Uutiset 2021
Kuvassa Yue Zhaon puolipotretti

Väitös: Naisgraafikoiden urakehitykseen vaikuttavat tekijät

4.3.2021

Graafisen suunnittelun alalla naiset ovat työmarkkinoilla aliedustettuja. He loistavat usein opinnoissaan, mutta eivät välttämättä etene urallaan. MA Yue Zhao tarkastelee väitöstutkimuksessaan, miksi naisten urakehitys graafisina suunnittelijoina on miehiä heikompaa ja mikä sen aiheuttaa.

Naisten yhteiskunnalliseen asemaan vaikuttavia tekijöitä on yleensä tarkasteltu sukupuolen kautta – liittyen sosiaaliseen taustaan, sukupuolten stereotyyppeihin, koulutukseen ja työympäristöön sekä rekrytointiin ja pysyvyyteen. Zhaon tutkimus tarjoaa lisätietoa graafisena suunnittelijana työskentelevien naisten urakehityksestä ja kuvailee urakehitykseen vaikuttavia moninaisia tekijöitä sekä niiden keskinäisiä suhteita.

Kolme urakehitykseen vaikuttavaa tekijää

 Zhao on kartoittanut tutkimuksessaan laajasti graafisen suunnittelun opiskelijoiden, suunnittelijoiden, yrittäjien ja kouluttajien ammatillisia työtaitoja, psykologisia ominaisuuksia, itsearviointia sekä tausta- ja ympäristötekijöitä.

Erityisesti kolme asiaa vaikuttavat naisgraafikoiden urakehitykseen. Ensimmäinen näistä on graafisen alan erityisluonne ja alan markkinatilanne. Toinen vaikuttava tekijä ovat psykologiset ominaisuudet. Lisäksi vallitsevalla kulttuurilla on laajat ja kauaskantoiset vaikutukset.

– Tutkimustulokset auttavat naisopiskelijoita ja -graafikoita tulemaan tietoisiksi keskeisistä urakehityksensä haasteista, Zhao kertoo.
Hän esittelee kehittämisehdotuksia, joiden avulla kouluttajat ja instituutiot voivat paremmin tukea naisten kilpailukykyä kansainvälisellä graafisella alalla. Myös opintojen sisältöjen kehittäminen parantaisi naisten asemaa.

Sisäisten ja ulkoisten tekijöiden yhteiset vaikutukset

Sekä henkilökohtainen kasvaminen että ulkoiset tekijät vaikuttavat naisgraafikoiden urakehitykseen.
– Psykologiset tekijät ovat niin sanottuja sisäisiä tekijöitä ja kulttuuriset tekijät – liittyen sukupuoleen, yhteiskuntaan ja perheeseen – ovat ulkoisia tekijöitä. Ne kaikki vaikuttavat naisten elämään ja ammatteihin, yhtäaikaisesti ja toisiinsa liittyen, Zhao täsmentää.

Zhao vertailee tutkimuksessaan tilannetta Suomessa ja Kiinassa. Hän yhdistää mikro- ja makrotason tarkastelun tutkiessaan naisten urakehitystä. Zhao tarkastelee erilaisia sosiaalisia ja kulttuurillisia taustoja ja analysoi niiden sisäisiä ja ulkoisia, objektiivisia ja subjektiivisia, tietoisia ja tiedostamattomia näkökulmia.

Tietoa väitöksestä

Yue Zhaon väitöstutkimus “Factors Affecting the Career Development of Female Graphic Designers” tarkastetaan Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan suostumuksella perjantaina 12. maaliskuuta 2021 klo 9.00. Vastaväittäjänä toimii professori, Dr. Markus Schröppel Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft -yliopistosta (Köln, Saksa) ja kustoksena professori (emerita) Riittta Brusila Lapin yliopistosta.

Väitöstilaisuuden kielenä on englanti.

Väitöstä voi seurata etänä verkossa: https://connect.eoppimispalvelut.fi/vaitos

Tietoa väittelijästä

Yue Zhaolla on monipuolinen graafisen suunnittelun työhistoria. Hän on syntynyt Kiinassa ja opiskellut visuaalisen viestinnän muotoilua Shandongin taiteen ja muotoilun yliopistossa. Zhao valmistui strategisen suunnittelun maisteriksi Shandongin taideyliopistosta. Parhaillaan hän toimii apulaisprofessorina Shandongin naisten yliopistossa, Kiinassa. Aiemmin hän on työskennellyt myös Lapin yliopiston vierailevana tutkijana.

Zhaolla on runsaasti kokemusta visuaalisen viestinnän muotoilemisesta. Hän on työskennellyt 10 vuotta mainostoimistoissa graafisena suunnittelijana, luovana johtajana ja strategisena muotoilijana, saaden alallaan lukuisia tunnustuksia ja palkintoja. Lisäksi hänellä on yli 10 vuoden kokemus graafisen suunnittelun opetustehtävistä.

Kaikki aiemmat kokemukset innostivat hänet myös väitöstutkimuksen tekemiseen. Zhaon tutkimusintresseihin kuuluvat visuaalinen viestintä, tasa-arvokysymykset työelämässä ja koulutuksessa sekä kulttuurisidonnainen visuaalinen viestintä.

Lisätietoa

Yue Zhao, yzhao (at) ulapland.fi

Tietoa julkaisusta

Yue Zhao: Factors Affecting the Career Development of Female Graphic Designers. Acta electronica Universitatis Lapponiensis289. ISBN 978-952-337-226-9. ISSN 1796-6310. University of Lapland, Rovaniemi 2021.

Pysyvä linkki sähköiseen julkaisuun: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-226-9