Uutiset 2007
 

Väitös: Luoteis-Venäjän yritystoiminta kasvaa vauhdilla

4.12.2007

Kauppatieteiden maisteri Esa Jauholan väitöstutkimuksen mukaan Luoteis-Venäjän yritykset ovat selviytyneet alkuvaikeuksistaan, ja niiden toiminta on lähtenyt voimakkaaseen kasvuun.

Esa Jauholan mukaan lainsäädäntö ja sen tulkinta, verotuskäytännöt sekä kielteinen asenne yrittäjyyttä kohtaan hidastivat aluksi yritystoiminnan kehittymistä Luoteis-Venäjällä. Viime vuosina liiketoimintaympäristö on kehittynyt huomattavasti alue- ja paikallishallinnon sekä yrittäjien yhteistyön tuloksena. Haasteista huolimatta Luoteis-Venäjän yrityksissä vallitsee tänä päivänä positiivinen kehittämisen henki.  

– Kilpailu on kovaa, mutta siitä huolimatta uusia yrityksiä syntyy ja monet niistä kehittyvät ja kasvavat vauhdilla. Tutkitut yritykset toimivat läheisessä yhteistyössä paikallisten oppilaitosten ja yliopistojen kanssa, ja ne lähettävät johtajiaan johtamis- ja markkinointikoulutukseen ulkomaille, Esa Jauhola sanoo. 

Toiminnan suunnittelussa ja ohjauksessa yritykset joutuvat ottamaan huomioon monenlaisia ulkoisia ja sisäisiä tekijöitä, jotka poikkeavat merkittävästi esimerkiksi pohjoismaisista käytännöistä.

– Venäjällä yrittäjät eivät halua puhua vielä strategisesta suunnittelusta ja ohjauksesta, vaan käyttävät mieluummin ilmaisuja, kuten taktikointi ja navigointi.

Myös asiakaspalvelu on perinteisesti ollut Venäjällä tuntematon käsite, mutta viime vuosina yritykset ovat alkaneet panostaa asiakaspalveluun, markkinointiin, brändin kehittämiseen sekä johtamiseen ja henkilöstönsä osaamiseen.

– Ongelmana on, että venäläiset työntekijät eivät ole tottuneet kantamaan vastuuta, eivätkä he useinkaan ole oma-aloitteisia. Yksi haastatelluista johtajista sanoikin suurimmaksi haasteekseen venäläisen mentaliteetin: ”Työntekijät tuntevat kyllä oikeutensa, mutta eivät velvollisuuksiaan.”

Ongelmia aiheuttavat myös koulutettujen asiantuntijoiden puute sekä päätöksentekoa tukevien informaatiojärjestelmien heikko taso. Esimerkiksi laskentatoimi työllistää yrityksissä useita työntekijöitä, ja raportit tehdään edelleen verottajaa eikä yrityksen sisäistä päätöksentekoa varten.

Esa Jauhola analysoi viiden vuoden ajan murmanskilaisten ja arkangelilaisten pk-yritysten johtamiskäytäntöjä ja sitä, miten omistajajohtajat vetävät yritystään epävarmassa ja muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Jauholan tutkimus on toinen EU:n rahoittamasta Barents Specialists -hankkeesta valmistunut väitöskirja.

Tietoja väitöstilaisuudesta:
Kauppatieteiden maisteri Esa Jauholan väitöskirja Navigator, Strategist or Tactician? Planning and Control in North-Russian Firms tarkastetaan Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa lauantaina   8. joulukuuta 2007 klo 12.00, Castrén-sali, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Kari Niinistö Turun yliopistosta ja kustoksena professori Kyösti Kurtakko Lapin yliopistosta.

Taustatietoja väittelijästä:
Kemiläinen Esa Jauhola on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Vaasan korkeakoulusta.

Jauhola työskentelee Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa kaupan ja kulttuurin toimialalla. Hän on vieraskielisten Business Management (Bachelor) ja International Business Management (Master) -koulutusten koulutusohjelmavastaava. Jauhola on mukana myös Barents Specialists –hankkeessa, ja lisäksi hän tekee kansainvälistä yhteistyötä monien eurooppalaisten partnerikorkeakoulujen kanssa.

Lisätietoja:
Esa Jauhola
Puhelin 040 551 5847

LaY/Viestintä/Olli Tiuraniemi