Väitökset 2005
 

Väitös: Sosiaali- ja terveysalan johtamisessa on kehitettävää

30.3.2005

Filosofian tohtori Antti Syväjärven väitöstutkimuksessa tarkastellaan sosiaali- ja terveysalan henkilöstötoimintaa, johtamista ja tietohallinnon kysymyksiä.

 
Kuva: Niina Huuskonen

Doctor of Philosophy, filosofian tohtori Antti Syväjärven tutkimuksen mukaan sosiaali- ja terveysalalla vaaditaan moniammatillisen organisaation ja johtamisen hallintaa varsinaisen ammatillisen osaamisen lisäksi. Erityisen tärkeää tämä on otettaessa käyttöön informaatioteknologiaa.

Tutkimuksen mukaan sosiaali- ja terveysalalla toimivien asiantuntijoiden toiminta on suuresti oman ammattialansa ohjaamaa, jolloin uudet työyhteisölliset toimintamahdollisuudet ovat usein estyneitä. Toisin sanoen henkilöstön toimintaa ohjaavat vahvasti oman alan sisäiset pätevyydet ja osaamiset, minkä vuoksi kollektiivinen tai moniammatillinen organisaatio-osaaminen ei juuri pääse kukoistamaan.

Kapea-alaisuus tai vahva sidonnaisuus omaan ammattialaan näkyy myös henkilöstön johtamisessa. Sosiaalisuutta ja yhteistoiminnallisuutta tukevaa johtamista ei hallita riittävästi, joten henkilöstön johtaminen rakentuu paljolti ammatilliseen osaamiseen.

Asiantuntijajohtaja arvostaakin lähinnä alaansa liittyviä toiminta- ja tiedonhallintataitoja. Tällöin esimerkiksi lääkäri lääketieteen huippuosaajana ei ole organisaatiotoiminnan johtamisen osaaja, koska hänellä ei automaattisesti ole riittävää halua tai kykyä ihmisten johtamiseen. Perusteltua olisi, että myös johtamiseen valjastetaan tai kehitetään paras mahdollinen osaaminen.

– Näyttää siltä, että erityisesti terveysalalla toimivat ihmiset ovat sekä käytännön toiminnassaan että johtamistavoissaan ikään kuin oman alansa ja perinteidensä vankeja. Tällöin tehokkaan yhteisöllisen organisaatiotoiminnan tunnusmerkit, kuten sitoutuminen, luottamus, osallisuus ja kommunikaatio eivät saa sitä keskeistä asemaa, mikä niillä on tunnistettu olevan niin sanotuissa menestyvissä organisaatioissa. Johtamisen ”harrastaminen” tai epäpätevyys ei suinkaan tuota toivottuja vaikutuksia. Johtajalta vaaditaan avarakatseisuutta, joka ylittää esimerkiksi parkkiintuneet ammattirajat, Syväjärvi sanoo.

Tutkimuksen mukaan informaatioteknologian käyttöönotto edellyttää sitoutunutta ja luottamuksellista johtamista sekä yksilöllistä ja kollektiivista pätevyyttä erityisesti henkilöstön suhteen. Informaatioteknologia on koko työyhteisöä koskettava muutostekijä, joka edellyttää johtamisella tuettuja moniammatillisia uusia käytänteitä. Tutkimuksessa on myös kehitetty malli, jonka avulla informaatioteknologiaa voidaan organisaatioissa ottaa käyttöön inhimillisiä henkilöstötekijöitä huomioiden. Malli on saanut myös kansainvälistä huomiota.

– Julkissektorin asiantuntijaorganisaatiot ovat tietoyhteiskunnan eräitä kivijalkoja, joiden perustalla tuotetaan osa yhteiskunnallisen hyvinvoinnin turvaavista palveluista. Tutkimus osoitti, että sosiaali- ja terveysalan henkilöstökysymykset ovat erityisen tärkeitä tuottavuuden ja onnistuneiden palvelujen – kuten sähköisen asioinnin – turvaamiseksi, Syväjärvi sanoo.

PhD, FT Antti Syväjärven väitöstutkimuksen pääaineistona ovat vuosina 2003–2005 kansallisissa ja kansainvälisissä tiedejulkaisuissa ilmestyneet, aihepiiriin liittyvät artikkelijulkaisut. Väitöstutkimukseen liittyy myös Suomen toistaiseksi mittavimman telelääketieteen hankkeen tutkimus. Tutkimus on ensimmäinen hallinnon ja johtamisen informaatioteknologian alan väitöskirja Lapin yliopistosta, ja se liittyy yliopiston saman alan monitieteiseen tutkintokoulutukseen.

Tietoja väitöstilaisuudesta:

PhD, FT Antti Syväjärven väitöskirja Inhimillinen pääoma ja informaatioteknologia organisaatiotoiminnassa sekä strategisessa henkilöstövoimavarojen johtamisessa tarkastetaan Lapin yliopistossa perjantaina 1.4.2005, klo 12, Fellman-sali, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii sosiaalipolitiikan ja hallintotieteen dosentti Petri Virtanen ja kustoksena julkishallinnon professori Jari Stenvall Lapin yliopistosta.

Taustatietoja väittelijästä:

PhD, FT Antti Syväjärvi on suorittanut Astonin yliopistossa Bachelor of Science -tutkinnon (BSc) 1994 ja Doctor of Philosophy -jatkotutkinnon (PhD) 1998 Cardiffin yliopistossa Isossa-Britanniassa. Hänen brittiläis-amerikkalainen tohtorin tutkintonsa on rinnastettu 1999 Helsingin yliopiston ja Opetushallituksen toimesta suomalaiseen filosofian tohtorin tutkintoon (FT) pääaineena kognitiivinen psykologia.

Työurallaan Syväjärvi on toiminut assistenttina ja tutkijana Astonin yliopistossa 1993–1995 ja Cardiffin yliopistossa 1995–1998. Vuodesta 1998 lähtien hän on toiminut yliopettajana ja koulutusohjelman johtajana sekä myös vierailevana luennoitsijana koti- ja ulkomaisissa yliopistoissa. Lapin yliopiston tutkijana ja luennoitsijana hän on toiminut vuodesta 2001 lähtien. Hänen kognitiotieteisiin ja hallintotieteeseen kuuluva julkaisutoimintansa sisältää noin 40 referoitua, enimmäkseen kansainvälistä tieteellistä julkaisua sekä useita muita julkaisuja. Syväjärvi toimii tällä hetkellä myös tutkimusten ja kirjoitusten arvioitsijana eri tiedejulkaisuissa.

Lisätietoja:
Antti Syväjärvi, puhelin: 040 528 5328

Tiedote/Lapin yliopisto/Viestintä/OT ja SV
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK