Yleinen tohtoriohjelma
 
AleksanderWiatrowski_web.jpg

Väitös: Nykylainsäädäntö ei pysty puuttumaan tehokkaasti hallitsevassa asemassa olevien ict-yritysten tietosuojaväärinkäytöksiin

12.5.2021

LL.M. Aleksander Wiatrowski tarkastelee väitöstutkimuksessaan hallitsevassa asemassa olevien ict-yritysten tietosuojaväärinkäytöksiä ja oikeudellisten toimien mahdollisuuksia turvata ihmisten yksityisyyttä. Lainsäädännön on ollut vaikeaa pysyä mukana teknologiasta riippuvaisen yhteiskunnan muutoksissa.

LL.M. Aleksander Wiatrowski valottaa oikeustieteen väitöstutkimuksessaan hallitsevassa asemassa olevien ict-yritysten ja julkisen vallan toimijoiden tietosuojaväärinkäytöksiä sekä maailmanlaajuisia oikeudellisia toimia väärinkäytösten estämiseksi. Ict-yrityksistä tutkimus keskittyy tarkastelemaan erityisesti Microsoftia, Facebookia ja Googlea. Valtiollisten toimijoiden osalta tutkimuksessa tarkastellaan väestöön kohdistuvaa joukkovalvontaa.

Hallitsevassa tai jopa ylivaltaisessa asemassa olevat ict-yritykset ovat nykyisin osa jokapäiväistä elämäämme. Wiatrowskin mukaan elämme verkostoyhteiskunnassa, joka on täysin riippuvainen teknologiasta.

– Tarvitsemme teknologiaa työssä ja vapaa-ajalla, ja tietojamme on useissa julkisten ja yksityisten toimijoiden järjestelmissä ja palveluissa, kuten terveydenhuollon tietokannoissa ja sosiaalisen median palveluissa. Jaamme usein itse internetissä henkilökohtaisia tietojamme, kuten puhelinnumeroita tai kotiosoitteita, asiaa sen kummemmin ajattelematta – vapaaehtoisesti esimerkiksi sosiaalisen median sivustoilla ja verkkokaupoissa tai täyttääksemme lain vaatimuksia, Wiatrowski toteaa.

Monet nykyiset liiketoimintamallit nojaavat vahvasti dataan. Suuret ict-yritykset keräävät miljardien kuluttajien tietoja eri lähteistä, paljolti kuluttajien tietämättä. Ne selvittävät täsmällisesti kuluttajien mieltymyksiä, elämäntapavalintoja ja yleistä verkkokäyttäytymistä. Sosiaalisen median sivustoilla on keinonsa, joilla ne rohkaisevat ihmisiä harkitsemattomaan tietojen jakamiseen esimerkiksi tarjoamalla henkilökohtaisempia palveluita.

– Elämäämme havainnoimalla kerätyistä tiedoista on tullut erittäin arvokkaita yksityisille yrityksille ja viranomaisille, eikä tästä resurssista tulla luopumaan helposti, Wiatrowski arvioi.

Tietosuojan turvaamiseksi tarvitaan laajoja toimia

Nykytilanteen taustalla on Wiatrowskin mukaan se, että datan hyväksikäyttöön pohjautuvia liiketoimintamalleja on rahoitettu viimeisen 15 vuoden aikana anteliaasti ilman eettisten, yhteiskunnallisten, kulttuuristen ja poliittisten vaikutusten huomioimista. Lisäksi yksityisyyssääntelyn puute Yhdysvalloissa ja sen valvonnan ja täytäntöönpanon heikkous Euroopassa ovat aktiivisesti ehkäisseet muunlaisia digitaalisia innovaatioita – autonomiaa, demokratiaa, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja ihmisarvoa tukevia ja säilyttäviä käytäntöjä, teknologioita ja liiketoimintamalleja.

Lainsäädännön on ollut vaikeaa pysyä mukana nykyisen verkostoyhteiskunnan muutoksissa.

– Vuonna 2016 annettu ja vuodesta 2018 sovellettu Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus voi ratkaista joitain EU:n tietosuojaongelmia. Se kuitenkin koskee vain yksityistä sektoria ja jättää huomiotta valtioiden tekemät tietosuojaväärinkäytökset, kuten väestöön kohdistuvan joukkovalvonnan. Myös julkisen hallinnon tietosuojaväärinkäytöksiä tulisi arvioida, Wiatrowski sanoo.

Ongelmien ratkaisuksi on esitetty esimerkiksi hallitsevassa asemassa olevien ict-yritysten pilkkomista pienempiin osiin. Wiatrowski ei kuitenkaan usko sen yksistään riittävän ratkaisuksi tietosuojan väärinkäytyöksiin. Ihmisten yksityisyyden palauttamiseksi tarvitaan laajoja toimia ja myös uusia oikeudellisia käsitteitä, jotka on rakennettu ymmärtäen näiden alojen toimintaa. Määräävässä asemassa olevien yritysten toimintaan voidaan puuttua tietosuojalainsäädännön ohella kehittämällä syrjinnän torjuntaan, kuluttajansuojaan ja kilpailuun liittyvää lainsäädäntöä.

– Lisäksi tietoja keräävien tahojen tulisi kehittää käyttöehdoistaan nykyistä ymmärrettävämpiä, jotta palveluiden käyttäjät todella ymmärtäisivät, millaisten tietojen keräämiseen he antavat luvan hyväksyessään käyttöehdot.

Tutkimuksen lähteinä on käytetty muun muassa Euroopan unionin ja Euroopan neuvoston säädöksiä ja asiakirjoja, Euroopan unionin direktiivejä ja asetuksia sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen, Euroopan unionin tuomioistuimen ja Yhdysvaltain korkeimman oikeuden oikeuskäytäntöä.

Tietoa väitöstilaisuudesta

LL.M. Aleksander Wiatrowskin akateeminen väitöskirja "Abuses of Dominant ICT Companies in the Area of Data Protection" tarkastetaan Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa perjantaina 21.5.2021 klo 12.00, Lapin yliopiston luentosali 19 (Eelin sali, Lapin yliopiston päärakennus, A-siipi, 1. krs., Yliopistonkatu 8, Rovaniemi). Vastaväittäjänä toimii OTT, apulaistietosuojavaltuutettu Jari Råman ja kustoksena emeritusprofessori Ahti Saarenpää Lapin yliopistosta.Tilaisuus on englanninkielinen.

Tilaisuutta voi seurata verkossa: http://blogi.eoppimispalvelut.fi/ulapland

Tietoa väittelijästä

Aleksander Wiatrowski valmistui oikeustieteen maisteriksi puolalaisesta Lodzin yliopistosta vuonna 2011 erikoistuen Euroopan talousoikeuteen. Hän on Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan lain, teknologian ja muotoiluajattelun tutkimusryhmän jäsen. Aiemmin hän on työskennellyt NETSO-projektissa (Network Society as a Paradigm for Legal and Societal Thinking) Lapin yliopiston oikeusinformatiikan instituutissa ja FRII-projektissa (Future Regulation of Industrial Internet). Hän toimii myös ulkopuolisena oikeudellisena asiantuntijana lontoolaisessa Spark Legal Network and Consultancyssa useissa EU-hankkeissa.

Wiatrowskin tutkimusintresseihin kuuluvat yksityisyys, tietosuoja, digitalisaatio, uudet teknologiat ja kilpailulainsäädäntö painottuen Euroopan unionin oikeusjärjestelmään.

Lisätietoa

Aleksander Wiatrowski
etunimi.sukunimi (at) ulapland.fi

Tietoa julkaisusta

Aleksander Wiatrowski: Abuses of Dominant ICT Companies in the Area of Data Protection. Acta electronica Universitatis Lapponiensis 307, ISBN 978-952-337-259-7, ISSN 1796-6310.

Julkaisun pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-259-7