Väitökset 2013
 

Väitös: Lukion ja ammatillisen koulutuksen yhteistyötä tulisi lisätä

13.5.2013

Kahden koulumuodon käyminen samanaikaisesti ei ole liian raskas tavalliselle nuorelle. Ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhteistyötä tulisikin lisätä, ja niiden välisestä tiukasta jaosta pitäisi vähitellen luopua, käy ilmi Marjatta Rautiaisen tuoreesta väitöstutkimuksesta.

Marjatta Rautiainen on tutkinut Rovaniemen ammattilukion toimintaa vuodesta 1996 vuoteen 2008, jolloin hän toimi itse Rovaniemen aikuislukion rehtorina. Rautiaisen tutkimus ”Onko teillä ammattia? Meilläpä on!” – Rovaniemen ammattilukion kehitys vuosina 1996–2008 edustaa kasvatuksen historiaa, ja se kuvaa ja analysoi 12 vuoden ajalta sitä, miksi Rovaniemellä perustettiin ammattilukio, miten se kehittyi ja minkälainen asema sille syntyi.

Väitöstyön nimessä oleva slogan, ”Onko teillä ammattia? Meilläpä on!”, on peräisin penkinpainajaisjulisteesta. Se kuvastaa nuorten ylpeyttä koulustaan ja koulutuksestaan. Väitöstutkimuksesta käy ilmi muun muassa, että ammattilukion tärkein vetovoima on vaihtoehtojen runsaus ja varmuus siitä, että jos ei saisikaan haluttua jatko-opiskelupaikkaa heti ylioppilaaksi valmistuttuaan, niin pääomana on kuitenkin ammattitaito, jonka avulla nuori voi hakea töitä.

Väitöstyössä on käytetty lähteinä koulun toiminnasta syntyneitä arkistoja sekä oppilas- ja opettajahaastatteluja vuosilta 1996–2008. Rovaniemen ammattilukion perustaminen liittyy 1990-luvulla toteutettuun toisen asteen koulutuksen kehittämiseen. Tuolloin pyrittiin lisäämään lukion ja ammatillisen koulutuksen yhteistyötä. Kokeiluja tehtiin muun muassa Kotkassa, Helsingissä ja Tampereella. Rovaniemen aikuislukio ja Rovaniemen ammattioppilaitos perustivat ”ammattilukion”, jolla ei ole virallista koulustatusta. Kehitystyötä on tehty paikallistasolla ilman valtakunnallista ohjausta. Ammattilukiosta muodostui menestys: vuonna 2008 oppilasmäärä nousi jo yli 500:n. Huomioitavaa on, että hyvätkään tulokset koulutuskokeiluissa eivät ole tuoneet toiselle asteelle kaivattua kokonaisuudistusta.

Kahtiajakautunut toisen asteen koulutus on eriarvoistavaa

Suuri koulutuspoliittinen ongelma on, että peruskoulun jälkeen tuhannet nuoret eivät hakeudu jatkokoulutukseen. Rinnakkaiskoulujärjestelmä pitääkin Rautiaisen mielestä sisällään rakenteellisen syrjäytymisen riskin, ja se on eriarvoistava:

– Toisen asteen duaalimallissa nuoret joko jäävät lähes kokonaan vaille yleissivistystä tai he eivät voi osallistua muita taitoja antavaan koulutukseen lukuun ottamatta urheilua, kuvataiteita, musiikkia ja tietoteknisiä taitoja niitä painottavissa lukioissa, Rautiainen kertoo.

Rautiaisen mukaan tulevaisuudessa kaikkien peruskoulun päättävien nuorten pitäisikin pystyä jatkamaan toisella asteella ilman pääsykokeita. Nuoret voisivat painottaa opiskeluaan taipumustensa mukaisesti akateemiseen suuntaan, mutta samalla tarjottaisiin laajaa ammatillista opetusta.

Rautiaisen tutkimusaiheen tekeekin ajankohtaiseksi alkanut lukioiden ja ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen.

– Nyt on mielestäni tärkeää miettiä toisen asteen tutkinnon tulevaisuutta, Rautiainen sanoo.


Tietoja väitöstilaisuudesta:

Väitöskirja ”Onko teillä ammattia? Meilläpä on!” Rovaniemen ammattilukion kehitys vuosina 1996–2008 tarkastetaan kasvatustieteiden tiedekunnassa perjantaina 17.5.2013 klo 12–16 Fellman-salissa (luentosali 1) Lapin yliopistossa, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi. Vastaväittäjänä on professori Reijo Heikkinen Oulun yliopistosta ja kustoksena professori Kaarina Määttä Lapin yliopistosta.

Taustatietoja väittelijästä:

Marjatta Rautiainen on kirjoittanut ylioppilaaksi Rovaniemen yhteiskoulusta vuonna 1965. Rautiainen valmistui filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta 1980. Hän on työskennellyt historian lehtorina Korkalovaaran lukiossa 1985–1994 ja Rovaniemen aikuislukion rehtorina 1995–2008.

Lisätietoja:

Marjatta Rautiainen, marjattar(at)gmail.com, puhelin 0400 915247

Väitöskirjan lehdistökappaleet ovat saatavissa Lapin yliopistokustannuksesta, puh. 040 821 4242, julkaisu(at)ulapland.fi. Kuvia väittelijästä voi tiedustella Lapin yliopiston viestintäpalveluista Irma Varriolta, irma.varrio(at)ulapland.fi

Julkaisun tiedot:

Marjatta Rautiainen: ”Onko teillä ammattia?” Meilläpä on!” Rovaniemen ammattilukion kehitys vuosina 1996–2008. Acta Universitatis Lapponiensis 254. Lapin yliopistokustannus: Rovaniemi 2013. ISBN 978-952-484-626-4. ISSN 0788-7604

Julkaisun myynti:
Tiede- ja taidekirjakauppa Tila (Lapin yliopiston pääkirjasto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi), puh. 040 821 4242, julkaisu(at)ulapland.fi, verkkotilaukset: www.ulapland.fi/lup


LaY/Viestintä/RJ