Väitökset 2017
 
kuva: Marko Junttila

Väitös: Rikosasian vastaajaa avustavan asianajajan lojaalisuusvelvollisuus

2.6.2017

OTM Jukka Ahtisen väitöskirjan keskiössä on vastaajaa avustavan asianajajan lojaalisuus suomalaisessa rikosprosessissa. Lojaalisuutta voidaan kuvata toimeksiantoa koossa pitäväksi sideaineeksi. Lojaalisuus tarkoittaa oikeaa suhtautumistapaa — asianajajan palveluasennetta päämiehen asiassa. Kyseessä on asianajollinen kunniakoodi, joka on samalla tärkeä osa oikeudenmukaista rikosprosessia.

Lojaalisuutta tarkastellaan Jukka Ahtisen tutkimuksessa muun muassa asianajajien eettisten tapaohjeiden, lainsäädännön ja oikeuskirjallisuuden kautta. Tätä tarkastelukulmaa on täydennetty vankikyselystä, asianajajakyselystä sekä valvontaratkaisuaineistosta hankitun empiirisen selvityksen avulla. Tarkastelussa on kiinnitetty huomiota päämiehen subjektiivisen ja objektiivisen edun merkitykseen lojaalisuuden näkökulmasta.

— Tarkastelun keskiössä on asianajajan suhde asiakkaaseen eli asianajollinen asiakassuhde. Lähestyn lojaalisuutta asianajon keskeisenä hyvänä käytänteenä. Eräänlaisena asianajollisena perusarvona, johon sisältyy etenkin asianajajan uskollisuus, luottamuksellisuus ja riippumattomuus. Asianajo-oikeus onkin katsottavissa yhdeksi käytännönläheisimmistä oikeudenaloista, Ahtinen toteaa.

Asianajajan lojaalisuus avustettavaa kohtaan on keskeisimpiä edellytyksiä oikeudenmukaisessa rikosprosessissa. Tämä merkittävä kysymys ei kuitenkaan ole toistaiseksi ollut rikosprosessuaalisen tutkimuksen keskiössä. Tutkimusaiheen merkittävyyttä korostaa se, ettei asianajoon liittyvää lojaalisuutta ole tutkittu Suomessa väitöskirjatasoisesti aikaisemmin.

— Rikosasian vastaajaa avustavan asianajajan lojaalisuusvelvollisuutta käsittelevä tutkimus on keskustelupuheenvuorona suunnattu asianajo-oikeutta työssään käyttäville. Tutkimuksella voi olla merkittävää informatiivista antia myös asianajollisesta urasta tai muuten asianajosta kiinnostuneille, Ahtinen kertoo.

Tutkimus edistää myös oikeuspoliittista keskustelua sekä myöhempää oikeusvertailevaa tutkimusta tutkimusaiheesta. Samalla se ilmentää empiirisen tutkimusmetodin käytettävyyttä oikeustieteellisessä tutkimuksessa.

Väitöstutkimuksen yhteydessä toteutettu vankikysely muodostaa otannan vankien kokemuksista oikeusturvan asianajajavälitteisestä toteutumisesta.

Tietoja väitöstilaisuudesta:

Oikeustieteen maisteri Jukka Ahtisen väitöskirja Rikosasian vastaajaa avustavan asianajajan lojaalisuusvelvollisuus tarkastetaan Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa perjantaina 9. kesäkuuta kello 12 luentosalissa 2, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi. Vastaväittäjänä toimii OTT, laamanni Matti Kunnas ja kustoksena professori Tuula Linna Lapin yliopistosta. Väitöstilaisuuden jälkeen oikeustieteiden tiedekunnan järjestämä kahvitarjoilu ravintola Fellissä.

Tietoja väittelijästä:

Jukka Ahtinen (s. 1974 Hollolassa) on valmistunut merkonomiksi Lahden kauppaoppilaitoksesta keväällä 1994. Hänet hyväksyttiin vuonna 2008 opiskelijaksi Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekuntaan, josta hän valmistui oikeustieteen maisteriksi huhtikuussa 2013.

Ahtinen aloitti pian valmistumisensa jälkeen jatko-opinnot oikeustieteiden tiedekunnassa, ja kesäkuun alussa 2013 hänet palkattiin oikeustieteiden tiedekuntaan prosessioikeuden tutkijaksi, jossa tehtävässä hän toimii edelleen.

Lisätietoja:

Jukka Ahtinen
jukka.ahtinen@ulapland.fi
040 484 4005

Väitöskirjan myynti: verkkokauppa Juvenes. Lisätiedot ja lehdistökappaleet: Lapland University Press, puhelin: 040 821 4242, sähköposti: julkaisu (at) ulapland.fi

Tietoja julkaisusta

Jukka Ahtinen: Rikosasian vastaajaa avustavan asianajajan lojaalisuusvelvollisuus.Acta Universitatis Lapponiensis 347. Hansaprint Oy, Turenki 2017. ISBN 978-952-484-986-9. ISSN 0788-7604.