva-, teksti- ja esinearkistoin. Kiven työskentely muistuttaa etnografin ja tutkimusmatkailijan toimintatapaa. Tutkimusmatkailijan katse onkin erityinen ironinen linssi, jolla taiteilija leikittelee.      

Tutkimuksen mukaan nykytaiteilijat viittaavat teoksissaan kolmella eri tavalla aiempiin matkakerronnan perinteisiin. Nämä tavat ovat osallistuminen omalla kerronnalla laajempaan kulttuuriseen matkakerrontaan ja havainnon esittämisperinteeseen, leikittely aiempien matkaajien katseilla sekä jakamalla aiempien matkakertomusten kulttuurinen merkitys.  

Tutkimuksessa jalostetaan kävellen ajattelemista tutkimusmenetelmäksi ja kuvataidekasvatuksellisiksi sovelluksiksi. Teoriaa rakennetaan ja testataan päivittäisillä kävelyharjoituksilla. Tällöin kävely toimii intuition ja alitajunnan virittäjänä.

Moniaistiseen ja ruumiilliseen näkökulmaan virittävät kävelyharjoitukset ovat sovellettavissa mm. kuva- ja ympäristötaiteen tutkimukseen ja opetukseen, ympäristökasvatukseen sekä matkailun kulttuurintutkimuksen tutkimukseen ja opetukseen sekä jokapäiväiseen virkistyskäyttöön.  

Taustatietoja väitöstilaisuudesta:
Anne Keskitalon väitöskirja Tien Päällä ja leirissä: matkanteon kokemuksesta taideteokseksi tarkastetaan Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa lauantaina 2.12.2006 klo 12, Esko ja Asko -sali, taiteiden tiedekunta, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii tutkimuspäällikkö Ossi Naukkarinen Taideteollisesta korkeakoulusta. Kustoksena toimii professori Soile Veijola Lapin yliopistosta.

Tervetuloa!

Taustatietoja väittelijästä:
Anne Katarina Keskitalo (s. 11.8.1965) on kotoisin Kittilästä. Hän on opiskellut taidetta Lapin taidekoulussa Torniossa 1986–1989, Turun Piirustuskoulussa 1989–1990 ja Lapin yliopistossa syksystä 1990 lähtien. Keskitalo valmistui taiteen maisteriksi kuvaamataidon opetuksen koulutusohjelmasta 1999.

Työurallaan Keskitalo on työskennellyt mm. kuvataidekoulun opettajana, kuvataidekriitikkona, taidekasvatuksen assistenttina ja tutkijana.  

Väitöskirjaansa Keskitalo on valmistellut Suomen Akatemian rahoittamassa monitieteisessä Mukavuusmaisema-tutkimusprojektissa Lapin yliopistossa 2001–2004. Projektia on johtanut matkailun kulttuurintutkimuksen professori, varttunut tutkija (Suomen Akatemia) Soile Veijola.

Keskitalon väitöskirjan ohjaajina ovat toimineet professori Soile Veijola, Oulun yliopiston maantieteen professori Jarkko Saarinen ja Lapin yliopiston tutkijakoulun johtaja, professori Suvi Ronkainen.  

Lisätietoja:
Anne Katarina Keskitalo
040 758 1965

LaY/Viestintä/Olli Tiuraniemi
Kuva: Niina Huuskonen