• Weboodi
  • Owa
  • Outlook
  • Finna
  • Tenttis
  • Optima
  • Moodle
Väitökset 2014
 

Väitös: Rakkaus luontoon kulkee rinnakkain luonnon valloittamisen kanssa Venäjän teollistuneessa pohjoisessa

27.11.2014

Neuvostoaikana Venäjän arktisille alueille rakennettujen teollisuuskaupunkien uudisasukkaat saapuivat pohjoiseen virallisen ideologian mukaisesti "valloittamaan luontoa" ja "hallitsemaan pohjoista". Alla Bolotova osoittaa väitöstutkimuksessaan, kuinka uudisasukkaiden käsitys pohjoisesta luonnonympäristöstä muuttui alun vieraasta ja vihamielisestä alueesta ajan myötä tutuksi ja inhimilliseksi asuinpaikaksi.

Alla Bolotova tutki väitöstyössään Neuvostoliiton ja Venäjän pohjoisilla teollisuusalueilla elävien ihmisten suhdetta luontoon. Lukuisia teollisuuskaupunkeja oli perustettu runsaiden luonnonvarojen hyödyntämistä varten alueille, joilla ei ollut aiemmin ollut lainkaan pysyvää asutusta. Uusiin teollisuuskaupunkeihin asutettiin ihmisiä eri puolilta Neuvostoliittoa. Viranomaiset motivoivat ihmisiä muuttamaan pohjoiseen erilaisilla etuisuuksilla. Houkuttimena käytettiin myös voimakasta ideologista kampanjaa, jossa korostettiin luonnon valloittamisen ja pohjoisen hallitsemisen retoriikkaa.

– Pysyvän asutuksen perustaminen aiemmin asuttamattomille alueille oli jokseenkin vaikea tehtävä, sillä kaupunkien rakentajat olivat ulkopuolisia suunnittelijoita, vierailevia virkamiehiä ja uusia tulokkaita. Suurimmalla osalla heistä ei ollut joko ollenkaan tai heillä oli vain vähän kokemusta asumisesta pohjoisessa. He eivät olleet juurikaan perillä paikallisista olosuhteista tai pohjoisen ympäristöstä. Tästä johtuen he tekivätkin paljon virheitä, Bolotova sanoo.

Vähitellen ihmiset, jotka osallistuivat valtion missioon saada pohjoinen ja luonto hallintaan, alkoivat tuntea voimakasta tunnesidettä ja rakkautta pohjoisen ympäristöön. Bolotova analysoi väitöstutkimuksessaan sitä, kuinka pohjoisen uudisasukkaat sovittivat yhteen osallisuutensa luonnonvaroja hyödyntävässä toiminnassa ja toisaalta kokemuksensa asumisesta pohjoisen ympäristössä.

– Pääasiallinen erottava tekijä on työn ja vapaa-ajan piirien välillä niin fyysisessä tilassa kuin asukkaiden käsityksessä paikasta. Teollisuusalueen ja työn ulkopuolella luonnon pääasiallinen funktio paikallisille asukkaille on virkistys, Bolotova kertoo.

Bolotova tutki väitöstyössään ihmisten ympäristökäsityksiä ja heidän käytännön vuorovaikutustaan luonnonympäristön kanssa pohjoisessa periferiassa. Tutkimusaineisto koostuu kolmen Murmanskin alueen teollisuuskaupungista kerätyistä empiirisistä aineistoista. Lisäksi hän analysoi tutkimuksessaan Neuvostoliitossa vallalla ollutta virallista luontodiskurssia.

Bolotovan väitöskirja keskittyy toistaiseksi vähän tutkittuihin Venäjän arktisten alueiden urbaanien populaatioiden ja ympäristön suhteisiin. Aiemmat yhteiskuntatieteelliset tutkimukset pohjoisen uudisasukkaiden suhteesta luonnonympäristöön on yleensä erotettu valtion strategioista ja luontodiskurssista. Teoreettisesti Bolotovan tutkimus rakentaa siltaa näiden väliin. Hän yhdistää tutkimuksessaan luontodiskurssin ja antropologi Tim Ingoldin esittämiä rakentamisen ja asumisen näkökulmia analysoimalla Neuvostoliitossa vallinnutta luontodiskurssia ja pohjoisen luonnonvaroja hyödyntävien ammattien parissa toimivien ihmisten suhdetta luonnonympäristöön.


Tietoja väitöstilaisuudesta:

Master of Sociology, Master of Environmental Science Alla Bolotovan väitöskirja Conquering Nature and Engaging with the Environment in the Russian Industrialised North tarkastetaan Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa keskiviikkona 3. joulukuuta 2014 kello 12 luentosalissa 3 (Lapin yliopiston päärakennus, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi). Vastaväittäjänä toimii professori Peter Schweitzer Wienin yliopiston sosiaali- ja kulttuuriantropologian laitokselta Itävallasta ja kustoksena professori Florian Stammler Lapin yliopiston Arktisesta keskuksesta. Tervetuloa!


Taustatietoja väittelijästä:

Alla Bolotova on valmistunut Murmanskin alueen lukiosta vuonna 1991. Hän on suorittanut ympäristötieteiden maisterintutkinnon Pietarin valtionyliopistossa vuonna 1998 ja maisterintutkinnon sosiologiassa Pietarin eurooppalaisessa yliopistossa vuonna 1999. Bolotova on työskennellyt tutkijana Pietarin itsenäisen sosiaalitutkimuksen keskuksessa ja Lapin yliopiston Arktisessa keskuksessa. Tällä hetkellä hän työskentelee tutkijana antropologian laitoksella Pietarin eurooppalaisessa yliopistossa.


Lisätietoja:

Alla Bolotova
alla.bolotova (at) gmail.com
P. +795 00 27 75 51

Väitöskirjan lehdistökappaleet ovat saatavissa Lapin yliopistokustannuksesta, p. 040 821 4242, julkaisu (at) ulapland.fi


Julkaisun tiedot:


Alla Bolotova: Conquering Nature and Engaging with the Environment in the Russian Industrialised North. Acta Universitatis Lapponiensis 291. University of Lapland: Rovaniemi 2014. ISBN 978-952-484-779-7. ISSN 0788-7604. Verkkoversio (pdf): Acta Electronica Universitatis Lapponiensis 159. ISBN (pdf) 978-952-484-780-3, ISSN (pdf) 1796-6310.


Julkaisun myynti:

Tiede- ja taidekirjakauppa Tila (Lapin yliopiston pääkirjasto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi), p. 040 821 4242, julkaisu (at) ulapland.fi, verkkotilaukset www.ulapland.fi/lup


LaY / Viestintä / RJ
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK