Uutiset 2021
Kuvassa Lauri Palsa nojaa koivuun maakuntakirjaston pihalla.
Kuva: Marko Junttila.

Väitös: Paikallisen näkökulman merkitys osaamisperustaisen opetuksen kehittämisessä

3.8.2021

Osaamisperustaisuus on noussut kansallisesti ja kansainvälisesti tärkeäksi teemaksi koulutuspolitiikan kehittämisessä. KM Lauri Palsan mukaan paikallinen näkökulma tulisi huomioida nykyistä paremmin osaamisperustaisessa opetuksessa. Palsan tutkimus lisää ymmärrystämme osaamisperustaisuudesta ja tarjoaa tukea opetussuunnitelman kehittämiseen sekä opetuksen suunnittelemiseen.

Yhteiskunta ympärillämme muuttuu, ja opetussuunnitelmia kehitetään jatkuvasti suhteessa muuttuvaan maailmaan. Myös osaamisen merkitys on muuttunut, ja keskeiseksi koulutuspolitiikan teemaksi on noussut osaamisperustainen opetus. Tällöin opetuksen tavoitteissa painotetaan oppilaiden osaamistavoitteita eikä niinkään ennalta määriteltyjä opetussisältöjä.

Osaamisperustaisen opetuksen tavoitteet voidaan kuitenkin ymmärtää hyvin eri tavoin. Palsa selvittää, miten opetustavoitteita ja osaamista on tulkittu suomalaisen perusopetuksen opetussuunnitelmissa.

– Opetus tapahtuu aina tietyssä kontekstissa. Siksi on erittäin tärkeää ymmärtää, mikä on paikallinen näkemys opetuksen keskeisistä tavoitteista, Palsa taustoittaa.

Perusopetuksessa laaja-alainen osaaminen koostuu seitsemästä osa-alueesta. Palsa tarkastelee näistä yhtä: monilukutaitoa. Sen valtakunnallisesti määritellyt opetustavoitteet ovat väljät ja ne jättävät tilaa paikallisille painotuksille.

– Suomalainen monilukutaidon määrittelyn tapa eroaa kansainvälisestä tutkimuskeskustelusta, ja sama käsite voi saada eri merkityksiä paikallisesti ja eri oppiaineissa. Esimerkiksi yhteiskuntaopissa laaja-alaista osaamista perustellaan suhteessa koulun ulkopuoliseen maailmaan ja matematiikassa puolestaan oppiaineen omaan kieleen, Palsa täsmentää.

Paikallinen opetussuunnitelma luo kuitenkin ne puitteet, joissa osaamisperustaista opetusta on mahdollista kehittää. Palsan mukaan tätä mahdollisuutta ei Suomessa hyödynnetä kovin laajasti. Tutkimuksessa vain noin joka neljännessä opetussuunnitelmassa monilukutaidon käsite oli määritelty myös paikallisesti.

Uusia työkaluja opetussuunnitelmatyöhön: käsitteellinen ja oppiainekohtainen kontekstointi

Palsan kehittämän teoreettisen mallin avulla osaamisperustainen opetus voidaan käsitteellisesti kontekstoida. Se auttaa ymmärtämään ja kehittämään opetusta erityisesti paikallisesta näkökulmasta. Palsa kiinnitti erityishuomiota matematiikan ja yhteiskuntaopin oppiaineisiin.

– Kielellä on tärkeä merkitys opetuksen kehittämisessä. Opetussuunnitelman kaltaisilla teksteillä ohjataan, suunnitellaan ja tehdään näkyväksi opetusta. Teoriani tarjoaa työkaluja tähän käsitteelliseen työhön ja auttaa tuomaan paikallista näkökulmaa vahvemmin esiin, Palsa summaa.

Opetussuunnitelmien laatiminen ja päivittäminen on mittava työ, johon osallistuu laaja joukko opetuksen ja muiden alojen ammattilaisia. Tukea tarvitaan erityisesti suurissa muutoksissa.


Tietoa väitöstilaisuudesta

KM Lauri Palsan akateeminen väitöskirja Developing a Theory of Conceptual Contextualisation of Competence-based Education: A Qualitative Study of Multiliteracy in the Finnish Curriculum Framework tarkastetaan Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa perjantaina 13. elokuuta 2021 klo 12.00 Luentosali LS3 (Lapin yliopiston päärakennus, F-talo, 1. krs, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi).

Vastaväittäjänä toimii professori Jari Lavonen Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Heli Ruokamo Lapin yliopistosta.

Väitöstilaisuutta voi seurata etänä osoitteessa: https://blogi.eoppimispalvelut.fi/ulapland/

Väitöstilaisuuden jälkeen on kahvitilaisuus ravintola Fellissä (koronatilanteen niin salliessa).


Tietoa väittelijästä

Lauri Palsa kirjoitti ylioppilaaksi Mikkelin yhteiskoulun lukiosta vuonna 2008. Kasvatustieteen maisteriksi hän valmistui Lapin yliopistosta vuonna 2014. Valmistumisestaan lähtien Palsa on työskennellyt opetuksen, kasvatuksen ja kulttuurin alan asiantuntijatehtävissä keskittyen erityisesti medialukutaidon ja mediakasvatuksen edistämiseen. Parhaillaan hän työskentelee erityisasiantuntijana Kansallisessa audiovisuaalisessa instituutissa.

Katso Lauri Palsan video, jossa hän esittelee väitöstutkimustaan: https://www.youtube.com/watch?v=lZr-Rmo9k6Q


Väittelijän yhteystiedot

Lauri Palsa
lauri.palsa(at)gmail.com
044-3815548


Tietoa julkaisusta

Lauri Palsa: Developing a Theory of Conceptual Contextualisation of Competence-based Education: A Qualitative Study of Multiliteracy in the Finnish Curriculum Framework. Acta electronica Universitatis Lapponiensis 309. ISBN 978-952-337-263-4, ISSN 1796-6310. Lapin yliopisto, Rovaniemi 2021.

Julkaisun pysyvä osoite: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-263-4