Uutiset 2019
 
Uutiskuva_Frangou.jpg

Väitös: Kirjoittaminen eri menetelmillä vaikuttaa muistamiseen

19.12.2019

Kirjoitustaidot ja kirjoittamisen menetelmät muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti työelämän, koulutuksen ja elinympäristöjen digitalisoitumisen myötä. KM Satu-Maarit Frangou tarkastelee väitöskirjassaan kolmea eri kirjoitusmenetelmää - käsin kirjoittamista, tietokoneen näppäimistöllä kirjoittamista ja iPadin tai älypuhelimen kosketusnäytön näppäimistöllä kirjoittamista - ja näiden menetelmien yhteyksiä kirjoitettujen tekstien muistamiseen lasten, nuorten ja aikuisten yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa.

Frangoun tutkimus esittelee uutta tietoa tämän päivän kirjoitusmenetelmistä ja kirjoitettujen tekstien muistamiseen liittyvistä ulottuvuuksista. Tutkimustulokset osoittivat, että kirjoitusmenetelmällä on merkitystä kirjoitettujen tekstien muistamisessa 11-vuotiaasta lähtien. Tätä vanhemmat henkilöt muistavat käsinkirjoitetut tarinat paremmin kuin tietokoneen näppäimistöllä tai kosketusnäppäimistöllä kirjoitetut tarinat. Nuoremmilla, eli 10-vuotiailla lapsilla, kirjoitusmenetelmällä ei kuitenkaan ole yhteyttä muistamiseen.

Frangou kehitti teoreettisen viitekehyksen, joka kulminoituu kehollisen tiedonrakentamisen mallissa kirjoittamisen affekteihin liittyen. Tämän keskiössä on harmoninen ja samanaikainen kehon, mielen ja aivojen yhteistyö, joka piirtyy huomioimalla ympäristö-, kulttuuri- ja kontekstuaaliset tekijät. Lisäksi tässä yhteistyössä ovat tärkeässä asemassa muistitoiminnot, joihin vaikuttavat havainto ja toimintasekvenssi yhdessä aiempien kokemusten ja motivaation kanssa. Tämän viitekehyksen tarkoitus on auttaa opetuksen ja koulutuksen tutkijoita ja ammattilaisia oppimismuotoilussa, oppimisen suunnittelussa sekä sen laadullisessa arvioinnissa ja reflektoinnissa kirjoittamiseen liittyen. Toisena keskeisenä tuloksena syntyi määrällisen tutkimuksen testimateriaali kirjoittamiseen liittyvään muistamisen tutkimiseen.

Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää opetuskäytännöissä. Suositeltavaa on, että näppäilytaitoja opetetaan järjestelmällisesti ja eri kirjoitusmenetelmiä harjoitellaan tasapainoisesti.

– Johtopäätökset tukevat eri kirjoitusmenetelmien systemaattista opetusta perusopetuksen ensimmäisiltä luokilta lähtien. Näin opitaan oikeat näppäintaidot mahdollisimman varhain ja vältetään huonojen, itseopittujen näppäintaitojen poisoppiminen, Frangou kertoo.

Myös perusopetuksen ylemmillä luokilla olevat nuoret tarvitsevat tukea näppäintaitojen parantamiseksi, jotta he pystyvät toimivaan aktiivisina kansalaisina tulevissa opinnoissa, työpaikoilla ja yksityiselämässä. Esimerkiksi tämän päivän sähköisissä ylioppilaskirjoituksissa kahdella sormella kirjoittava nuori on hyvin eriarvoisessa asemassa verrattuna nuoreen, joka kirjoittaa kymmensormijärjestelmällä.

Perusopetuksen jälkeisissä opinnoissa, erityisesti yliopisto-opinnoissa, tietokoneitä käytetään paljon tehtävien tekemiseen. Tämän vuoksi tukea tarvitaan hyvien näppäintaitojen saavuttamiseen.

– Näin kirjoittajat voivat keskittyä paremmin itsensä ilmaisemiseen ja kirjoitettuun tekstiin, eikä aikaa kulu oikeiden näppäimien löytämiseen, Frangou sanoo.
Kirjoituksen opetuskäytäntöjen ja kirjoitusmenetelmien tasapainottaminen jo varhaisessa vaiheessa on välttämätöntä oppimistulosten parantamiseksi. On myös muistettava, että nuorten ja aikuisten näppäilytaitoja on parannettava, jotta he pystyvät toimimaan vaivattomasti digitalisoituvassa maailmassa.

Määrälliseen tutkimukseen osallistui yhteensä 172 suomalaista lasta, nuorta ja aikuista opiskelijaa.

Väitöstilaisuus:

KM Satu-Maarit Frangoun kasvatustieteen väitöskirja ”Write to Recall – An Embodied Knowledge Construction Model of Affects in Writing” esitetään Lapin yliopiston kasvatustieteen tiedekunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi Lapin yliopiston LS2-salissa perjantaina 10.01.2020 klo 12. Vastaväittäjänä toimii dosentti Mikko Vesisenaho ja kustoksena toimii professori Heli Ruokamo Lapin yliopistosta. Väitöstilaisuus on suomenkielinen.

Tietoa väittelijästä:

Satu-Maarit Frangou valmistui mediakasvatuksen maisteriksi Lapin yliopistosta 2016, minkä jälkeen hän on toiminut Lapin yliopiston palveluksessa opetustehtävissä ja tutkijana erilaisissa projekteissa.

Lisätietoja:

Satu-Maarit Frangou, satu-maarit.frangou(at)ulapland.fi

Tietoja julkaisusta:

Satu-Maarit Frangou: Write to Recall – An Embodied Knowledge Construction Model of Affects in Writing, Acta electronica Universitatis Lapponiensis 272, ISSN 1796-6310 ISBN, 978-952-337-188-0

Pysyvä osoite elektroniselle väitöskirjalle: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-188-0