Väitökset 2010

Väitös: Lukion käytännöt eivät aidosti tue luokatonta opiskelua

27.10.2010

Kasvatustieteen maisteri Virpi Yliraudanjoen väitöstutkimus osoittaa, että luokattoman opiskelun ihanne ei täysin toteudu nykylukiossa. Koulukulttuuri myös kohtelee tyttöjä ja poikia eri tavoin.

Suomen lukioiden toimintaihanteena on vuodesta 1994 lähtien ollut luokaton opiskelu. Virpi Yliraudanjoki tarkastelee väitöstutkimuksessaan, miten luokattoman opiskelun ihanne toteutuu erään pohjoissuomalaisen keskikokoisen lukion arjessa ja valtajärjestyksissä.

Yliraudanjoki toteaa, että luokattomalle lukiolle ei ole määritelty yksiselitteistä järjestelmää, vaan ainoastaan yleiset reunaehdot. Yleisinä reunaehtoina ovat irtautuminen tietystä, normaaliksi määritellystä opiskeluajasta ja pysyvästä luokasta sekä se, että opiskelija voi rakentaa yksilöllisen opintopolun hyödyntämällä koulun kurssitarjontaa, suorittamalla lukion joustavasti 2–4 vuoden aikana ja hajauttamalla ylioppilaskirjoitukset enintään kolmeen peräkkäiseen kertaan.

Käytännössä lukiot soveltavat luokattomuutta koulukohtaisesti omien opetus- ja kurssiresurssiensa ja käytäntöjensä puitteissa, eikä luokattomuuden ihanne välttämättä toteudu aidosti. Tämä on tilanne myös tutkimuksen kohteena olevassa lukiossa.

– Koulun arkiset käytännöt antavat esimerkiksi ymmärtää, että normaali opiskeluaika on edelleen kolme vuotta. Erityisesti ensimmäisenä opiskeluvuonna ja ensimmäisten pakollisten kurssivalintojen myötä opiskelijat ohjataan kulkemaan lähinnä oman perusryhmänsä mukana. Tämä kaventaa opiskelijan mahdollisuutta rakentaa ja toteuttaa yksilöllistä opintopolkuaan, Yliraudanjoki sanoo.

Tutkimuksen kohteena olevassa lukiossa luokattomuuden ihannetta rakennetaan erityisesti erilaisten tilaan, kontrolliin ja aikaan liittyvien käytäntöjen kautta.

– Luokkajaon sijasta opiskelijat jaetaan perusryhmiin. Myös erilaiset kontrollin keinot, kuten poissaolojen seuranta ja jatkuva näyttö kurssien arviointiperusteena, sopeuttavat opiskelijoita rakentamaan ja kulkemaan henkilökohtaista opintopolkuaan sekä ottamaan itsenäisen ja vastuullisen asenteen opiskeluunsa, tutkija mainitsee.

Yliraudanjoki selvittää tutkimuksessaan myös sitä, millaisia sukupuoleen liittyviä käytäntöjä ja rakenteita luokattoman lukion arjessa esiintyy.

– Tutkimuslukion koulukulttuurissa tyttöjen menestys nähdään luonnollisena: tytöiltä odotetaan kiltteyttä, kypsyyttä ja tottelevaisuutta. Poikia sen sijaan pyritään ymmärtämään: esimerkiksi ”matemaattisille pojille” annetaan anteeksi myöhästyminen kielitunneilta, jotka nähdään tyttöpainotteisina. Huolellisia tyttöjä jopa ohjataan kantamaan vastuuta pojista ja heidän unohtelustaan. Tällaista sukupuolittunutta koulukulttuuria tulee pysähtyä pohtimaan kriittisesti, kun pyritään kohti tasa-arvoista koulua, tutkija painottaa.

Tutkimustaan varten Yliraudanjoki keräsi tutkimuslukion opiskelijoilta kirjoitelmia luokattomasta lukio-opiskelusta, havainnoi tutkimuskoululla sekä haastatteli lukiolaistyttöjä. Tutkimuksessa sovelletaan feministisen etnografian menetelmää. Tutkimusta voivat hyödyntää metodologisesti ja filosofisesti orientoituneet yhteiskunta- ja kasvatusalojen tutkijat sekä kasvatusalan ammattilaiset.

Tietoja väitöstilaisuudesta:
Kasvatustieteen maisteri Virpi Yliraudanjoen väitöskirja Mikä luokaton lukio? Feministinen kouluetnografia luokattomuuden järjestyksissä tarkastetaan Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa lauantaina 30. lokakuuta 2010 klo 12 luentosalissa 2 (Yliopistonkatu 8, Rovaniemi). Vastaväittäjänä tilaisuudessa on filosofian tohtori, dosentti Tarja Palmu Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Päivi Naskali Lapin yliopistosta. Tervetuloa!

Taustatietoja väittelijästä:
Virpi Yliraudanjoki (s. 1966 Rovaniemellä) valmistui ylioppilaaksi rovaniemeläisestä Rantavitikan lukiosta 1985. Hän on suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon Lapin yliopistossa 1997.

Yliraudanjoki on työskennellyt pääasiassa opetustehtävissä eri kouluasteilla. Tällä hetkellä hän toimii kasvatusaineiden tuntiopettajana Rovala-Opistossa sekä menetelmäkurssien sivutoimisena tuntiopettajana Lapin yliopistossa. Hän on julkaissut tieteellisiä artikkeleja kasvatustieteiden ja filosofian aloilta. Lisäksi häneltä on ilmestynyt tänä vuonna esikoisrunokokoelma Hae rakkautta elämääsi.

Lisätietoja:
Virpi Yliraudanjoki, p. 040 756 9093, virpi.yliraudanjoki(at)ulapland.fi
Väitöskirjan lehdistökappaleet ja valokuva väittelijästä ovat saatavissa Lapin yliopiston viestinnästä: tiedotus(at)ulapland.fi tai p. 040 571 1960

Julkaisun tiedot:
Virpi Yliraudanjoki: Mikä luokaton lukio? Feministinen kouluetnografia luokattomuuden järjestyksissä. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus 2010, Acta Universitatis Lapponiensis 191. ISBN 978-952-484-386-7. ISSN 0788-7604.

Julkaisun myynti:
Tiede- ja taidekirjakauppa Tila (Lapin yliopiston pääkirjasto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi), p. 040 821 4242, julkaisu(at)ulapland.fi, verkkotilaukset: www.ulapland.fi/julkaisut

LaY/Viestintä/SV