Väitökset 2016
 

Väitös: Teknologiavälitteisyys haastaa kyläläisten arkea ja maaseutusosiaalityötä

11.3.2016

Yhteiskunnan teknologisoituminen on muuttanut kyläläisten arkea voimakkaasti. HTM, YTM Arja Kilpeläinen tarkastelee tuoreessa väitöstutkimuksessaan teknologiavälitteisyyden merkityksellisyyttä ikääntyvissä sivukylissä ja vaikutuksia maaseutusosiaalityöhön.

Teknologisoituva yhteiskunta haastaa hyvinvointipalveluja syrjäkylille järjestävän ja tuottavan maaseutusosiaalityön. Sitä vaaditaan jatkuvasti muuttuvan teknologian myötä omaksumaan uusia välineitä ja työkaluja; siltä edellytetään muun muassa teknologiavälitteisten palvelujen tarjoamista kotiin, yksilöllisesti, ylipaikallisesti ja asiakkaan haluamana aikana.

– Esimerkiksi palvelujen tarjoaminen kotikoneille vaatii sosiaalityöntekijöiltä uudenlaista osaamista ja tietotaitoa, johon myös koulutuksessa tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota, Arja Kilpeläinen sanoo.

Suurena sosiaalityön haasteena on Kilpeläisen mukaan luottamuksen rakentaminen ja ylläpitäminen, kun työskennellään verkkovälitteisesti, ehkä myös eriaikaisesti; asiakkaan aika ei kohtaa aina virka-aikaa.


Yhteisöllisyys, palvelut ja tieto

Arja Kilpeläisen väitöstutkimus osoitti, että Lapissa teknologiavälitteisyys kiinnittyy erityisesti tietoon, palveluihin ja yhteisöllisyyteen. Tutkimusta varten tehdyissä haastatteluissa ja kyselylomakevastauksissaan kyläläiset kertoivat käyttävänsä teknologiaa perinteisesti tiedon hakuun ja asioiden hoitoon. Erityisesti pankkiasioissa ja lehtien lukemisessa hyödynnetään teknologiavälitteisyyttä.

– Kun avataan keskustelua teknologiavälitteisyyden laajemmasta hyödyntämisestä, teknologian merkityksellisyys typistyy valtaosaltaan kylien ulkopuolelta tulevan informaation hakemiseen ja saamiseen, Kilpeläinen kertoo.

Teknologiavälitteisyys voi joko edesauttaa tai rajata kyläläisten ja ikääntyvien kyläyhteisöjen osallisuutta kylän sisäisissä suhteissa, mutta myös kylän ja ympäröivän yhteiskunnan vuorovaikutuksessa sekä kyläläisten arkea koskevissa palvelujärjestelmissä.


Muutosten ja arjen rytmit eivät aina kohtaa

Teknologiavälitteisyys samoin kuin teknologinen kehityskin etenevät sysäyksittäin, nopeastikin. Arki ja ihmisten toimintatavat puolestaan muuttuvat hitaasti.

– Nopeasti muuttuva teknologia ja lisääntyvä teknologiavälitteisyys esimerkiksi palvelujärjestelmässä ei välttämättä kohtaa eri ajassa ja ennen kaikkea eri rytmissä elävää kyläläisten arkea, Arja Kilpeläinen sanoo.

Teknologiavälitteisyys arkistuu ikääntyvissä sivukylissä toiminnallisesti ja kulttuurisesti kyläläisten kokemusten pohjalle. Teknologiavälitteisyyden merkityksellisyys samoin kuin teknologian käyttäminen on Kilpeläisen mukaan myös arvovalinta: Yhteiskunnallisesti se on valinta siitä, nähdäänkö sivukylät kaupungistuvan yhteiskunnan taakkana vai sen merkityksellisenä osana ja aktiivisena toimijana.


Tietoja väitöstilaisuudesta:

Hallintotieteiden ja yhteiskuntatieteiden maisteri Arja Kilpeläisen väitöskirja Teknologiavälitteisyys kyläläisten arjessa. Tutkimus ikääntyvien sivukylien teknologiavälitteisyydestä ja sen rajapinnoista maaseutusosiaalityöhön tarkastetaan Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 18.3.2016 klo 12, Esko ja Asko -salissa, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi. Vastaväittäjänä toimii professori emeritus Pauli Niemelä Itä-Suomen yliopistosta ja kustoksena professori Anneli Pohjola Lapin yliopistosta. Tervetuloa!


Tietoja väittelijästä:

Arja Kilpeläinen. Kuva: Heikki Taanila
Kuva: Heikki Taanila

Arja Kilpeläinen (s. 1961 Simossa) on kirjoittanut ylioppilaaksi Simon yhteislukiosta vuonna 1980. Hän on valmistunut lastenhoitajaksi vuonna 1983 ja sairaanhoitajaksi 1998. Vuonna 2005 hän valmistui Lapin yliopistosta hallintotieteiden maisteriksi. Tutkinto sisälsi laajat informaatioteknologian opinnot. Vuonna 2006 hän suoritti valtakunnallisen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön asiantuntijakoulutuksen sekä Helsingin yliopiston arviointi hyvinvointipalvelujen kehittämisessä -koulutuskokonaisuuden. Seuraavana vuonna hän suoritti opettajan pedagogiset opinnot. Vuonna 2014 hän valmistui yhteiskuntatieteiden maisteriksi, pääaineenaan sosiaalityö.

Kilpeläinen on työskennellyt Lapin keskussairaalassa lastenhoitajana ja sairaanhoitajana vuosina 1983–2003. Vuosina 2004–2015 hän on toiminut Lapin yliopistossa tutkijana, projektitutkijana ja -päällikkönä, lehtorina ja yliopisto-opettajana yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Joulukuussa 2015 Kilpeläinen aloitti palvelupäällikkönä Lapin ensi- ja turvakoti ry:ssä, alueenaan Vanhemmuus-, väkivalta- ja päihdetyö.


Lisätietoja:

Arja Kilpeläinen
arja.kilpelainen (at) lapinensijaturvakoti.fi
P. 040 530 0364

Väitöskirjojen myynti mm. verkkokauppa Juvenes.
Tiedustelut ja lehdistökappaleet: julkaisut (at) ulapland.fi


Julkaisun tiedot:

Arja Kilpeläinen: Teknologiavälitteisyys kyläläisten arjessa. Tutkimus ikääntyvien sivukylien teknologiavälitteisyydestä ja sen rajapinnoista maaseutusosiaalityöhön. Acta Universitatis Lapponiensis 316. Lapin yliopistokustannus. Rovaniemi 2016. ISBN 978-952-484-878-7. ISSN 0788-7604. Verkkoversio (pdf) Acta Electronica Universitatis Lapponiensis 184. ISBN (pdf) 978-952-484-879-4. ISSN (pdf) 1796-6310.


LaY/Viestintä/RJ
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK