Uutiset 2005
 

Väitös: Perinteiset immateriaalioikeudet eivät pysty vastaamaan digitaalitalouden haasteisiin

13.12.2005

Oikeustieteen kandidaatti Annamari Turusen oikeustieteen väitöskirjassa tutkitaan immateriaalioikeuden ja digitaalitalouden välistä suhdetta. Tutkimuksen mukaan perinteiset järjestelmät vastaavat huonosti digitaalitalouden haasteisiin.

 

OTK Annamari Turusen mukaan digitaalitalouden ydin muodostuu eri tekijöiden välisestä yhteistoiminnasta, jolloin digitaalitalouden keskeisiä tekijöitä ovat mm. informaatio- ja kommunikaatioteknologia, kiihtyvä taloudellinen kasvu ja sen verkottuva globaalisuus.     
Turusen mukaan perinteinen immateriaalioikeuksien (aineettomien oikeuksien) järjestelmä on staattinen. Tällaisia perinteisiä immateriaalioikeuksia ovat esimerkiksi tekijänoikeus, patentti ja tavaramerkki. Digitaalitalouteen ei voida kuitenkaan soveltaa enää staattista järjestelmää, vaan siihen tarvitaan uutta dynaamista kokonaisvaltaista näkökulmaa.    

– Digitaalitaloudessa lopputuote voi olla esimerkiksi verkkosivusto, joka muodostuu useiden eri tekijöiden työn tuloksesta. Tällöin sivuston oikeuksia on vaikea tarkastella perinteisten staattisten oikeuksien näkökulmasta. Pysyäksemme digitaalitalouden kehityksen kelkassa tarvitsemme uuden dynaamisen oikeusjärjestelmän, Turunen sanoo.

Turusen mukaan dynaamisessa tarkastelutavassa pyritään kokonaisvaltaiseen toimintojen hallinnointiin. Tutkimuksessa rakennetaankin immateriaalioikeuksien järjestelmää, jossa lähtökohtana on oikeuksien ja toimintojen hallinnointi, eikä siis pelkästään perinteinen staattinen yhden oikeudenhaltijan tai toimijan vallan vahvistaminen. 

– Esimerkiksi yhdellä verkkosivulla voi olla ainakin valokuvia, tekstejä, videoita, tietojärjestelmiä eli sivulla kohtaavat useiden eri henkilöiden oikeudet. Tällöin kysymys kuuluu tarkastellaanko ja suojataanko sivustoa yhden toimijan näkökulmasta vai tarkastellaanko ja hallinnoidaanko sitä kokonaisuutena, Turunen kiteyttää. 

Tutkimus kuuluu immateriaalioikeuden alaan, jota on tutkittu Suomessa vielä varsin vähän. Viime vuosina tutkimusala on noussut suosituksi digitaalisuuden lisääntymisen myötä.

– Verkkoympäristössä markkinat ja teknologia etenevät yhä nopeammin, jolloin oikeusjärjestelmien tehtävänä on yrittää pysyä kehityksen perässä, Turunen sanoo.

Tietoja väitöstilaisuudesta:
Annamari Turusen väitöskirja “Innovations as Communication Processes. A Legal Architecture for Governing Ideas in Business” (Innovaatiot kommunikaatioprosesseina. Oikeudellinen arkkitehtuuri ideoiden hallinnoimiseksi liiketoiminnassa) tarkastetaan Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa torstaina 15.12.2005 klo 12, luentosalissa 2, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii dosentti Ulf Petrusson Göteborgin yliopistosta ja kustoksena professori Juha Karhu Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnasta.

Taustatietoja väittelijästä:
Oikeustieteen kandidaatiksi Turunen valmistui Lapin yliopistosta vuonna 2000. Hän on toiminut Lapin yliopistossa oikeusinformatiikan assistenttina sekä tutkijana Suomen Akatemian rahoittamissa tutkimushankkeissa. Tällä hetkellä Turunen työskentelee tutkijana Suomen Akatemian rahoittamassa Comedy of Commons -tutkimusprojektissa.

Lisätietoja:
Annamari Turunen
Puhelin 040–587 5767          
Sähköposti
etunimi.sukunimi@ulapland.fi

Teksti: LaY/Viestintä/Olli Tiuraniemi
Valokuva: Niina Huuskonen