Väitökset 2014
 

Väitös: Terapeuttinen yhteistoiminta parantaa asiakkaan asemaa terapiasuhteessa

24.10.2014

Asiakaslähtöisyys ja yhteistoiminta toteutuvat heikosti terapiakäytännöissä. Avain oikeudenmukaisempaan terapiasuhteeseen ja kuntoutuksen tuloksellisuuteen on terapeuttisessa yhteistoiminnassa, selviää FL Toini Harran väitöstyöstä.

Suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tasa-arvoisuus asiakkaan ja ammattilaisen välillä. Tasa-arvoon pyritään asiakaslähtöisyydellä. Sen toteutuminen on kuitenkin monin osin puutteellista. Asiakkaan kuuntelun ja kunnioittamisen lisäksi tarvitaan asiakkaan toiminnan sekä osallistumisen mahdollistamista, ilmenee Toini Harran väitöstyössä.

Harran väitöstutkimuksen mukaan avain asiakkaan osallistumismahdollisuuksien lisäämiseen on terapeuttisessa yhteistoiminnassa. Sillä voidaan vaikuttaa positiivisesti myös kuntoutuksen ja pitkäaikaissairauksien hoidon tuloksiin.

– Oman kuntoutuksen ja hoidon suunnitteluun sekä toteutukseen osallistuminen vahvistaa sitoutumista. Terapeuttisella yhteistoiminnalla olisi laajemminkin käyttöä suomalaisessa terveydenhuollossa ja erityisesti itsehoidon kehittämisessä, Harra kertoo.

Harra tutki väitöksessään niitä tekijöitä, joilla terapeutit voisivat aiempaa paremmin toteuttaa yhteistoimintaa terapiatyössään käytännössä.

– Myös terapeutit ovat kokeneet terapeuttiseen yhteistoimintaan osallistumisen omaa hyvinvointiaan parantavaksi. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna terapeuttisella yhteistoiminnalla voisi olla myös muita soveltamisalueita ja käyttötarkoituksia, Harra pohtii.


Uusi teoria ja kolme mallia käytännön työhön

Toini Harra tuotti väitöstutkimuksessaan aiempaa yhteistoimintakäsitystä kattavamman ja tarkemman sekä uudelleen jäsennellyn teorian yhteistoiminnasta toimintaterapiassa. Se koostuu vastavuoroisesta yhteistoimijuudesta, yhteistoimintaprosesseista ja toimintakontekstin reunaehdoista.

– Tutkimus vahvisti, että asiakaslähtöisyyden lisäksi terapiaprosessin kaikissa vaiheissa tarvitaan vastavuoroista vuorovaikutussuhdetta, ongelmanratkaisuun tähtäävää keskustelevaa harkintaa sekä konkreettista muutosta tavoittelevaa mielekästä toimintaa yhdessä, Harra kertoo.

Teorian lisäksi Harra kehitti väitöstyössään kolme yhteistoiminnan toteutusta helpottavaa mallia. Näitä ovat terapeuttisen yhteistoiminnan käsitteellinen malli, prosessimalli ja toiminnan luonteen analyysimalli.

– Mallit auttavat yhteistoimintaan vaikuttavien tekijöiden tunnistamisessa ja prosessien jäsentämisessä niin käytännön työssä kuin tutkimuksessakin. Niistä on hyötyä osaamisen vahvistamisessa sekä käytännön kehitystyössä että asiantuntijoiden koulutuksessa, Harra sanoo.

Väitöstutkimuksen taustalla on Harran pitkä työkokemus toimintaterapiasta sekä siihen liittyvästä työnohjauksesta ja opetuksesta yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa. Tutkimuksen aineisto on tuotettu ryhmäkeskusteluissa kokeneiden toimintaterapeuttien kanssa. Teoria on luotu jatkuvaan analyyttiseen vertailuun perustuvana synteesinä hyödyntäen grounded theorya.


Tietoja väitöstilaisuudesta:

Filosofian lisensiaatti Toini Harran väitöstutkimus Terapeuttinen yhteistoiminta. Asiakkaan osallistumisen mahdollistaminen toimintaterapiassa tarkastetaan perjantaina 31. lokakuuta 2014 klo 12.00 Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa luentosalissa 19, Eelin salissa, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi. Vastaväittäjänä toimii dosentti Riitta Seppänen-Järvelä Itä-Suomen yliopistosta ja kustoksena professori Kristiina Härkäpää Lapin yliopistosta. Tervetuloa!


Taustatietoja väittelijästä:

Toini Harra (s. 1962 Orivedellä) on kirjoittanut ylioppilaaksi Oriveden lukiosta vuonna 1981. Hän on valmistunut toimintaterapeutiksi Turun terveydenhuolto-oppilaitoksesta vuonna 1985, erikoistoimintaterapeutiksi Helsingin sairaanhoito-opistosta vuonna 1994 ja työnohjaajaksi Tampereen yliopistollisesta sairaalasta vuonna 1994. Harra on valmistunut filosofian maisteriksi Tampereen yliopistosta vuonna 2001 ja filosofian lisensiaatiksi Tampereen yliopistosta vuonna 2005.

Harra on työskennellyt toimintaterapeuttina vuosina 1987–1998 Tampereen yliopistosairaalassa sekä yksityisenä ammatinharjoittajana vuodesta 1998 alkaen. Lisäksi hän on työskennellyt assistenttina, lehtorina ja erikoistutkijana Jyväskylän yliopistossa vuosina 2000–2007. Vuodesta 2007 alkaen hän on työskennellyt yliopettajana Metropolia Ammattikorkeakoulussa.


Lisätietoja:

Toini Harra
toini.harra (at) metropolia.fi
P. 050 567 6797

Väitöskirjan lehdistökappaleet ovat saatavissa Lapin yliopistokustannuksesta, p. 040 821 4242, julkaisu (at) ulapland.fi


Julkaisun tiedot:

Toini Harra: Terapeuttinen yhteistoiminta. Asiakkaan osallistumisen mahdollistaminen toimintaterapiassa. Acta Universitatis Lapponiensis 288. Lapin yliopisto: Rovaniemi 2014. ISBN (nid.) 978-952-484-771-1, ISSN 0788-7604. Verkkoversio (pdf): Acta Electronica Universitatis Lapponiensis 156. ISBN (pdf) 978-952-484-772-8, ISSN (pdf) 1796-6310.


Julkaisun myynti:

Lapin yliopistokustannus (Lapin yliopiston pääkirjasto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi), P. 040 821 4242, julkaisu (at) ulapland.fi, verkkotilaukset: www.ulapland.fi/lup


LaY/Viestintä/RJ
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK