Väitökset 2010

Väitös: Kestävä kehitys ei hidasta luonnonvarojen käyttöä

19.8.2010

Yhteiskuntatieteiden maisteri Stefan Walterin väitöstutkimuksen mukaan myös kestävä kehitys kiihdyttää osaltaan yhteiskunnan kehitystä ja luo ekologisia riskejä. Sen vuoksi kestävän kehityksen yhteiskunnallinen rooli tulisi nähdä uudelta pohjalta.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Stefan Walter tarkastelee sosiologian alaan kuuluvassa yhteiskuntateoreettisessa väitöstutkimuksessaan luonnonvarojen hallinnan ja käytön rakenteita sekä taloudellisissa järjestelmissä esiintyviä erilaisia aikakäsityksiä. Yhtenä esimerkkinä luonnonvaroihin perustuvasta taloudellis-yhteiskunnallisesta järjestelmästä tutkimuksessa käytetään Pohjois-Euroopan metsätaloutta. Tutkimuksessa sovelletaan laajasti Niklas Luhmannin sosiaalisten järjestelmien ja kybernetiikan teorioita. Niiden pohjalle Walter rakentaa teoreettisen mallin, joka hahmottaa erilaisten mahdollisuuksien, valvonnan ja kehityksen merkitystä luonnonvarojen hallinnassa.

Tutkimuksen mukaan vallitseva politiikka edellyttää metsäteollisuudelta ja muilta luonnonvaroja hyödyntäviltä tahoilta kestävän kehityksen mukaisia investointeja ja jatkuvia innovaatioita. Tällöin vastakkain asettuvat kuitenkin talouslogiikka, joka korostaa tuoton maksimoimista lyhyellä aikavälillä, sekä luonnon monimuotoisuudelle tärkeät pitkäkestoiset luonnon kiertokulut. Tutkimus osoittaa, että yhteiskunnan eri osa-alueilla kautta aikojen ilmenneet erilaiset aikakäsitykset ja niiden välille syntyneet ristiriidat ovat johtaneet kehityksen jatkuvaan kiihtymiseen ja samalla lisänneet ekologisia riskejä, kuten riskiä luonnonvarojen liialliseen käyttöön.

– Itse asiassa kehityksen jatkuva kiihtyminen on yhteiskuntien yleinen ja pysyvä piirre, jota luovat kaikki yhteiskuntaa rakentavat toimet, ei pelkästään talouspolitiikka. Kehityksen kiihtymistä ja ekologisia riskejä ei tulisikaan lähtökohtaisesti pelätä tai arvottaa niitä hyviksi tai pahoiksi, vaan nähdä ne osana yhteiskuntaa, Walter toteaa.

Kehityksen väistämätön kiihtyminen piirtää myös kestävän kehityksen yhteiskunnallisesta roolista uudenlaisen kuvan. Kestävää kehitystä ja talouspolitiikkaa on turhaa asettaa vastakkain, sillä kestävä yhteiskunta tarvitsee luotettavaa talouspolitiikkaa ja taloutta ylläpitäviä innovaatioita ja toisin päin.

– Kestävän kehityksen kautta ei voidakaan hidastaa luonnonvarojen käyttöä, sillä myös kestävän kehityksen mukaiset toimet kiihdyttävät osaltaan yhteiskunnan erilaisia kehityskulkuja ja sisältävät ekologisia riskejä. Kestävän kehityksen merkitys piilee siinä, että se takaa yhteiskuntien olemassaolon. Sen sijaan jos kehitystä halutaan hidastaa, olisi alettava ajatella tekojen seurauksia ilman sokeaa luottamusta kestävän kehityksen hyvää tuottavaan voimaan, Walter sanoo.

Stefan Walter on tehnyt väitöskirjansa Arktis-tutkijakoulussa, joka on Lapin yliopiston Arktisen keskuksen koordinoima valtakunnallinen, arktisiin kysymyksiin keskittynyt tutkijakoulu. Hän valmisteli väitöskirjaansa myös Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa, joka tarkasteli uudistuvien luonnonvarojen hallintaa Luoteis-Venäjällä. Lisäksi tutkimusta ovat rahoittaneet Koneen Säätiö ja Suomen kulttuurirahaston Lapin rahasto.

Tietoja väitöstilaisuudesta:
Yhteiskuntatieteiden maisteri Stefan Walterin väitöskirja Structural conditions of natural resource management – Understanding the roles of complexity, control and evolution in societal resource use tarkastetaan Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 20. elokuuta 2010 klo 12 Esko ja Asko -salissa (Yliopistonkatu 8, Rovaniemi). Vastaväittäjänä tilaisuudessa on professori Risto Kangas Helsingin yliopistosta ja kustoksena tutkimusprofessori Monica Tennberg Lapin yliopiston Arktisesta keskuksesta. Tervetuloa!

Taustatietoja väittelijästä:

Stefan Walter (s. 1976, Nastätten, Saksa) on suorittanut Bachelor of Science -tutkinnon alanaan ympäristö ja yhteiskunta Middlesexin yliopistossa Isossa-Britanniassa 2002 sekä yhteiskuntatieteen maisterin tutkinnon pääaineenaan sosiologia Lapin yliopistossa 2004.

Lisätietoja:
Stefan Walter, p. 040 704 2902, stefan.walter(at)ulapland.fi (haastattelut ja tiedustelut englanniksi tai saksaksi)
Väitöskirjan lehdistökappaleet ovat saatavissa Lapin yliopiston viestinnästä: tiedotus(at)ulapland.fi tai p. 040 571 1960

Julkaisun tiedot:
Stefan Walter: Structural conditions of natural resource management – Understanding the roles of complexity, control and evolution in societal resource use. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus 2010. Acta Universitatis Lapponiensis 183. ISBN 978-952-484-374-4. ISSN 0788-7604.

Julkaisun myynti:
Tiede- ja taidekirjakauppa Tila (Lapin yliopiston pääkirjasto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi), p. 040 821 4242, julkaisu(at)ulapland.fi, verkkotilaukset: www.ulapland.fi/julkaisut

LaY/Viestintä/SV