Uusimmat väitöstiedotteet
 
Puolipotretissa Annette Toivonen.
Annette Toivonen.

Väitös: Kestävän kehityksen huomioiminen avaruusmatkailuliiketoiminnassa

12.4.2022

YTM Annette Toivosen väitöstutkimus on kansainvälisesti uraauurtava tutkimus avaruusmatkailusta. Hän esittelee erilaisia vaihtoehtoja siitä, miten kestävää kehitystä voidaan tuoda osaksi kaupallista New Space -avaruusmatkailuliiketoimintaa.

Vuosituhannen vaihtuessa avaruusturismissa otettiin merkittävä edistysaskel. Uusi kaupallinen New Space -avaruusliiketoiminta kehittyi ja perinteisten avaruusvaltioiden rinnalle nousivat yksityisomisteiset avaruusyritykset. Tunnetuimmat yritykset SpaceX, Blue Origin ja Virgin Galactic aloittivat omat avaruusmatkailulentonsa vuonna 2021. Alalle ennustetaan tulevaisuudessa jopa miljardien dollarien liikevaihtoa.

Samanaikaisesti kun avaruusmatkailu tarjoaa postmodernille matkailijalle uusia elämyksiä, kansainväliset ilmastoraportit antavat tulevaisuudesta synkkiä ennusteita, ja kestävää kehitystä peräänkuulutetaan yhä vahvemmin. Teollisuudessa pyritään ympäristöystävällisempiin energia-ja päästöratkaisuihin ja yhteiskunnallisen yritysvastuullisuuden sekä lainsäädännön merkitys korostuvat. Toivonen tarkasteli tätä haastavaa asetelmaa tutkimuksessaan ja selvitti, millaiset mahdollisuudet New Space -matkailuliiketoiminnalla on toimia kestävän kehityksen mukaisesti.

Tulevaisuuden skenaariot kestävän New Space -matkailuliiketoiminnan toteuttamiseksi

Matkailun kasvaessa myös sen negatiiviset ympäristövaikutukset ovat lisääntyneet. Toivonen painottaakin, että New Space -matkailuliiketoiminta tulisi heti alusta suunnitella niin, että se mukailee olemassa olevia matkailualan kestävän kehityksen linjauksia. Matkailuliiketoiminnan kestävyyttä voidaan edistää usealla eri tavalla.

– Korostaisin erityisesti kolmea keskeistä tapaa, joilla voimme tukea kestävyyttä: luomalla kansainvälisesti sitovaa avaruuslainsäädäntöä, huomioimalla toiminnassa globaalin oikeudenmukaisuuden sekä tukemalla ilmastonmuutoksen huomioivan virtuaali- ja avaruusteknologian kehittämistä, tarkentaa Toivonen.

Näistä viimeinen, eli teknologia erilaisine virtuaalimaailmoineen, tarjoaa mahdollisuuksia myös uudenlaisten avaruuselämysten luomiseen – etenkin, kun konkreettinen avaruusturismi rajautuu vain varakkaimpiin matkailijoihin.

Suomen rooli kestävän avaruusliiketoiminnan edistämisessä

Piensatelliittiteknologian kehitys ja kaupallisen avaruusliiketoiminnan edistys mahdollistivat sen, että myös Suomi liittyi perinteisten avaruusvaltioiden joukkoon vuonna 2017.

– Suomi voisi sisällyttää Lapin revontulimatkailun osaksi kansainvälistä New Space -toimintaansa. Maanpäällisenä avaruuselämyksenä se kietoutuu jo kestävyyteen, ja kokemuksena sitä voisi tehostaa erilaisten teknisten innovaatioiden avulla.

Yksi Suomen avaruusstrategian tavoitteista on luoda kilpailukykyinen ympäristö tulevaisuuden kaupalliselle avaruusliiketoiminnalle, painottaen etenkin kestävää kehitystä mukailevia toimintamalleja.

Tietoa väitöksestä

YTM Annette Toivosen akateeminen väitöskirja ”The emergence of New Space: A grounded theory study of enhancing sustainability in space tourism from the view of Finland” tarkastetaan Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 22. huhtikuuta klo 9 alkaen luentosalissa LS3 (Yliopistonkatu 8). Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Ian Yeoman Victoria University of Wellington -yliopistosta Uudesta Seelannista ja kustoksena professori Outi Rantala Lapin yliopistosta.

Väitöstä voi seurata etänä: https://connect.eoppimispalvelut.fi/vaitos

Tilaisuuden jälkeen on kahvitarjoilu ravintola Fellissä.

Tietoa väittelijästä

Annette Toivonen työskentelee matkailun liiketoiminnan lehtorina Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa. Toivonen tunnetaan Suomessa avaruusmatkailun asiantuntijana, ja hän on kirjoittanut aiheesta myös tietokirjan ”Sustainable Space Tourism – An Introduction” (2020, UK). Lisäksi hän toimii vierailevana päätoimittajana Integrated Environmental Assessment and Management (IEAM) – tiedejulkaisun avaruusmatkailua käsittelevässä teemanumerossa.

Lisätietoja

Annette Toivonen
p. 045 6349 519
annette.toivonen(at)haaga-helia.fi

Tietoa julkaisusta

Annette Toivonen: The emergence of New Space - A grounded theory study of enhancing sustainability in space tourism from the view of Finland. Acta electronica Universitatis Lapponiensis 336. ISBN: 978-952-337-311-2, ISSN 1796-6310. University of Lapland, Rovaniemi 2022.

Sähköisen julkaisun pysyvä osoite: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-311-2