Yleinen tohtoriohjelma
Uutiskuva_Jyrki Kallio.jpg

Väitös: Kiinan kansallisidentiteetin historiallis-kulttuuriset juuret ja väittely perinteisten oppisuuntien elvyttämisestä

18.11.2016

FL Jyrki Kallion väitöskirjatutkimus tarkastelee Kiinan poliittisen johdon pyrkimystä luoda maalleen uusi strateginen narratiivi eli kertomus, joka kuvaa maan nousua johtavaksi mutta rauhanomaiseksi suurvallaksi.

Jyrki Kallion väitöskirja osoittaa, että Kiinan johto tarvitsee strategista narratiivia aatteelliseksi työkaluksi, jonka avulla on mahdollista haastaa länsimaiden johtoasema ja edistää koko vallitsevan maailmanjärjestyksen muuttamista suotuisemmaksi Kiinalle.

— Strategisen narratiivin tehtävä on kertoa sekä kiinalaisille että muulle maailmalle, minne Kiina on matkalla, miten sinne aiotaan päästä, ja millainen onnellinen loppu tavoitteessa odottaa, Kallio kertoo.

Olennainen osa narratiivia on kiinalaisuuden määrittely. Tähän liittyy Kallion mukaan ”kansallisen opin” esiinnousu eli se, miten Kiinan perinteisten oppisuuntien arvoja on ryhdytty valikoiden esittämään kiinalaisuuden ytimenä.

Kiinan johto käyttää puheenvuoroissaan lainauksia kansalliseen oppiin kuuluvista klassisista teksteistä instrumentaalisesti eli korostamalla vain niitä perinteisten oppisuuntien arvoja, jotka palvelevat sen etuja. Kallion mukaan tällaisiin arvoihin lukeutuu muun muassa kungfutselaisuuden korostama kuuliaisuus esivaltaa kohtaan.

—Tutkimuksen johtopäätelmä on, että vaikka Kiinan johto sanoo pitävänsä perinteisiä oppisuuntia suuressa arvossa, se ei ole valmis muuttamaan kommunistisen puolueen doktriinia millään ratkaisevalla tavalla, Kallio sanoo.

Identiteetti muutoksessa

Kiinalaisuuden ytimen määrittämisen lisäksi uuden strategisen narratiivin tulee vahvistaa puoluejohdon asemaa Kiinan kansallisen yhtenäisyyden ja kunnian puolustajina.

— Kiinan historiallisen narratiivin mukaan maa kärsii edelleen siirtomaavaltojen keisarikauden aikaisten toimien seurauksista. Kiinan uusimman iskulauseen, ”Kiinan unelman” toteutumisen sanotaan tarkoittavan kansallista uudelleenheräämistä eli lopullista irtipääsyä menneisyyden nöyryytyksistä. Tämä vaikuttaa Kiinan ulkopolitiikkaan, Kallio kertoo.

Perinteisten oppien mukainen maailmankatsomus näkyy jo puoluejohdon retoriikassa.

— Retoriikassa korostuvat historiasta ja perinteestä kumpuavat “kiinalaiset erityispiirteet”, joiden nojalla voidaan kyseenalaistaa arvojen yleismaailmallisuus ja kansainvälisen järjestelmän länsikeskeisyys, Kallio toteaa.

Kallion väitöskirjatutkimus auttaa ymmärtämään, miten Kiinan kansallinen identiteetti on muuttumassa ja muistuttaa, että ilman historiallisten ja kulttuuristen prosessien tuntemusta on mahdotonta ymmärtää ja tulkita Kiinan yhteiskunnan ja politiikan kehityskulkuja. Kiinan perinteisten oppisuuntien edustamien arvojen tulkinnat heijastuvat niin Kiinan sisäiseen kehitykseen kuin sen ulkopolitiikkaan.

 

Tietoja väitöstilaisuudesta:

Filosofian lisensiaatin Jyrki Kallion väitöskirja Towards China's Strategic Narrative: On the construction of the historico-cultural roots of China's national identity in the light of the Chinese debate relating to the rise of traditional schools of thought tarkastetaan Lapin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa perjantaina 25. marraskuuta klo 12 alkaen luentosalissa 11 (Castrén -sali), Yliopistonkatu 8, Rovaniemi. Vastaväittäjänä toimii professori Ralph Weber Baselin yliopistosta ja kustoksena professori Matti Nojonen Lapin yliopistosta.

Tervetuloa.

 

Tietoja väittelijästä:

Jyrki Kallio (synt. 2.3.1965 Espoossa) kirjoitti ylioppilaaksi Vammalan lukiosta 1983. Hän on suorittanut valtiotieteen maisterin tutkinnon (pääaineena kansainvälinen politiikka) 1992 ja filosofian lisensiaatin tutkinnon (pääaineena Itä-Aasian tutkimus) 2009, molemmat Helsingin yliopistossa. Hän oli virassa ulkoasiainministeriössä diplomaattiuralla 1995–2013. Lokakuun alusta 2011 Kallio on työskennellyt Ulkopoliittisessa instituutissa tutkijana (sittemmin vanhempana tutkijana). Huhtikuussa 2015 Jyrki Kallio vastaanotti erityisen korkeatasoisesta tietokirjasuomennoksesta vuosittain myönnettävän J. A. Hollon palkinnon teoksestaan Mestari Kongin keskustelut – kungfutselaisuuden ydinolemus (Gaudeamus, 2014), ja lokakuussa 2015 hän sai Joel Toivolan satavuotispalkinnon ansioistaan Kiinan-tutkimuksessa.

 

Lisätietoja:

jyrki.kallio(at)fiia.fi
040-7056099

Julkaisun tiedot:

Jyrki Kallio: Towards China's Strategic Narrative: On the construction of the historico-cultural roots of China's national identity in the light of the Chinese debate relating to the rise of traditional schools of thought. Acta Universitatis Lapponiensis 339. Lapin yliopistokustannus. Rovaniemi. 2016. ISBN 978-952-484-936-4. ISSN 0788-7604. Verkkoversio (pdf): Acta electronica Universitatis Lapponiensis. 207. ISBN 978-952-484-937-1. ISSN 1796-6310.

 

LaY/Viestintä/J-EK