Väitökset 2017
 
asta(5).jpg

Väitös: Taiteellisin toimenpitein kohti kestävyyttä: Taiteen mahdollisuudet kestävän kehityksen koulutuksessa

28.6.2017

Ásthildur B. Jónsdóttirin väitöstutkimus keskittyy taiteen tuomaan lisäarvoon kestävää kehitystä edistävässä kasvatuksessa (KEK) opettajakoulutuksen ja taiteentekemisen konteksteissa.

Kestävä kehitys on kiistelty käsite, ja määritelmästä riippuen KEK käsitetään monella tavalla. Väittelijän valitseman määritelmän mukaan käsite viittaa hyvinvoinnin ja luonnon eheyden väliseen tasapainoon. Tutkimuksen lähtökohtana on kriittisen, paikkaperusteisen ja visuaalisen kulttuuri- ja taidekasvatuksen luoma kokonaisuus. Väittelijä tarkastelee toiminta- ja taideperusteisen tutkimuksen keinoin sitä, miten taide ja taidekasvatus voisivat liittyä kestävää kehitystä edistävään koulutukseen. Näihin kahteen lähestymistapaan pohjaten hän pystyi laajentamaan ymmärrystään ja tietouttaan KEK:sta.

Tutkimuksensa alussa Ásthildur keskittyi oman työskentelynsä käytäntöihin tutkiakseen aihealueena olevan pedagogiikan perusolemusta. Kaikkiaan kuusi vuotta kestänyt tutkimus perustuu kahteen vuosittain pidettävään kurssiin, jotka kuuluvat Islannin taideakatemian opettajankoulutusohjelmaan. Tutkija löysi kaksi huomionarvoista seikkaa diskurssissa, joka liittyy taiteen opettajien kestävän kehityksen edistämisen käytäntöihin ja koulutukseen.

Löydösten pohjalta tutkija ensinnäkin kehitti hyveitä ja arvoja käsitteleviä interventioita, joista esimerkkinä mainittakoon Reykjavikin kasvitieteellisen puutarhan keväinen työpaja WIG, johon osallistui Islannin taideakatemian opettajakoulutettavia ja paikallisen ala-asteen oppilaita. Toiseksi hän korostaa osallistumisen merkitystä, kun kehitetään toimintakompetenssin edellyttämää käytöstä, luonnetta ja tyyliä. Tämä kompetenssi kuuluu KEK:n suunnittelun peruskäsiteisiin. Tutkimuksen tuloksista on tehty seitsemän artikkelia, kolme näyttelyä ja loppuraportti. Lisäksi ne ovat olleet puheenaiheena konferensseissa ja alueellisilla kursseilla.

Tietoa väitöstilaisuudesta

Väitöstutkimus poikkeaa normaalista, sillä se tehtiin Islannin yliopiston ja Lapin yliopiston yhteisessä tohtoriohjelmassa ja tutkija suorittaa siten samalla kaksi tohtorintutkintoa. Väitöskirja tarkastetaan 4.7.2017, ja sen perusteella väittelijälle myönnetään kasvatustieteen tohtorin tutkinto Islannin yliopistosta sekä taiteen tohtorin tutkinto Lapin yliopistosta.

Tietoa väittelijästä

Ásthildur Jónsdóttir toimii apulaisprofessorina Islannin taideakatemian taidekasvatusyksikössä. Hän tutkii taiteen ja kulttuurin suuntauksia, jotka tukevat kestävää kehitystä ja sitä edistävää koulutusta kaikilla tasoilla niin virallisissa kuin epävirallisissakin yhteyksissä. Tutkija on järjestänyt näyttelyitä ja kehittänyt opetussuunnitelmia. Hän on toiminut opettajana opistoissa, kulttuurikeskuksissa sekä kunnallisissa ja yksityisissä kouluissa peruskoulu- ja lukiotasoilla. Urallaan hän on saanut toimia kaikenikäisten ja eritaustaisten ihmisten kanssa niin Islannissa, Genevessä kuin New Yorkissakin.

Väittelijä on kasvatustieteen kandidaatti ja hänellä on taidekasvatuksen informaatio- ja tietokoneteknologian maisterin tutkinto Islannin yliopistosta. Lisäksi hänellä on filosofian maisterin tutkinto New Yorkin yliopistosta (Steinhardt School). Hän on tällä hetkellä väitöskirjatutkijana Islannin yliopistossa ja Lapin yliopistossa, joissa hän suorittaa yhteistutkintoa keskittyen taiteen tuomiin mahdollisuuksiin kestävää kehitystä edistävässä koulutuksessa.

Lisätietoja sähköpostitse osoitteesta

astajons@lhi.is

Tietoa julkaisusta

 
Ásthildur B. Jónsdóttir: Artistic Actions for Sustainability: Potential of art in education for sustainability. Acta Universitatis Lapponiensis 355. ISBN 978-952-337-015-9. ISSN 0788-7604, Hansaprint Oy, Turenki, Finland, 2017. Pdf: Acta electronica Universitatis Lapponiensis 222. ISBN 978-952-337-016-6. ISSN 1796-6310.