Yleinen tohtoriohjelma
 
Kuvassa puolipotrettissa Marianne Silén
Kuva: Marko Junttila

Väitös: Sosiologian ja tilastotieteen rajoilla – faktorianalyysi rajakohteena

16.2.2021

FM Marianne Silénin tieteidenvälisyyttä tarkastelevan metodologisen väitöstutkimuksen kohteena ovat tilastotiede ja sosiologia. Silén on kiinnostunut siitä, millaisia mahdollisuuksia ja rajoitteita liittyy tilastotieteen hyödyntämiseen, kun tehdään sosiologista tutkimusta.

Silénin tutkimuksen pohja-aineistona toimivat Suomessa vuosina 1960–2018 tarkastetut sosiologian väitöskirjat, yhteensä 532 kappaletta. Väitöskirjojen avulla Silén tarkastelee, millainen on tilastotieteen ja sosiologian suhde määrällisessä sosiologisessa tutkimuksessa.

Faktorianalyysi sosiologisessa tutkimuksessa

Silén kuvailee, millaisia tilastollisia menetelmiä sosiologit ovat eri aikoina käyttäneet. Erityisesti hän tarkastelee faktorianalyysia, joka on ajoittain ollut hyvin suosittu sosiologisessa tutkimuksessa käytetty monimuuttujamenetelmä.

Faktorianalyysiin liittyviä tutkimuksellisia ratkaisuja Silén analysoi rajakohdemallia hyödyntäen. Rajakohdemalli on menetelmä, joka soveltuu juuri tieteidenvälisyyden tutkimiseen. Mallin avulla voidaan tarkastella sitä, kenen tai minkä tieteenalan näkemys painaa vaakakupissa eniten.

– Faktorianalyysi on taipunut tilastomatemaattisuutensa lisäksi myös sosiologista ajattelua palvelevaksi tutkimusmenetelmäksi, Silén toteaa.

Sosiologit ovat perustelleet faktorianalyysin valintaa monin eri tavoin: osa perusteluista liittyy tilastomatemaattisiin näkökulmiin, osa taas nivoutuu asetelmallisiin tavoitteisiin. Lisäksi faktorianalyysia on perusteltu sosiologiseen tutkimuskysymykseen kytkeytyen.

Monitieteisyyden vaatimukset ja mahdollisuudet

Elämme aikaa, jossa tieteiden välisen yhteistyön merkitys on korostunut. Myös Silén muistuttaa monitieteisyyden tärkeydestä opetuksessa ja tutkimuksessa. Asetelma tarjoaa sekä mahdollisuuksia että haasteita.

– Monitieteisyys ja tieteidenvälisyys avaavat laajemman näkemyksen, tietämyksen ja osaamisen. Samalla ne kuitenkin asettavat vaatimuksia yhteisen ymmärryksen löytymiselle, Silén täsmentää.

Silénin tutkimus avaa tilastotieteilijöille ja sosiologeille erilaisia näkökulmia tilastollisten menetelmien käyttöön, mikä edesauttaa yhteisen ymmärryksen saavuttamisesta ja tutkimusyhteistyön onnistumista.

Tietoa väitöstilaisuudesta

Marianne Silénin väitöskirja ”Sosiologian ja tilastotieteen rajoilla. Faktorianalyysi rajakohteena” esitetään Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi Lapin yliopiston luentosalissa 3 perjantaina 26. helmikuuta 2021 klo 12. Vastaväittäjänä toimii vanhempi yliopistonlehtori Pertti Jokivuori Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena professori Suvi Ronkainen Lapin yliopistosta. Tilaisuuden jälkeen on kahvitarjoilu.

Tilaisuutta voi seurata etänä: https://blogi.eoppimispalvelut.fi/ulapland/

Tietoa väittelijästä

Marianne Silén on valmistunut filosofian maisteriksi Oulun yliopistosta vuonna 1994 ja työskennellyt siitä lähtien Lapin yliopistossa tilastotieteen päätoimisena tuntiopettajana ja tilastotieteen yliopisto-opettajana.

Lisätietoja

Marianne Silén
marianne.silen(at)ulapland.fi

Julkaisun tiedot

Marianne Silén: Sosiologian ja tilastotieteen rajoilla, Acta electronica Universitatis Lapponiensis 301, ISBN 978-952-337-248-1, ISSN 1796-6310, Lapin yliopisto 2021.

Sähköisen julkaisun pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-248-1