Uutiset 2021
 
Kuvan puolipotrerissa Outi Laiti

Väitös: Saamelaisten pelinkehittäjyys on kulttuurillinen ominaisuus, joka kehittyy saadessaan tilaa

27.1.2021

Alkuperäiskansat ovat kautta aikojen leikkineet, pelanneet ja luoneet itse uusia pelejä. Pelit ja pelaaminen kuuluvatkin olennaisesti myös saamelaiskulttuuriin, mutta silti digitaalisia pelejä on olemassa vain kourallinen. KM, insinööri (AMK) Outi Laiti tarkastelee väitöstutkimuksessaan sitä, millaisia mahdollisuuksia pelinkehitystapahtumat tarjoavat saamelaisten kulttuuriselle itseilmaisulle. Entä millainen on digitaalisten pelien välittämä kuva saamelaiskulttuurista – kuka kuvan piirtää, ketä varten ja kenen ehdoilla?

Alkuperäiskansat ovat historiassa olleet useimmiten peliteollisuuden objekteja: mystisiä shamaaneja ja poppamiehiä, jotka auttavat pelien valkoisia sankareita. Nykyään kansainvälisellä pelialla työskentelee myös alkuperäiskansojen jäseniä, mutta pelien tarve yhdessä resurssipulan kanssa painaa alkuperäiskansoja lähinnä kulttuurikonsultin rooliin. Tällöin ulkoistetaan paljon muutakin kuin vain pelin mekaaninen toteutus, sillä kulttuurikonsulttina toimiminen jättää erityisesti pelinkehittämisen opit kulttuurin ulkopuolelle.

Alkuperäiskansalähtöinen pelisuunnittelun malli

Saamelaiskulttuurissa pelit ja leikit ovat yksi olennainen osa kasvatusta, ja niiden avulla muun muassa siirretään aineetonta kulttuuriperintöä sukupolvelta toiselle. Peleillä ja leikeillä on ollut roolinsa myös saamelaisten psyykkisen resilienssin kasvattamisessa – ominaisuus, jota assimilaatiopolitiikan kohteena olevan alkuperäiskansan kohdalla ei voida väheksyä.

Laitin tutkimus käsittelee saamelaisten toimijuutta ja erityisesti sitä, millaiset oikeudet saamelaisilla on määritellä itse itsensä digitaalisessa pelissä. Hänen mukaansa pelinkehittäjyys on kulttuurillinen ominaisuus, joka tulee esiin, kasvaa ja kehittyy, kun se saa tilaa.

– Alkuperäiskansapelien tutkija Elizabeth LaPensée on kiteyttänyt keskeisen ajatuksen hyvin lausahdukseen ”Ei mitään meistä ilman meitä”. Tällä hän tarkoittaa itsemääräämisoikeuden lisäksi aktiivista toimijuutta alkuperäiskansoja koskevassa pelituotannossa, kertoo Laiti.

Laitin kehittämä alkuperäiskansalähtöisen pelisuunnittelun malli (Indigenous Game Design Model) kuvaa pelinkehittäjyyden prosessia. Mallin avulla alkuperäiskansalähtöistä pelisuunnittelua voi tarkastella erityisesti siitä näkökulmasta, miten se mahdollistaa voimaantumisen. Voimaantuminen voi ilmetä tarinankerronnan, tämän päivän kokemusten, opetusten, kielen sekä jakamisen ja kehittämisen kautta.

– Malli avaa sitä, millainen kulttuurinen merkitys pelisuunnittelulla on alkuperäiskansoille. Saamelaisen kulttuurin ajatellaan usein elävän myyttisessä menneessä. Saamelaisten aineeton kulttuuriperintö tulisi ennemminkin nähdä ajassaan elävänä luovuuden kehtona, joka ruokkii oman aikamme moninaista saamelaisuutta.

Kulttuurinen itseilmaisu pelinkehitystapahtumissa

Laiti kokosi tutkimuksen aineiston kahdessa pelinkehitystapahtumassa (”Nuorten peliohjelmointikurssi” ja ”Sami Game Jam”), jotka järjestettiin Utsjoella vuosien 2017 ja 2018 aikana. Pelejä valmistui yhteensä 16 kappaletta, ja ne heijastavat tämän päivän saamelaisen peli- ja leikkiperinteen piirteitä. Tapahtumiin osallistui yhteensä 57 henkilöä ympäri maailman, joista osa oli saamelaisia.

Tietoa väitöstilaisuudesta

KM Outi Laitin väitöskirja ”Old ways of knowing, new ways of playing - The potential of collaborative game design to empower Indigenous Sámi” tarkastetaan Lapin yliopiston kasvatustieteen tiedekunnan suostumuksella lauantaina 6.2.2021 klo 12 alkaen Lapin yliopiston luentosalissa 3. Vastaväittäjänä toimii Tenure track -professori J. Tuomas Harviainen Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Satu Uusiautti Lapin yliopistosta.

Väitöstä voi seurata etänä osoitteessa http://blogi.eoppimispalvelut.fi/ulapland

Tietoa väittelijästä

Outi Laiti on valmistunut tieto- ja viestintätekniikan insinööriksi (2008) ja kasvatustieteen maisteriksi pääaineen mediakasvatus (2016). Lisäksi hän on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot (2019) ja Suomen elektronisen urheilun liiton työpajat e-urheiluvalmennuksesta sekä psyykkisestä valmennuksesta.

Laiti on tehnyt väitöstutkimuksensa työn ohessa toimiessaan Utsjoen kunnan projektikoordinaattorina, Eläkeliitto ry:n projektipäällikkönä ja Utsjoen elokuvateatteri Davvenástin teatterisuunnittelijana.

Laiti on ollut yksi ”Sami Game Jam” -pelikehitystapahtuman pääjärjestäjistä. Menestyksekäs ”Sami Game Jam” -tapahtuma oli yksi kolmesta vuoden 2018 Pelikasvattaja-kilpailun finalisteista. Vuonna 2020 Laiti nimettiin maailman merkittävien pelialan toimijoiden Gamesindustry.biz GI100 -listalle työstään saamelaisten ja ikääntyneiden pelikulttuurin edistämiseksi.

Lisätietoa

Outi Laiti
outi.laiti(at)gmail.com

Tietoa julkaisusta

Outi Laiti: ”Old ways of knowing, new ways of playing - The potential of collaborative game design to empower Indigenous Sámi”. Acta electronica Universitatis Lapponiensis 302, ISBN 978-952-337-249-8, ISSN 1796-6310. Lapin yliopisto, Rovaniemi 2020.

Pysyvä linkki sähköiseen julkaisuun: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-249-8