Väitökset 2008
 

Väitös: Oikeus tekee tehtävänsä monin keinoin EY:n ja kansallisen lainsäädännön kielessä

5.9.2008

Filosofian lisensiaatti Tarja Salmi-Tolosen oikeuslingvistiikan alaan kuuluvassa väitöstutkimuksessa tarkastellaan oikeutta kielellisenä ja kommunikatiivisena ilmiönä.

Tutkimuksessa analysoidaan oikeuden ensisijaisten ja toissijaisten tehtävien kielellisiä ilmentymiä. Pyrkimyksenä on löytää uusia lähestymistapoja, joiden avulla säädöskieltä ja sen toimintaa yhteiskunnassa voitaisiin paremmin ymmärtää.

– Vaikka yleisesti voidaankin sanoa, että kieli on sellaista kuin se on niiden tehtävien vuoksi, joita sen pitää suorittaa, on lainlaatijalla kuitenkin vaihtoehtoja oikeuden tehtävien tekemiseen kielellä, kuten tutkimus osoittaa, Tarja Salmi-Tolonen sanoo.

– Siinä missä oikeustiede kysyy esimerkiksi, mitä normeja tässä oikeusjärjestyksessä on tämän asian ratkaisemiseksi, kysyy oikeuslingvistiikka, mitä kielellisiä keinoja tässä oikeusjärjestyksessä käytetään tämän normin ilmaisemiseksi.

Tutkimuksella on pitkälti teoreettiset tavoitteet, mutta niihin pyritään saamaan tukea empiirisestä aineistosta saatujen tulosten avulla. Vertailemalla englanninkielistä EY:n ylikansallista ja Britannian kansallista tasa-arvoa ja syrjintää koskevaa lainsäädäntöä saadaan esiin eroja oikeuden tehtävien ilmaisutavoissa. Vaikka kieli on sama, lainsäädännöllä on yhteiset päämäärät ja ne koskevat samoja kansalaisia.

– Lainsäädännön kieleltä edellytetään selkeyttä ja yksiselkoisuutta. Molemmat ovat kielen ominaisuuksia, mutta juurikaan ei ole pystytty osoittamaan, mitä vaatimukset kielen tasolla tarkoittavat. On esitetty, että säädöskieli on monimutkaista ja vaikeaselkoista, koska oikeus ja sen tehtävätkin ovat vaikeita ja monimutkaisia. Tarvitsemme tutkittua tietoa tavoista, joilla oikeuden vaikeita ja monimutkaisia tehtäviä kielellä suoritetaan. Siten voidaan lisätä institutionaalisen lukutaitoa, jota kaikki kansalaiset tarvitsevat, voidakseen toimia yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä, Salmi-Tolonen toteaa.

Tutkimuksen käytännön sovelluksista voivat hyötyä ne, jotka joko informaatiota saadakseen, tulkitakseen tai tutkiakseen lukevat lakitekstiä, kuten oikeustieteen opiskelijat, eri lakimiesammateissa toimivat, lainvalmistelijat, juridisten tekstien kääntäjät ja juridisen kielen opettajat.

Tietoja väitöstilaisuudesta
Filosofian lisensiaatti Tarja Salmi-Tolosen väitöskirja Language and the Functions of Law; A Legal Linguistic Study tarkastetaan Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa maanantaina 8.9.2008 klo12.00, Esko ja Asko -sali, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi.

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Dennis Kurzo ja kustoksena professori Heikki Mattila. Tilaisuuteen on vapaa pääsy, tervetuloa.

Taustatietoja väittelijästä:
Tarja Salmi-Tolonen on työskennellyt opettajana ja tutkijana Turun, Tampereen ja Lapin yliopistoissa sekä vierailevana tutkijana Cambridgen yliopistossa, Isossa-Britanniassa. Hän on toiminut tutkijana Tekesin ja Suomen Akatemian rahoittamissa hankkeissa.

Salmi-Tolonen toimii kansainvälisessä välimiesmenettelyn diskursiivisia käytänteitä tutkivassa ryhmässä. Hän on toiminut opetusministeriön alaisen Kääntäjäntutkintolautakunnan jäsenenä ja englannin lakikielen asiantuntijana. Hän on kääntänyt juridista kirjallisuutta sekä toiminut oikeuslingvistiikan asiantuntijana ja kouluttajana.

Lisätietoja:
Tarja Salmi-Tolonen
Puhelin (02) 333 5862
tasato (at) utu.fi

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK