Väitökset 2013
 

Väitös: Mobiiliteknologia voi tukea erityisesti lapsiperheellisten opiskelua

9.12.2013

Yliopisto-opiskelijat odottavat voivansa hyödyntää mobiilia tieto- ja viestintätekniikkaa opiskelussaan. Tekniikan avulla opiskeluun voi tuoda joustoa, josta olisi hyötyä erityisesti perheellisille opiskelijoille. Opiskelijoiden mukaan opettajat eivät kuitenkaan osaa käyttää tekniikkaa monipuolistamaan opetuksen menetelmiä ja sisältöjä, selviää KM Hanna Vuojärven väitöstutkimuksesta.

Kasvatustieteen maisteri Hanna Vuojärvi tarkastelee väitöskirjassaan yliopisto-opiskelijoiden kokemuksia ja näkemyksiä mobiilin teknologian hyödyntämisestä opiskelussa ja arjessa. Monitieteinen tutkimus yhdistelee oppimistutkimuksen, opetusteknologian ja tietojenkäsittelytieteen näkökulmia. Samalla Vuojärvi luo teoreettisen viitekehyksen henkilökohtaisille ja mobiileille oppimisympäristöille ja niiden merkitykselle yliopisto-opiskelijoiden opiskelussa.

Vuojärvi toteutti tutkimuksensa Lapin yliopistossa, missä tarjottiin uusille opiskelijoille vuosien 2004 ja 2009 välisenä aikana mahdollisuus hankkia käyttöönsä kannettava tietokone yliopiston osaksi kustantamana. Opiskelijat odottivat voivansa käyttää mobiilia tieto- ja viestintätekniikkaa opiskelussaan, mutta sen potentiaalia ei onnistuttu täysin hyödyntämään.

Vuojärven tutkimuksen mukaan henkilökohtaiset ja mobiilit oppimisympäristöt palvelevat joustavaa opiskelua ja oppimistavoitteita sekä opiskelijoiden arjenhallintaa. Näistä hyötyivät erityisesti lapsiperheelliset opiskelijat. Mobiiliteknologia voi auttaa myös työelämään kytkeytymisessä, mikä tuoreen opiskelijabarometrin (Otus, 2013) mukaan on merkittävä opiskelumotivaatiota vahvistava tekijä. Opiskelijoiden mukaan yliopistossa noudatetaan kuitenkin vielä osin varsin perinteisiä toimintatapoja, vaikka jo pienillä muutoksilla olisi mahdollista tuoda joustavuutta opiskeluprosesseihin. Opiskelijat myös kritisoivat opetushenkilökunnan taitoja käyttää mobiilia tieto- ja viestintätekniikkaa monipuolistamaan opetuksen menetelmiä, sisältöjä ja toimintaympäristöjä.

Tutkimuksessa esiteltävä henkilökohtaisen ja mobiilin oppimisympäristön käsite tarjoaa yliopistoille strategisen työvälineen, jonka avulla tieto- ja viestintätekniikan pedagogista käyttöä voidaan tukea sekä strategioiden että käytäntöjen tasolla. Kyse ei ole vain laitteistojen ja sovellusten tarjoamisesta tai taidoista käyttää teknologisia laitteita sinänsä, vaan kyvystä soveltaa niiden mahdollistamia toimintatapoja, sisältöjä ja ympäristöjä opetus- ja opiskeluprosesseihin.

Vuojärven väitöstutkimus sisältää kuusi empiiristä osatutkimusta sekä niiden teoreettisen tarkastelun toiminnan teorian viitekehyksessä. Osatutkimuksista neljä on julkaistu kansainvälisissä tieteellisissä aikakauslehdissä ja kaksi kansainvälisissä kokoomateoksissa. Tutkimusaineisto on kerätty osana Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan mediapedagogiikkakeskuksen MobIT-hanketta, jota rahoitti opetusministeriö.


Tietoja väitöstilaisuudesta:

Hanna Vuojärven väitöskirja Conceptualising Personal and Mobile Learning Environments in Higher Education tarkastetaan Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa perjantaina 13. joulukuuta 2013 kello 12 alkaen. Vastaväittelijänä toimii professori Päivi Häkkinen Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksesta ja kustoksena professori Heli Ruokamo Lapin yliopistosta. Tilaisuus järjestetään luentosalissa 2 (Lapin yliopiston päärakennus, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi). Tervetuloa!


Taustatietoja väittelijästä:

Hanna Vuojärvi (o.s. Räisänen, s. 1979 Pyhäjärvellä) kirjoitti ylioppilaaksi Haapajärven lukiosta vuonna 1998. Kasvatustieteen maisteriksi Vuojärvi valmistui vuonna 2003 Lapin yliopistosta, ja opettajan pedagogiset opinnot hän suoritti vuonna 2007.

Hän on työskennellyt Lapin yliopistossa informaatioteknologian lehtorina menetelmätieteiden laitoksella vuosina 2003–2006 sekä vuodesta 2007 alkaen tutkijana ja projektipäällikkönä MobIT- ja TravEd-hankkeissa kasvatustieteiden tiedekunnan mediapedagogiikkakeskuksessa. Hankkeissa on tarkasteltu mobiilin tieto- ja viestintätekniikan pedagogista käyttöä yliopisto-opiskelussa sekä ammatillisessa koulutuksessa. Väitöskirjaansa Vuojärvi työsti näissä projekteissa sekä Turun yliopiston koordinoimassa oppimisympäristöjen monitieteisessä tutkijakoulussa.


Lisätietoja:
Hanna Vuojärvi, hanna.vuojarvi (at) ulapland.fi, p. 040 484 4139
Väitöskirjan lehdistökappaleet ovat saatavissa Lapin yliopistokustannuksesta, p. 040 821 4242, julkaisu (at) ulapland.fi


Julkaisun tiedot:
Hanna Vuojärvi: Conceptualising Personal and Mobile Learning Environments in Higher Education. Acta Universitatis Lapponiensis 266. Lapin yliopistokustannus: Rovaniemi 2013. ISBN 978-952-484-678-3. ISSN 0788-7604.


LaY/Viestintä/TN