Väitökset 2013

Väitös: Kestävä markkinointi edellyttää laajempaa keskustelua

19.2.2013

Kestävä markkinointi on liian yritys-, asiakas- ja asiantuntijakeskeistä. Näkökulmien laajentamiseksi tarvitaan monipuolista vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa. Markkinoinnin ja tieteen ulkopuolelta löytyy osaamista ja käytäntöjä, joiden avulla markkinoinnin ammattilaiset voivat oppia nykyistä paremmin ymmärtämään ja kriittisesti arvioimaan omien toimiensa vaikutuksia heille itselleen, ympäristölle ja yhteiskunnalle.

José-Carlos García-Rosell tarkastelee väitöskirjassaan kriittisesti kestävän markkinoinnin ymmärtämistä ja käsitteellistämistä. Tutkimuksen mukaan kestävän markkinoinnin ongelma on siinä, että sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät asiat ymmärretään teknisiksi asioiksi, jotka voidaan ottaa käyttöön ilman kriittistä tarkastelua.

– Kestävyyden merkitys ja siihen liittyvät arvot eivät ole pysyviä, vaan niitä muodostetaan jatkuvasti vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. Taloudellisten, yhteiskunnallisten ja ekologisten seikkojen tarkastelu eri sidosryhmien näkökulmasta on välttämätöntä, jos halutaan ymmärtää kestävän kehityksen monimutkaisuutta ja kehittää toimivia vastuullisia markkinointistrategioita, García-Rosell kertoo.

Yritysten pitäisi kiinnittää enemmän huomiota sidosryhmien väliseen yhteistyöhön sen sijaan, että ne yrittävät täyttää eri sidosryhmien odotukset. Yhteistyö auttaisi yrityksiä ymmärtämään ja hyödyntämään toisten osaamista, arjen kokemuksia ja käytäntöjä. Yhteistyö tarjoaisi eri sidosryhmille myös mahdollisuuden yhdessä oppimiseen, jolloin voitaisiin kehittää uusia, kestävämpiä toimintatapoja.

Kestävän markkinoinnin koulutuksessa opiskelijoita tulisi kannustaa kriittiseen ajatteluun ja kyseenalaistamaan liiketalouden perusperiaatteita sen sijaan, että heille annetaan ohjeita vastuullisista toimintatavoista.

– Opiskelijoita tulisi rohkaista lähestymään kestävää kehitystä myös muista kuin johtamisen näkökulmasta. Sidosryhmien näkökulmat, joita ei yleensä huomioida luokkahuoneissa, ovat tärkeitä kestävyyden edistämisen kannalta. Erilaisten näkökulmien esiintuominen auttaa kestävyyden oppimisessa ja kestävämpien toimintatapojen kehittämisessä. Se antaa opiskelijoille myös tilaisuuden määritellä uudelleen identiteettiään markkinoinnin ammattilaisina, García-Rosell sanoo.

García-Rosell arvioi ja tarkastelee väitöskirjassaan kriittisesti kestävyyden määritelmää markkinoinnissa. Väitöskirja tarjoaa myös konkreettisen välineen kestävän markkinoinnin edistämiseen teoriassa ja käytännössä.

Tietoja väitöstilaisuudesta:
José-Carlos García-Rosellin väitöskirja A Multi-stakeholder Perspective on Sustainable Marketing: Promoting Sustainability through Action and Research tarkastetaan Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa 22. helmikuuta 2013 klo 12 alkaen Fellman-salissa (ls 1, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi). Vastaväittelijänä on tutkimusprofessori Eva Heiskanen Kuluttajatutkimuskeskuksesta ja kustoksena professori Anu Valtonen Lapin yliopistosta.

Taustatietoja väittelijästä:
José-Carlos García-Rosell Eskenazi (s. 1975 Lima, Peru) suoritti ylioppilastutkinnon Santo Tomás de Aquinon katolisessa lukiossa Venezuelassa vuonna 1992. Hän suoritti maisterin tutkinnon maatalousekonomiasta Universität für Bodenkultur Wien -yliopistossa (BOKU) Itävallassa vuonna 2001 ja kauppatieteiden lisensiaatin tutkinnon Oulun yliopistossa vuonna 2009.

García-Rosell työskentelee yliopisto-opettajana Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutissa (MTI). Vuodesta 2006 alkaen hän on työskennellyt tutkijana, opettajana ja kehittäjänä Lapin yliopistossa ja Rovaniemen ammattikorkeakoulussa. Hän on toiminut tutkimusassistenttina maatalousekonomian laitoksessa BOKU:ssa Itävallassa vuosina 2000–2001 sekä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa vuonna 2004. Ennen akateemista uraansa hän työskenteli perheyrityksessä Venezuelassa. García-Rosell on toiminut useissa tutkimus- ja kehityshankkeissa sekä luottamustoimissa BOKU:ssa, Lapin yliopistossa, MTI:ssa ja muissa organisaatioissa.

Lisätietoja:
Tutkija José-Carlos García-Rosell, puh. +358 40 484 4190, jgarcia(at)ulapland.fi. Väitöskirjan lehdistökappaleet ovat saatavissa Lapin yliopistokustannuksesta, puh. 040 821 4242, julkaisu(at)ulapland.fi. Valokuvia tutkijasta voi pyytää yliopiston viestintäpalveluista, irma.varrio (at) ulapland.fi.

Julkaisun tiedot:
José-Carlos García-Rosell: A Multi-stakeholder Perspective on Sustainable Marketing: Promoting Sustainability through Action and Research. Acta Universitatis Lapponiensis 247. Lapin yliopistokustannus: Rovaniemi 2013. ISBN 978-952-484-611-0, ISSN 0788-7604.


LaY/viestintä/JW