Uutiset 2014

Väitös: Oikeuskäytännöt eivät pysy mukana tietoyhteiskunnan muutoksessa

1.4.2014

Tieto- ja viestintäalan hankkeissa syntyy monenlaista aineetonta varallisuutta, kuten osaamista, tietokoneohjelmistoja, tekijänoikeuksia ja patentteja. Aina ei ole kuitenkaan selvää, kuka varallisuuden omistaa tai kuka sitä saa hallinnoida, sillä oikeuskäytännöt eivät ole kehittyneet yhtä jalkaa tieto- ja viestintäalan nopean muutoksen kanssa. Aiemmin sekä kauppatieteistä että tekniikan alalta väitellyt Veikko Seppänen analysoi oikeustieteiden väitöskirjassaan, miten yhteishankkeissa tuotettua varallisuutta voitaisiin hallinnoida.

Aineetonta varallisuutta, kuten osaamista, taitotietoa ja tietokoneohjelmistoja mutta myös tekijänoikeuksia, patentteja ja tavaramerkkejä syntyy ja tarvitaan informaatiotuotteita kehitettäessä. Niitä tuotetaan jatkuvasti tieto- ja viestintäalalla monilukuisissa projekteissa. Julkinen valta on hankkeissa usein mukana ja rahoittajat, kuten Tekes, vaikuttavat niiden sisältöön päätöksillään ja ohjauksellaan. Tieto- ja viestintäalan hanketoiminta on siis merkittävää ja mittavaa sekä taloudellisesti että yhteiskunnallisesti.

Huolimatta alan hanketoiminnan laajuudesta ei ole ollut olemassa esitystä yhteishankkeissa tuotettua aineetonta varallisuutta koskevista oikeuksista. Täsmällinen tutkimus on tarpeen, jotta syntyviä oikeuksia voidaan hallinnoida aiempaa selkeämmin.

– Esimerkiksi sopimusten sovittelua ja erilaisia vaihtoehtoisia konfliktien ratkaisumenettelyjä yhteishankkeissa ei ole tutkittu. Myöskään yhteishankkeiden yleisiä sopimusmalleja ei ole olemassa. Tieto- ja viestintäalan immateriaalioikeuden tutkimukset taas painottuvat paljolti oikeuksien hankkimiseen ja niillä käytyyn kilpailuun, Veikko Seppänen sanoo.


Oikeustieteellistä osaamista tarvitaan

Veikko Seppäsen tutkimuksessa tehdään aineetonta varallisuutta koskevien oikeuksien yksityiskohtainen tarkastelu ja hahmotetaan oikeuksien sääntelyä varallisuuden tuottamisen hallinnoimiseksi. Sitä nivoo yhteen työssä käyttöön otettu innovaatiovastuun käsite, jolla korostetaan hankekumppaneiden yhteisen toiminnan järjestämistä ja oikeudellisesti merkittävien tilanteiden hallintaa projekteissa. Sääntelyssä tulisi Seppäsen mukaan korostaa hankkeiden toteuttajien roolia ja yhteisöllisiä mahdollisuuksia.

Toisaalta olisi tärkeää kehittää yhteishankkeiden yleisiä sopimusehtoja ja -käytänteitä sekä niiden toteuttamista tukevia avoimia informaatioympäristöjä. Varallisuuden hankkiminen ja hyödyntäminen immateriaalioikeudellisesta näkökulmasta, samoin kuin varanto-oikeuksien kilpailuoikeudellinen tarkastelu nousevat esiin tärkeinä jatkotutkimuskohteina.

Yhtenä tutkimuksesta selvästi ilmenevänä kokemuksena on myös, että oikeustieteen asiantuntijat ovat olleet vain harvoin mukana suurimmissakaan yhteishankkeissa tieto- ja viestintäalalla, vaikka alan merkitys sekä innovaatioiden kannalta että taloudellisesti on huomattava. Juridisille näkemyksille olisi toisin sanoen paitsi tarvetta myös tilaa alan tutkimus- ja kehitystyössä.


Tietoja väitöstilaisuudesta:

Veikko Seppäsen väitöskirja Informaatiohyödykkeiden kehitys ja varallisuus: varanto-oikeuksien sääntely yhteisprojekteissa tarkastetaan Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa perjantaina 4. huhtikuuta 2014 klo 12.00 alkaen, luentosalissa 2, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimivat professori Niklas Bruun Svenska handelshögskolanista ja dosentti Tuomas Pöysti Helsingin yliopistosta. Kustoksena on professori Juha Karhu Lapin yliopistosta. Tervetuloa!


Tietoja väittelijästä:

Veikko Seppänen (s. 1958 Utajärvellä) on valmistunut diplomi-insinööriksi Oulun yliopistosta 1983 ja väitellyt siellä ensin tekniikan tohtoriksi 1990 ja sitten kauppatieteiden tohtoriksi 2001.

Työurallaan hän on toiminut tieto- ja viestintäalan tutkimus-, kehitys- ja liiketoiminnan parissa muun muassa Nokian, VTT:n ja Elektrobit-yhtiöiden palveluksessa, samoin kuin vuodesta 2000 Oulun yliopiston ohjelmistoliiketoiminnan professorina tietojenkäsittelytieteiden laitoksella ja yliopiston kauppakorkeakoulussa syksystä 2010 alkaen Martti Ahtisaari Instituutin johtajana. Asla Fulbright -stipendiaattina Kalifornian yliopistossa Irvinessä Yhdysvalloissa hän oli 1986–1987 ja JSPS Postdoctoral Fellow -stipendiaattina Kioton yliopistossa Japanissa 1991–1993.


Lisätietoja:

Veikko Seppänen, veikko.seppanen (at) oulu.fi, p. 040 156 2805
 
 
Julkaisun tiedot:

Veikko Seppänen: Informaatiohyödykkeiden kehitys ja varallisuus: varanto-oikeuksien sääntely yhteisprojekteissa. Acta Universitatis Lapponiensis 274. Lapin yliopistokustannus: Rovaniemi 2014. ISBN 978-952-484-715-5 ISSN 0788-7604.


LaY/Viestintä/TN